ปากกาสไตลัส (Apple pencil)  (Mixed materials) (Mixed materials)

Notes: Library of Things
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Library of Things (1 Days) IoT Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Equipments Apple Pencil No.48 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015781447
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Apple Pencil No.15 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015745814
Library of Things (1 Days) IoT Pridi Banomyong Library
Equipments Apple Pencil No.16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/07/2022 31379015745830
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Apple Pencil No.22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379015745749
Library of Things (1 Days) IoT Pridi Banomyong Library
Equipments Educational Media Service Center Apple Pencil No.23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/06/2022 31379015745715
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Apple Pencil No.24 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/06/2022 31379015745756
Library of Things (1 Days) IoT Pridi Banomyong Library
Equipments Educational Media Service Center Apple Pencil No.25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/06/2022 31379015745731
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Apple Pencil No.26 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/06/2022 31379015745764
Library of Things (1 Days) IoT Pridi Banomyong Library
Equipments Library of Things Apple Pencil No.35 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015781421
Library of Things (1 Days) IoT Pridi Banomyong Library
Documents Educational Media Service Center Apple Pencil No.39 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/06/2022 31379015781413
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Apple Pencil No.11 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015745707
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Apple Pencil No.12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015745723
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Apple Pencil No.13 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015745699
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Apple Pencil No.14 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/06/2022 31379015745848
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things Apple Pencil No.18 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก เปลี่ยน Permanent location จากสัญญาเป็นหอป๋วย 05/06/2022 31379015745780
Library of Things (1 Days) IoT Pridi Banomyong Library
Equipments Apple Pencil No.27 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379015781371
Library of Things (1 Days) IoT Pridi Banomyong Library
Equipments Apple Pencil No.28 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379015781314
Library of Things (1 Days) IoT Pridi Banomyong Library
Equipments Apple Pencil No.29 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015781363
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things Apple Pencil No.30 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015781355
Library of Things (1 Days) IoT Pridi Banomyong Library
Equipments Apple Pencil No.31 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015781330
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things Apple Pencil No.32 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015781405
Library of Things (1 Days) IoT Pridi Banomyong Library
Equipments Apple Pencil No.33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015781546
Library of Things (1 Days) IoT Pridi Banomyong Library
Equipments Apple Pencil No.34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015781389
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things Apple Pencil No.36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015781439
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things Apple Pencil No.37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/08/2022 31379015781322
Library of Things (1 Days) IoT Pridi Banomyong Library
Equipments Apple Pencil No.38 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/08/2022 31379015781298
Library of Things (1 Days) IoT Pridi Banomyong Library
Equipments Apple Pencil No.40 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/08/2022 31379015781553
Library of Things (1 Days) IoT Professor Sangvian Indaravijaya Library
Equipments Apple Pencil No.41 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015781520
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things Apple Pencil No.42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015781397
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things Apple Pencil No.43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015781512
Library of Things (1 Days) IoT Pridi Banomyong Library
Equipments Apple Pencil No.44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015781579
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things Apple Pencil No.45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015781603
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Apple Pencil No.46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/06/2022 31379015781470
Library of Things (1 Days) IoT Pridi Banomyong Library
Equipments Apple Pencil No.47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/08/2022 31379015781587
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things Apple Pencil No.48 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015781504
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things Apple Pencil No.50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015781496
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things Apple Pencil No.1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015807432
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things Apple Pencil No.2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015807440
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things Apple Pencil No.3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015807416
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things Apple Pencil No.4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015807424
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things Apple Pencil No.5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015807390
Library of Things (1 Days) IoT Pridi Banomyong Library
Equipments Apple Pencil No.6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 15/06/2022 31379015807408
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things Apple Pencil No.7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015807374
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things Apple Pencil No.8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015807382
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things Apple Pencil No.9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015807358
Library of Things (1 Days) IoT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Library of Things Apple Pencil No.10 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015807366
Library of Things (1 Days) IoT Pridi Banomyong Library
Equipments Apple Pencil No.20 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015745798
Library of Things (1 Days) IoT Pridi Banomyong Library
Equipments Apple Pencil No.21 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/06/2022 31379015745822
รายการจองทั้งหมด: 0

Library of Things

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544