Rīan kotmāi ngāi nitdīeo / Čhētsadā Thō̜ngkhāo.

เรียนกฎหมายง่ายนิดเดียว / เจษฎา ทองขาว.  (Text) (Text)

Čhētsadā Thō̜ngkhāo.
เจษฎา ทองขาว
Call no.: KPT50 .จ75 2563Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Description: 234 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162698651; 6162698653Subject(s): กฎหมาย -- การศึกษาและการสอน -- ไทยLOC classification: KPT50 | .จ75 2563
Contents:บันได 6 ขั้นสู่การเรียนกฎหมายให้ประสบความสำเร็จ -- เรียนกฎหมายต้องเริ่มจากความรัก -- บันไดขั้นที่ 1 สนุกกับการท่องมาตรา -- 1. "ประมวลกฎหมาย" กฎหมายเล่มแรกในชีวิตของนักกฎหมาย -- 2. มาตราคืออะไร -- 3. หมวดหมู่ของมาตรา -- 4. หลักการอ่านมาตราที่ถูกต้อง -- 5. เรียนกฎหมายต้องจำมาตราให้ได้ -- 6. คำถามที่พบบ่อย ๆ เกี่ยวกับการท่องจำมาตรา -- 7. วิธีการในการท่องจำมาตรา -- 8. เคล็ด (ไม่) ลับช่วยจำมาตรา -- บันไดขั้นที่ 2 สนุกกับการอ่านหนังสือ -- 1. ทำความรู้จักหนังสือกฎหมาย -- 2. กลยุทธ์ "กำจัดจุดอ่อน" ข้ออ้างที่ทำให้ขาดแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือ -- 3. คำถามที่พบบ่อย ๆ เกี่ยวกับการอ่านหนังสือ -- 4. เคล็ด (ไม่) ลับในการอ่านหนังสือสำหรับคนสมาธิสั้น -- บันไดขั้นที่ 3 สนุกกับการเข้าเรียน -- 1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าเรียน -- 2. คำแนะนำในการปฏิบัติตนก่อนเข้าฟังการบรรยายในชั้นเรียน -- 3. คำแนะนำในการปฏิบัติตนขณะที่ฟังการบรรยายในชั้นเรียน -- 4. คำแนะนำในการปฏิบัติตนหลังจากงการบรรยายในชั้นเรียนเสร็จสิ้นแล้วบันไดขั้นที่ 4 สนุกกับการสืบค้นและอ่านคำพิพากษา -- 1. ส่วนประกอบสำคัญของคำพิพากษา -- 2. ประโยชน์ของคำพิพากษาของศาล -- 3. ช่องทางการสืบค้นคำพิพากษาของศาล -- 4. เทคนิคการอ่านคำพิพากษาของศาล -- บันไดขั้นที่ 5 สนุกกับการทำสรุปเนื้อหา -- 1. ประโยชน์ของการทำสรุปเนื้อหา -- 2. รูปแบบของการทำสรุปเนื้อหา -- 3. เทคนิคในการทำสรุปเนื้อหาที่ดี -- บันไดขั้นที่ 6 สนุกกับการฝึกเขียนตอบข้อสอบ -- 1. ปัญหาที่ผู้เขียนพบอยู่เสมอเกี่ยวกับการตรวจข้อสอบ -- 2. "หลัก 5 ต้อง" เทคนิคในการฝึกเขียนตอบข้อสอบให้ได้ -- 3. แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้ได้คะแนนดี -- บทส่งท้าย เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการเป็นนักกฎหมายที่ประสบความสำเร็จ -- 1. รักการอ่าน -- 2. ชอบการเขียน -- 3. เซียนการฟัง -- 4. จริงจังกับการพูด -- 5. เป็นพหูสูตอยู่เป็นนิจ -- 6. มีมิตรและเพื่อนพ้อง -- 7. ครองตนให้เป็นสุข -- 8. สนุกกับการช่วยเหลือผู้อื่น -- 9. มีจุดยืนเป็นของตนเอง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT50 .จ75 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014232152
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT50 .จ75 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015980965
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT50 .จ75 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 31379015871719
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT50 .จ75 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015980981
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT50 .จ75 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015980957
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT50 .จ75 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015871743
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT50 .จ75 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015980973
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT50 .จ75 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015871768
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT50 .จ75 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015871735
รายการจองทั้งหมด: 0

บันได 6 ขั้นสู่การเรียนกฎหมายให้ประสบความสำเร็จ -- เรียนกฎหมายต้องเริ่มจากความรัก -- บันไดขั้นที่ 1 สนุกกับการท่องมาตรา -- 1. "ประมวลกฎหมาย" กฎหมายเล่มแรกในชีวิตของนักกฎหมาย -- 2. มาตราคืออะไร -- 3. หมวดหมู่ของมาตรา -- 4. หลักการอ่านมาตราที่ถูกต้อง -- 5. เรียนกฎหมายต้องจำมาตราให้ได้ -- 6. คำถามที่พบบ่อย ๆ เกี่ยวกับการท่องจำมาตรา -- 7. วิธีการในการท่องจำมาตรา -- 8. เคล็ด (ไม่) ลับช่วยจำมาตรา -- บันไดขั้นที่ 2 สนุกกับการอ่านหนังสือ -- 1. ทำความรู้จักหนังสือกฎหมาย -- 2. กลยุทธ์ "กำจัดจุดอ่อน" ข้ออ้างที่ทำให้ขาดแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือ -- 3. คำถามที่พบบ่อย ๆ เกี่ยวกับการอ่านหนังสือ -- 4. เคล็ด (ไม่) ลับในการอ่านหนังสือสำหรับคนสมาธิสั้น -- บันไดขั้นที่ 3 สนุกกับการเข้าเรียน -- 1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าเรียน -- 2. คำแนะนำในการปฏิบัติตนก่อนเข้าฟังการบรรยายในชั้นเรียน -- 3. คำแนะนำในการปฏิบัติตนขณะที่ฟังการบรรยายในชั้นเรียน -- 4. คำแนะนำในการปฏิบัติตนหลังจากงการบรรยายในชั้นเรียนเสร็จสิ้นแล้ว

บันไดขั้นที่ 4 สนุกกับการสืบค้นและอ่านคำพิพากษา -- 1. ส่วนประกอบสำคัญของคำพิพากษา -- 2. ประโยชน์ของคำพิพากษาของศาล -- 3. ช่องทางการสืบค้นคำพิพากษาของศาล -- 4. เทคนิคการอ่านคำพิพากษาของศาล -- บันไดขั้นที่ 5 สนุกกับการทำสรุปเนื้อหา -- 1. ประโยชน์ของการทำสรุปเนื้อหา -- 2. รูปแบบของการทำสรุปเนื้อหา -- 3. เทคนิคในการทำสรุปเนื้อหาที่ดี -- บันไดขั้นที่ 6 สนุกกับการฝึกเขียนตอบข้อสอบ -- 1. ปัญหาที่ผู้เขียนพบอยู่เสมอเกี่ยวกับการตรวจข้อสอบ -- 2. "หลัก 5 ต้อง" เทคนิคในการฝึกเขียนตอบข้อสอบให้ได้ -- 3. แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้ได้คะแนนดี -- บทส่งท้าย เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการเป็นนักกฎหมายที่ประสบความสำเร็จ -- 1. รักการอ่าน -- 2. ชอบการเขียน -- 3. เซียนการฟัง -- 4. จริงจังกับการพูด -- 5. เป็นพหูสูตอยู่เป็นนิจ -- 6. มีมิตรและเพื่อนพ้อง -- 7. ครองตนให้เป็นสุข -- 8. สนุกกับการช่วยเหลือผู้อื่น -- 9. มีจุดยืนเป็นของตนเอง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544