Čhariyatham læ khwāmrapphitchō̜p nai kāntham wičhai = Ethics and responsible conduct of research / bannāthikān Kētrā Na Bāngchāng, Chantra Laothāwō̜n.

จริยธรรมและความรับผิดชอบในการทำวิจัย = Ethics and responsible conduct of research / บรรณาธิการ เกศรา ณ บางช้าง, จันทรา เหล่าถาวร.  (Text) (Text)

Kētrā Na Bāngchāng. Chantra Laothāwō̜n.
เกศรา ณ บางช้าง | จันทรา เหล่าถาวร
Call no.: W20.55.E7 จ464 2562Publication: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publication: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 228 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786164973008; 6164973007Other title: Ethics and responsible conduct of research [Parallel title]Subject(s): การแพทย์ -- วิจัยจรรยาบรรณทางการแพทย์Summary: ในสภาวะปัจจุบันมีระบบประกันคุณภาพที่ผู้บริหารต้องใช้เวลามากมายไปกับการรายงานตัวเลขให้ตรงกับเป้าประสงค์ ทำให้เวลาในการสนทนาเรื่องจริยธรรมในการทำงานวิจัยลดน้อยลง เมื่อพูดถึงการวิจัยมักมุ่งไปที่จำนวนการตีพิมพ์ของบทความวิจัยหรือผลิตนวัตกรรมมากกว่า เพราะมีผลต่อการประเมินหน่วยงาน จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อการวิจัยจึงถึงละเลยไปโดยปริยาย ทำให้นักวิจัยส่วนใหญ่มองข้ามความสำคัญของจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อการวิจัย จึงควรได้รับการปลูกฝังในเรื่องนี้ให้มากควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติที่ไม่เหมาะสมในการวิจัย.
แสดงรายการนี้ใน: TUMED-ผลงานอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ | TUMED-หนังสือการวิจัยกลุ่มสุขศาสตร์ (Tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks W20.55.E7 จ464 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015970800
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks W20.55.E7 จ464 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015970776
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks W20.55.E7 จ464 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015970750
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks W20.55.E7 จ464 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015970784
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks W20.55.E7 จ464 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015970768
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks W20.55.E7 จ464 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015800817
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks W20.55.E7 จ464 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015800809
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks W20.55.E7 จ464 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 08/07/2022 31379015800791
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks W20.55.E7 จ464 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015800775
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks W20.55.E7 จ464 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015800783
รายการจองทั้งหมด: 0

ในสภาวะปัจจุบันมีระบบประกันคุณภาพที่ผู้บริหารต้องใช้เวลามากมายไปกับการรายงานตัวเลขให้ตรงกับเป้าประสงค์ ทำให้เวลาในการสนทนาเรื่องจริยธรรมในการทำงานวิจัยลดน้อยลง เมื่อพูดถึงการวิจัยมักมุ่งไปที่จำนวนการตีพิมพ์ของบทความวิจัยหรือผลิตนวัตกรรมมากกว่า เพราะมีผลต่อการประเมินหน่วยงาน จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อการวิจัยจึงถึงละเลยไปโดยปริยาย ทำให้นักวิจัยส่วนใหญ่มองข้ามความสำคัญของจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อการวิจัย จึงควรได้รับการปลูกฝังในเรื่องนี้ให้มากควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติที่ไม่เหมาะสมในการวิจัย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544