Krabūankān phūtkhui phư̄a santisuk Čhō̜chō̜tō̜. : khwāmthāthāi khō̜ng kāntō̜sū thāng khwāmkhit tām nǣothāng santiwithī nai thatsana khō̜ng phū patibat ngān čhing (hūang pī 2558-2561) / banthưk hētkān dōi Sitthi Trakūnwong ; čhattham dōi Thīmngān Lēkhānukān Khana Phūtkhui phư̄a Santisuk Čhō̜chō̜tō̜. (chut dœ̄m).

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. : ความท้าทายของการต่อสู้ทางความคิดตามแนวทางสันติวิธีในทัศนะของผู้ปฏิบัติงานจริง (ห้วงปี 2558-2561) / บันทึกเหตุการณ์โดย สิทธิ ตระกูลวงศ์ ; จัดทำโดย ทีมงานเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. (ชุดเดิม).  (Text) (Text)

Sitthi Trakūnwong. Thīmngān Lēkhānukān Khana Phūtkhui phư̄a Santisuk Čhō̜chō̜tō̜.
สิทธิ ตระกูลวงศ์ | ทีมงานเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต
Call no.: HN700.55.ก926 ก463 2562Publication: Krung Thēp... : Thīmngān, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : ทีมงาน, 2562 [2019]Edition: Phim khrang rǣk. Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 109 หน้า : ภาพสีประกอบOther title: khwāmthāthāi khō̜ng kāntō̜sū thāng khwāmkhit tām nǣothāng santiwithī nai thatsana khō̜ng phū patibat ngān čhing (hūang pī 2558-2561) Other title: ความท้าทายของการต่อสู้ทางความคิดตามแนวทางสันติวิธีในทัศนะของผู้ปฏิบัติงานจริง (ห้วงปี 2558-2561) [Portion of title]Subject(s): อักษรา เกิดผล, 2498-อะฮ์มัด ซามซามิน บิน ฮาซิม, ดาโต ซรีความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย (ภาคใต้)การสร้างสันติภาพ -- ไทย (ภาคใต้)LOC classification: HN700.55.ก926 | ก463 2562
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.55.ก926 ก463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015858864
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก926 ก463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 26/01/2022 31379015858872
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544