Nawattakam thāng khwāmkhit khō̜ng phak khō̜mmiunit Čhīn nai yuk patirūp pœ̄t prathēt / phūtǣng ʻŪ Kwō̜ Yōw, Ting Swīa Mœ̄i.

นวัตกรรมทางความคิดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในยุคปฏิรูปเปิดประเทศ / ผู้แต่ง อู่ กว๋อ โหย่ว, ติง เสวี่ย เหมย.  (Text) (Text)

Wu, Guoyou, Ding, Xuemei.
อู่, กว๋อโหย่ว, ค.ศ. 1957-
ติง, เสวี่ยเหมย
Call no.: JQ1519.ก5 อ725 2562Publication: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Edition: Phim khrang rǣk. Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 658 หน้าNotes: แปลจาก: Zhong guo gong chan dang zhi dao si xiang fa zhan shi. Vol. 3. c2014.ISBN: 9786163883636; 6163883632Subject(s): พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนลัทธิคอมมิวนิสต์ -- จีนจีน -- การเมืองและการปกครอง -- ค.ศ. 1978-2008LOC classification: JQ1519.ก5 | อ725 2562
แสดงรายการนี้ใน: TUPUEY-New Book-202002-01(tha) | Boonchoo New Book 2020-05 (Thai) | Boonchoo New Book 2020-06 (Thai) | Boonchoo New Book 2021-08 (Thai) | New Books 2016-10 (Foreign)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1519.ก5 อ725 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014259098
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1519.ก5 อ725 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014259106
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1519.ก5 อ725 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015678650
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1519.ก5 อ725 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015678668
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1519.ก5 อ725 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 24/11/2021 31379015958268
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1519.ก5 อ725 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015763676
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1519.ก5 อ725 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015821144
รายการจองทั้งหมด: 0

แปลจาก: Zhong guo gong chan dang zhi dao si xiang fa zhan shi. Vol. 3. c2014.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544