Hō̜ng patibatkān thāng sangkhom = Social lab : tō̜p čhōt ngānwičhai læ phatthanā sư̄ phư̄a chumchon læ kānrīanrū nai satawat thī 21 / phūkhīan Kunthidā Thamwiphat ; bannāthikān Čharinyā Saksiri.

ห้องปฏิบัติการทางสังคม = Social lab : ตอบโจทย์งานวิจัยและพัฒนาสื่อเพื่อชุมชนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / ผู้เขียน กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ ; บรรณาธิการ จริณญา ศักดิ์สิริ.  (Text) (Text)

Kuntida Thamwipat. Čharinyā Saksiri. Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī. Khana Kharusāt ʻUtsāhakam læ Theknōlōyī. Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī. Phāk Wichā Theknōlōyī læ Sư̄sān Kānsưksā.
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
จริณญา ศักดิ์สิริ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Call no.: HN700.55.ก94 ก74 2562Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Edition: Phim khrang rǣk. Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 143 หน้า : ภาพประกอบNotes: ผู้ให้ทุน: ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.; สนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่: โครงการส่งเสริมหนังสือทางวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.ISBN: 9786164977600; 6164977606Other title: Social lab [Parallel title]Subject(s): การพัฒนาชุมชน -- ไทย -- กรุงเทพฯการสื่อสารทางการตลาด -- ไทย -- กรุงเทพฯSocial labห้องปฏิบัติการทางสังคมLOC classification: HN700.55.ก94 | ก74 2562
Contents:บทที่ 1 ห้องปฏฺิบัติการทางสังคม: (Social Lab) -- บทที่ 2 จากการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 -- บทที่ 3 การทำงานร่วมกับชุมชนและเครื่องมือการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน -- บทที่ 4 5 กรณีที่ตอบโจทย์งานวิจัยและพัฒนาสื่อเพื่อชุมชนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่องราวจากชุมชนใต้สะพานโซน 1 -- บทที่ 5 4 กรณีที่ตอบโจทย์งานวิจัยและพัฒนาสื่อเพื่อชุมชนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่องราวจากชุมชนหลังส่วนธนบุรีรมย์ -- บทที่ 6 1 กรณีที่ตอบโจทย์งานวิจัยและพัฒนาสื่อเพื่อชุมชนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่องราวจากชุมชนหมู่ 3 บางมด -- บทที่ 7 1 กรณีที่ตอบโจทย์งานวิจัยและพัฒนาสื่อเพื่อชุมชนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่องราวจากชุมชนคลองเตย -- บทที่ 8 การทบทวนภายหลังปฏิบัติงานและเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนร่วมในห้องปฏิบัติการทางสังคม -- บทส่งท้าย.
Summary: ผลงานเขียนของ รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ มีผลงานการสอน การวิจัยและพัฒนาสื่อและกิจกรรมที่เน้นการบริการสังคมโดยใช้ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเป็นฐานการเรียนการสอนและการวิจัยเป็นระยะเวลาหลายปี ผ่านรายวิชา ETM 358 การสื่อสารการตลาด โดยโจทย์ในการทำงานวิจัยและพัฒนาสื่อและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนต่างๆ ได้แก่ ชุมชนใต้สะพานโซน 1 ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ ชุมชนหมู่ 3 บางมด และชุมชนคลองเตย โดยผู้เขียนเน้นการนำเสนอสื่อและกิจกรรมพิเศษที่พัฒนาขึ้นผ่านโครงการวิจัยและพัฒนาทุกปีทำให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านรอบๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี (มจธ.) ดีขึ้นเรื่อยๆ.
แสดงรายการนี้ใน: Boonchoo New Book 2021-04 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก94 ก74 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014253570
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก94 ก74 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014253588
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.55.ก94 ก74 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015858831
รายการจองทั้งหมด: 0

ผู้ให้ทุน: ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

สนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่: โครงการส่งเสริมหนังสือทางวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.

บทที่ 1 ห้องปฏฺิบัติการทางสังคม: (Social Lab) -- บทที่ 2 จากการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 -- บทที่ 3 การทำงานร่วมกับชุมชนและเครื่องมือการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน -- บทที่ 4 5 กรณีที่ตอบโจทย์งานวิจัยและพัฒนาสื่อเพื่อชุมชนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่องราวจากชุมชนใต้สะพานโซน 1 -- บทที่ 5 4 กรณีที่ตอบโจทย์งานวิจัยและพัฒนาสื่อเพื่อชุมชนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่องราวจากชุมชนหลังส่วนธนบุรีรมย์ -- บทที่ 6 1 กรณีที่ตอบโจทย์งานวิจัยและพัฒนาสื่อเพื่อชุมชนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่องราวจากชุมชนหมู่ 3 บางมด -- บทที่ 7 1 กรณีที่ตอบโจทย์งานวิจัยและพัฒนาสื่อเพื่อชุมชนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่องราวจากชุมชนคลองเตย -- บทที่ 8 การทบทวนภายหลังปฏิบัติงานและเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนร่วมในห้องปฏิบัติการทางสังคม -- บทส่งท้าย.

ผลงานเขียนของ รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ มีผลงานการสอน การวิจัยและพัฒนาสื่อและกิจกรรมที่เน้นการบริการสังคมโดยใช้ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเป็นฐานการเรียนการสอนและการวิจัยเป็นระยะเวลาหลายปี ผ่านรายวิชา ETM 358 การสื่อสารการตลาด โดยโจทย์ในการทำงานวิจัยและพัฒนาสื่อและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนต่างๆ ได้แก่ ชุมชนใต้สะพานโซน 1 ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ ชุมชนหมู่ 3 บางมด และชุมชนคลองเตย โดยผู้เขียนเน้นการนำเสนอสื่อและกิจกรรมพิเศษที่พัฒนาขึ้นผ่านโครงการวิจัยและพัฒนาทุกปีทำให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านรอบๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี (มจธ.) ดีขึ้นเรื่อยๆ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544