Normal view MARC view ISBD view

Mummō̜ng mumkhit 12 : thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng (talent network) / Samnakngān Kō̜.Phō̜.

มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (talent network) / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an.
Contributor(s): สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743874 2562Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 282 หน้า : ภาพประกอบ.Notes: ทุนฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เข้าอบรม ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มที่ 2 เข้ารับการอบรม ณ Potsdam Center for Policy and Management (PCPM) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน.Other title: Thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng (talent network) Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (talent network) [Portion of title].Subject(s): การบริหารรัฐกิจ -- ญี่ปุ่น | ผู้สูงอายุ -- ญี่ปุ่น -- ภาวะสังคม | ผู้สูงอายุ -- ไทย -- ภาวะสังคม | ความเป็นผู้นำ -- ญี่ปุ่น | การบริหารงานบุคคล -- ญี่ปุ่น | การบริหารรัฐกิจ -- ไทย | การบริหารรัฐกิจ -- เยอรมัน | ความเป็นผู้นำ -- เยอรมัน | การบริหารงานบุคคล -- เยอรมัน | ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรม
Contents:
สังคมผู้สูงอายุ : ประสบการณ์จากรุ่นพี่ญี่ปุ่นสู่รุ่นน้องไทย / จิราพร ขีดดี -- นโยบายภาษีกับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ / ชวิกา โชติวิทยธานินทร์ -- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเกษตร / ฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์ -- แนวคิดจากญี่ปุ่นสู่การพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างสรรค์นวัตกรรม / ณัฐกานต์ วงศ์ฝั้น -- การพัฒนาองค์กรด้วย Job rotation / ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ -- เรียนรู้จาก "ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์" / ธนศักดิ์ เลิศพิชิตกุล -- แนวทางการลดภาระทางการคลังจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ / มนทิรา มหินชัย -- "เปิดมุมมองระบบราชการไทยผ่านหน้าต่าง Society 5.0" / มนพะงา เล็กขาว -- เจอทั้ง Disruptive technology และ Aging society ระบบราชการไทยจะไปทางไหนดี? / รวีกิติ์ พุฒิธนกร -- ภาวะผู้นำในระดับหัวหน้างานของกรมควบคุมมลพิษ / วานิช สาวาโย -- ความแข็งแกร่งจากภายใน สร้างได้ด้วยพัฒนาคน (Strength from within : all human resource development) / วิภาวี วรรณพงษ์ -- บทเรียนจากญี่ปุ่นและแนวทางการนำมาปรับใช้กับประเทศไทย / อนุชา ศรีเริงหล้า -- แนวคิดเพื่อจัดตั้งหน่วยงานต้นแบบสำหรับรัฐบาลดิจิทัล / อรปรียา จึงพาณิชย์ -- สังคมสูงวัยกับแรงงานภาคการเกษตรไทย / อัญชลี นวลศรี -- การบริหารจัดการแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม / อุมา ศรีสุข
"ประชารัฐ" การพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย / ณัฐนรีย์ สีหะวงษ์ -- ถอดบทเรียนจากเยอรนีสู่ประเทศไทย / เทพรัตน์ วงศ์เจริญวนกิจ -- การส่งเสริมปัจจัยที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ / ปฏิภาณ ชัยลังกา -- การเจรจาไกล่เกลี่ย เครื่องมือสู่ความสมานฉันท์ / พรมงคล ชิดชอบ -- หลักการกระจายอำนาจ (decentralization) กับการตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐกรณีศึกษาของ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี / พอฤดี คลังกรณ์ -- แนวคิดในการพัฒนาเมืองภายหลังการรวมประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี / ภาณุวัฒน์ โทนุบล -- การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในเวทีการแข่งขันเศรษฐกิจโลก / ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน -- การเปลี่ยนแปลงองค์กร กับดักเดิม และมุมมองใหม่ / มาติกา เติมผาติ -- การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทงานวัฒนธรรม / รัชฎา สุขขา -- Delivering justice / สินีนาฎ มะปรางทอง -- การรักษาคนไว้ในองค์กร / สุจิตรา นำทอง -- ภาวะผู้นำและการปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล / สุปราณี สถิตชัยเจริญ -- ภาวะผู้นำ และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ / อรนุช วรรณภิญโญ -- การเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมความเข้มแข็งขององค์กร / อรรัตน์ หวั่งประดิษฐ -- การส่งเสริมการนำตนเองบนหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากร เพื่อบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กปร. / อักษราภัค สำเภาแก้ว.
List(s) this item appears in: TUPOL-New Book-2020 05
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743874 2562 (See Similar Items) Available 31379015764823
Total holds: 0

ทุนฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เข้าอบรม ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มที่ 2 เข้ารับการอบรม ณ Potsdam Center for Policy and Management (PCPM) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน.

สังคมผู้สูงอายุ : ประสบการณ์จากรุ่นพี่ญี่ปุ่นสู่รุ่นน้องไทย / จิราพร ขีดดี -- นโยบายภาษีกับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ / ชวิกา โชติวิทยธานินทร์ -- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเกษตร / ฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์ -- แนวคิดจากญี่ปุ่นสู่การพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างสรรค์นวัตกรรม / ณัฐกานต์ วงศ์ฝั้น -- การพัฒนาองค์กรด้วย Job rotation / ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ -- เรียนรู้จาก "ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์" / ธนศักดิ์ เลิศพิชิตกุล -- แนวทางการลดภาระทางการคลังจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ / มนทิรา มหินชัย -- "เปิดมุมมองระบบราชการไทยผ่านหน้าต่าง Society 5.0" / มนพะงา เล็กขาว -- เจอทั้ง Disruptive technology และ Aging society ระบบราชการไทยจะไปทางไหนดี? / รวีกิติ์ พุฒิธนกร -- ภาวะผู้นำในระดับหัวหน้างานของกรมควบคุมมลพิษ / วานิช สาวาโย -- ความแข็งแกร่งจากภายใน สร้างได้ด้วยพัฒนาคน (Strength from within : all human resource development) / วิภาวี วรรณพงษ์ -- บทเรียนจากญี่ปุ่นและแนวทางการนำมาปรับใช้กับประเทศไทย / อนุชา ศรีเริงหล้า -- แนวคิดเพื่อจัดตั้งหน่วยงานต้นแบบสำหรับรัฐบาลดิจิทัล / อรปรียา จึงพาณิชย์ -- สังคมสูงวัยกับแรงงานภาคการเกษตรไทย / อัญชลี นวลศรี -- การบริหารจัดการแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม / อุมา ศรีสุข

"ประชารัฐ" การพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย / ณัฐนรีย์ สีหะวงษ์ -- ถอดบทเรียนจากเยอรนีสู่ประเทศไทย / เทพรัตน์ วงศ์เจริญวนกิจ -- การส่งเสริมปัจจัยที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ / ปฏิภาณ ชัยลังกา -- การเจรจาไกล่เกลี่ย เครื่องมือสู่ความสมานฉันท์ / พรมงคล ชิดชอบ -- หลักการกระจายอำนาจ (decentralization) กับการตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐกรณีศึกษาของ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี / พอฤดี คลังกรณ์ -- แนวคิดในการพัฒนาเมืองภายหลังการรวมประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี / ภาณุวัฒน์ โทนุบล -- การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในเวทีการแข่งขันเศรษฐกิจโลก / ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน -- การเปลี่ยนแปลงองค์กร กับดักเดิม และมุมมองใหม่ / มาติกา เติมผาติ -- การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทงานวัฒนธรรม / รัชฎา สุขขา -- Delivering justice / สินีนาฎ มะปรางทอง -- การรักษาคนไว้ในองค์กร / สุจิตรา นำทอง -- ภาวะผู้นำและการปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล / สุปราณี สถิตชัยเจริญ -- ภาวะผู้นำ และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ / อรนุช วรรณภิญโญ -- การเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมความเข้มแข็งขององค์กร / อรรัตน์ หวั่งประดิษฐ -- การส่งเสริมการนำตนเองบนหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากร เพื่อบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กปร. / อักษราภัค สำเภาแก้ว.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)