Khūmư̄ sưksā phāsī rōngrư̄an læ thīdin thī čhampen : kō̜ranī thūk pramœ̄n phāsī yō̜nlang / ʻAwirut Chānchaikittikorn.

คู่มือศึกษาภาษีโรงเรือนและที่ดินที่จำเป็น : กรณีถูกประเมินภาษีย้อนหลัง / อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร.  (Text) (Text)

Awiruth Chanchaikittikorn,
อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร, 2511-
Call no.: KPT3670 .อ5624 2562Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Thammaniti Phēt Čhamkat, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2562 [2019]Edition: Phim khrang rǣk. Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 407 หน้าISBN: 9786163021694; 616302169XSubject(s): ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยภาษีโรงเรือนและที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อLOC classification: KPT3670 | .อ5624 2562Summary: คำอธิบายและตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ใช้ในการค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมสำหรับเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ประเมินจัดเก็บภาษี และผู้มีหน้าที่เสียภาษี เจ้าของกิจการ เจ้าของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ หากคุณถูกประเมินภาษีย้อนหลัง คุณต้องอ่านเล่มนี้!
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3670 .อ5624 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015859722
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3670 .อ5624 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015859748
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3670 .ส74 ปัญหาภาษีค้างของภาษีโรงเรือนและที่ดิน = KPT3670 .อ564 2553 รวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น (ฉบับสมบูรณ์) / KPT3670 .อ564 2553 รวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น (ฉบับสมบูรณ์) / KPT3670 .อ5624 2562 คู่มือศึกษาภาษีโรงเรือนและที่ดินที่จำเป็น : KPT3670 .ก643 การพิจารณาศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : KPT3670 .ศ734 คำอธิบายภาษีท้องถิ่น : พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.-- (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่) / KPT3670 .ศ744 ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. -- : ศึกษาวิเคราะห์หลักกฎหมายและการนำมาใช้ในประเทศไทย /

คำอธิบายและตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ใช้ในการค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมสำหรับเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ประเมินจัดเก็บภาษี และผู้มีหน้าที่เสียภาษี เจ้าของกิจการ เจ้าของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ หากคุณถูกประเมินภาษีย้อนหลัง คุณต้องอ่านเล่มนี้!

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544