บริการดูหนังออนไลน์เน็ตฟลิกซ์ (NETFLIX)  (Mixed materials) (Mixed materials)

Notes: Library of Things
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments NETFLIX No.41 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 05/05/2022 31379015804991
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments NETFLIX No.42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 29/04/2022 31379015805006
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments NETFLIX No.43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 26/04/2022 20:38 31379015804975
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments NETFLIX No.44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 12/04/2022 31379015804983
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Equipments NETFLIX No.45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015804959
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Equipments NETFLIX No.46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015804967
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Equipments NETFLIX No.47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015804934
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Equipments NETFLIX No.48 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015804942
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Equipments NETFLIX No.49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015804918
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Equipments NETFLIX No.50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015804926
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Equipments NETFLIX No.51 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015804892
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Equipments NETFLIX No.52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015804900
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Nongyao Chaiseri Library
Equipments NETFLIX No.33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015805071
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Nongyao Chaiseri Library
Equipments NETFLIX No.34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015805089
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Nongyao Chaiseri Library
Equipments NETFLIX No.35 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015805055
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Nongyao Chaiseri Library
Equipments NETFLIX No.36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015805063
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Nongyao Chaiseri Library
Equipments NETFLIX No.37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015805030
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Nongyao Chaiseri Library
Equipments NETFLIX No.38 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015805048
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Nongyao Chaiseri Library
NETFLIX No.39 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015805014
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Nongyao Chaiseri Library
Equipments NETFLIX No.40 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015805022
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Nongyao Chaiseri Library
Equipments NETFLIX No.25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015827463
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Nongyao Chaiseri Library
Equipments NETFLIX No.26 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015827455
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Nongyao Chaiseri Library
Equipments NETFLIX No.27 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015827489
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Nongyao Chaiseri Library
Equipments NETFLIX No.28 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015827471
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments NETFLIX No.12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ ใช้บริการได้ที่ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ 31379015739676
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments NETFLIX No.11 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ ใช้บริการได้ที่ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ 31379015739684
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments NETFLIX No.10 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ ใช้บริการได้ที่ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ 31379015739650
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments NETFLIX No.9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ ใช้บริการได้ที่ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ 31379015739668
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments NETFLIX No.8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ ใช้บริการได้ที่ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ 31379015739635
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments NETFLIX No.7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ ใช้บริการได้ที่ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ 31379015739643
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments NETFLIX No.6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ ใช้บริการได้ที่ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ 31379015739619
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments NETFLIX No.5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ ใช้บริการได้ที่ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ 31379015739627
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments NETFLIX No.13 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 24/04/2022 31379015827349
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments NETFLIX No.14 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015827331
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments NETFLIX No.15 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015827364
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments NETFLIX No.16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015827356
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments NETFLIX No.4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 24/04/2022 31379015739965
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments NETFLIX No.3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 24/04/2022 31379015739932
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments NETFLIX No.2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015739866
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments NETFLIX No.1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 22/04/2022 15:40 31379015739718
รายการจองทั้งหมด: 0

Library of Things

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544