Mummō̜ng mumkhit 12 : thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān / Samnakngān Kō̜.Phō̜.

มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ / สำนักงาน ก.พ.  (Text) (Text)

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Call no.: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743872 2562Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 142 หน้า : ภาพประกอบNotes: ทุนฝึกอบรม ณ Nanyang Technological University ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์.Other title: Thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ [Portion of title]Subject(s): เทคโนโลยีกับรัฐ -- ไทยการบริหารงานบุคคล -- สิงคโปร์ผู้สูงอายุ -- บริการ -- ไทยการจัดการสิ่งแวดล้อม -- ไทยการบริหารรัฐกิจ -- ไทยสารอันตราย -- ฐานข้อมูลการศึกษา -- สิงคโปร์ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรมThailand 4.0LOC classification: JQ1746.ฮ13ฝ6 | ม743872 2562
Contents:การแพทย์พื้นบ้าน : การแพทย์ของชุมชน ที่ไม่ล้าสมัยในยุคดิจิทัล และการสร้างสรรค์นวัตกรรม / กมลทิพย์ สุวรรณเดช -- ทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ / กรกช แก้วไพฑูรย์ -- กรมชลประทานในยุค 4.0 / กิตติศักดิ์ พิทักษ์วงศ์ -- การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน : smart medical services / จุฑารัตน์ ภูมูลนา -- แนวคิดการนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมมาประยุกต์กับงานราชการ / เชาวนันท์ พิลาออน -- การจัดสุขภาพผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม / นิธิรัตน์ บุญตานนท์ -- Smart government for smart consumer มิติใหม่แห่งการทำงานในยุค Thailand 4.0 / นุชรินธ์ โตมาชา -- แนวทางการพัฒนางานจากประสบการณ์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ / ปัทมา ประสิทธิวงษ์ -- แนวคิดการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองสู่ SMART Environment Management City / ผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์ -- การเรียนรู้จากประเทศสิงคโปร์สู่การพัฒนางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ / ภัทราภรณ์ ทวีวงศ์ -- ข้อเสนอการพัฒนาและปรับปรุงงาน เรื่อง Smart DOPA แอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใช้บริการ / เมธเมธา พัคค์สุนทร -- การพัฒนาการดำเนินงานนโยบายของสำนักงานประกันภัยสังคมในยุค 4.0 / วรัตน์สุดา ศรทัตต์ -- แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัตถุอันตรายในประเทศไทย / ศิริสวัสดิ์ จันทร์ศรี -- บทวิเคราะห์ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ / สาลินี เกื้อเกียรติวงศ์ -- ปัจจัยและองค์ประกอบเพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็น Thailand 4.0 : lessons from Singapore / ฐปานีย์ มครศวรรยธรรม.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743872 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015764849
รายการจองทั้งหมด: 0

ทุนฝึกอบรม ณ Nanyang Technological University ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์.

การแพทย์พื้นบ้าน : การแพทย์ของชุมชน ที่ไม่ล้าสมัยในยุคดิจิทัล และการสร้างสรรค์นวัตกรรม / กมลทิพย์ สุวรรณเดช -- ทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ / กรกช แก้วไพฑูรย์ -- กรมชลประทานในยุค 4.0 / กิตติศักดิ์ พิทักษ์วงศ์ -- การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน : smart medical services / จุฑารัตน์ ภูมูลนา -- แนวคิดการนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมมาประยุกต์กับงานราชการ / เชาวนันท์ พิลาออน -- การจัดสุขภาพผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม / นิธิรัตน์ บุญตานนท์ -- Smart government for smart consumer มิติใหม่แห่งการทำงานในยุค Thailand 4.0 / นุชรินธ์ โตมาชา -- แนวทางการพัฒนางานจากประสบการณ์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ / ปัทมา ประสิทธิวงษ์ -- แนวคิดการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองสู่ SMART Environment Management City / ผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์ -- การเรียนรู้จากประเทศสิงคโปร์สู่การพัฒนางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ / ภัทราภรณ์ ทวีวงศ์ -- ข้อเสนอการพัฒนาและปรับปรุงงาน เรื่อง Smart DOPA แอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใช้บริการ / เมธเมธา พัคค์สุนทร -- การพัฒนาการดำเนินงานนโยบายของสำนักงานประกันภัยสังคมในยุค 4.0 / วรัตน์สุดา ศรทัตต์ -- แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัตถุอันตรายในประเทศไทย / ศิริสวัสดิ์ จันทร์ศรี -- บทวิเคราะห์ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ / สาลินี เกื้อเกียรติวงศ์ -- ปัจจัยและองค์ประกอบเพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็น Thailand 4.0 : lessons from Singapore / ฐปานีย์ มครศวรรยธรรม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544