Normal view MARC view ISBD view

Mummō̜ng mum khit 12 : thun fưk ʻoprom phư̄a phatthanā khārātchakān phonlarư̄an sāman thī patibat rātchakān nai phūmiphāk / Samnakngān Kō̜.Phō̜.

มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an.
Contributor(s): สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743866 2562Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 224 หน้า : ภาพประกอบ.Notes: ทุนฝึกอบรมในประเทศไทยและต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น.Other title: Thun fưk ʻoprom phư̄a phatthanā khārātchakān phonlarư̄an sāman thī patibat rātchakān nai phūmiphāk Other title: ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค [Portion of title].Subject(s): การท่องเที่ยว | การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน -- ไทย | การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ -- ไทย | นวัตกรรมทางการเกษตร | เทคโนโลยีสารสนเทศ -- แง่เศรษฐกิจ | ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรม
Contents:
แนวทางการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดี กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) / ธนวัฒน์ จิตโสภณปัญญา, ปริญญา กำแหง และ อรุณี เอื้อภวิช -- ข้อเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน/ พงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์, สุรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ และ ชวนชม ดีรัศมี -- ข้อเสนอแก้ไขปัญหาสัปปะรดราคาตกต่ำจังหวัดราชบุรีผ่านการสร้างเนื้อหาการตลาด (Content marketing) และการบอกเล่าเรื่องราว (Storytelling) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1/ ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ -- ข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพเชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 -- การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart city) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) / ละมัย โพธิ์สูง, กรกนก นะระแสน และ องอาจ นิ่มเป๋า -- การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2/ ประภาส สีหานอก ... [และคนอื่น ๆ] -- แนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) / ปราณี วงศ์บุตร, สุทธิพจน์ เสริมรัมยต์ และ พันธิวา พรมเพียงช้าง -- ข้อเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ)
การพัฒนาสินค้าผ้าครามย้อมสีธรรมชาติสกลนครเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน (Sakonnakhon : City of Kram) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร มุกดาหาร นครพนม) / ยงยุทธ สีสัตย์ซื่อ -- โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการตามรอยอารยธรรมขอม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (กลุ่มนครชัยบุรินทร์) / อารีรัตน์ สุนทรเสนาะ, พิญญ์พัชร์ ตรีฉิมพลี และ จริยา ดีเสมอ -- การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร) / เพชรรัตน์ สมเสนาะ, รัชนีกร พบบุญ และ จุฑาทิพย์ ขอสุข -- การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) / ชาดา สิมประดิษฐ์พันธุ์ -- เศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างสรรค์กับการพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) / สมพล ห่วงจริง -- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลี่ยบชายฝั่งทะเล อำเถอท่าชนะ จังหวัดาสุราษฎ์ธานี เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวสู่จังหวัดชุมพร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) / สุนทร ขวัญจันทร์ และ วิทยา ประจง -- ข้อแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เรื่อง การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ (Farm stay) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) / กฤษฎา ทองจิบ, ปานทิพย์ ศรีรัตน์ และ จิรวัฒน์ วิศิษฐ์ผล -- แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สู่ความยั่งยืน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) / ประยูร ใบยา และ สุพัตรา บุญถึง -- แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) / ธนะสิทธิ์ ศรีคำภา, อัญชลี นาคยา และ กิ่งแก้ว เพ็ญศรี -- การพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) / เสาวนิต ทับทิมจรูญ ... [และคนอื่น ๆ].
List(s) this item appears in: TUPOL-New Book-2020 05
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743866 2562 (See Similar Items) Available 31379015764856
Total holds: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library Shelves Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74385 2561 มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ / JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74386 2561 มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (talent network) / JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743863 2561 มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำ (advanced public management and leadership) / JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743866 2562 มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค / JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743867 2562 มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ / JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743868 2562 มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ / JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743872 2562 มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ /

ทุนฝึกอบรมในประเทศไทยและต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น.

แนวทางการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดี กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) / ธนวัฒน์ จิตโสภณปัญญา, ปริญญา กำแหง และ อรุณี เอื้อภวิช -- ข้อเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน/ พงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์, สุรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ และ ชวนชม ดีรัศมี -- ข้อเสนอแก้ไขปัญหาสัปปะรดราคาตกต่ำจังหวัดราชบุรีผ่านการสร้างเนื้อหาการตลาด (Content marketing) และการบอกเล่าเรื่องราว (Storytelling) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1/ ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ -- ข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพเชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 -- การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart city) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) / ละมัย โพธิ์สูง, กรกนก นะระแสน และ องอาจ นิ่มเป๋า -- การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2/ ประภาส สีหานอก ... [และคนอื่น ๆ] -- แนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) / ปราณี วงศ์บุตร, สุทธิพจน์ เสริมรัมยต์ และ พันธิวา พรมเพียงช้าง -- ข้อเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ)

การพัฒนาสินค้าผ้าครามย้อมสีธรรมชาติสกลนครเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน (Sakonnakhon : City of Kram) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร มุกดาหาร นครพนม) / ยงยุทธ สีสัตย์ซื่อ -- โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการตามรอยอารยธรรมขอม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (กลุ่มนครชัยบุรินทร์) / อารีรัตน์ สุนทรเสนาะ, พิญญ์พัชร์ ตรีฉิมพลี และ จริยา ดีเสมอ -- การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร) / เพชรรัตน์ สมเสนาะ, รัชนีกร พบบุญ และ จุฑาทิพย์ ขอสุข -- การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) / ชาดา สิมประดิษฐ์พันธุ์ -- เศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างสรรค์กับการพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) / สมพล ห่วงจริง -- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลี่ยบชายฝั่งทะเล อำเถอท่าชนะ จังหวัดาสุราษฎ์ธานี เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวสู่จังหวัดชุมพร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) / สุนทร ขวัญจันทร์ และ วิทยา ประจง -- ข้อแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เรื่อง การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ (Farm stay) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) / กฤษฎา ทองจิบ, ปานทิพย์ ศรีรัตน์ และ จิรวัฒน์ วิศิษฐ์ผล -- แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สู่ความยั่งยืน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) / ประยูร ใบยา และ สุพัตรา บุญถึง -- แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) / ธนะสิทธิ์ ศรีคำภา, อัญชลี นาคยา และ กิ่งแก้ว เพ็ญศรี -- การพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) / เสาวนิต ทับทิมจรูญ ... [และคนอื่น ๆ].

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)