ไอแพด (iPad)  (Mixed materials) (Mixed materials)

Notes: Library of Things
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.11 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209893
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209877
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.13 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209851
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.14 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209836
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.15 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209810
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209901
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209885
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.18 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209869
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.19 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209844
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.20 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209828
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.21 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209794
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209778
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209752
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.24 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209737
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209711
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.26 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209802
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.27 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379016209786
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.28 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209760
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No. 29 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209745
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.30 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209729
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No. 31 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209695
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No. 32 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209679
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209638
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No. 33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209653
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.35 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209612
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209703
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209687
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.38 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209661
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.39 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209646
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No. 40 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209620
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No. 41 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209596
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No. 42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209570
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209554
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No. 44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209539
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Equipments iPad No. 45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209513
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No. 46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209604
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No. 47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/02/2021 10:05 31379016209588
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No. 48 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209562
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No. 49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209547
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2021 31379016209521
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015797559
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 19/04/2021 31379015807960
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015801856
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015797567
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379016171424
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015801864
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015801070
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015801849
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015802037
Library of things (1 Day) Library of things (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things iPad No.10 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015802045
รายการจองทั้งหมด: 0

Library of Things

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544