Sayām Yēntœ̄nmǣn / Saharōt Kittimahāčharœ̄n.

สยาม เยนเติลแมน / สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ.  (Text) (Text)

Saharōt Kittimahāčharœ̄n.
สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ
Call no.: HQ1090.7.ท9 ส56 2563Publication: Krung Thēp... : Matichon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]Edition: Phim khrang rǣk. Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 12, 307 หน้า : ภาพประกอบNotes: ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม.; ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์เรื่อง "สุภาพบุรุษ" ในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับวรรณกรรมศรีบูรพา.ISBN: 9789740216933; 9740216935Uniform titles: ศิลปวัฒนธรรม. Subject(s): บุรุษ -- ไทยความเป็นชาย -- ไทยบุรุษ -- เอกลักษณ์บุรุษ -- ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณีบุรุษในวรรณกรรมLOC classification: HQ1090.7.ท9 | ส56 2563
Contents:1. ทำไมจึงต้องศึกษา "สุภาพบุรุษ" -- 2. กว่าจะมาเป็น "สุภาพบุรุษ" -- 3. จากชายยุค "โบราณนานมา" สู่ชายยุค "สุภาพบุรุษ" -- 4. "สุภาพบุรุษ" กับความเป็นชาย -- 5. "สุภาพบุรุษ" กับความเป็นชนชั้น -- 6. "สุภาพบุรุษ" กับความเป็นชาติ -- 7. หลักในการเป็น "สุภาพบุรุษ" -- 8. ส่งท้ายความเป็นชายแบบ "สุภาพบุรุษ"
Summary: หนังสือ "สยาม เยนเติลแมน" เล่มนี้ เกิดขึ้นมาเพื่อหาคำตอบของคำถามที่ว่า "สุภาพบุรุษ" จากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ "สุภาพบุรุษ" จากวรรณกรรมของศรีบูรพานั้น มีความแตกต่างกันหรือไม่ และมีการประกอบสร้าง การนำเสนออย่างไร รวมทั้งตอบคำถามที่ว่าความเป็นชายแบบสุภาพบุรุษ มีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของไทยด้วยหรือไม่ ผ่านการวิเคราะห์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับวรรณกรรมของศรีบูรพา ซึ่งเปรียบเสมือนภาพแทน (representation) ของสังคมไทยในช่วงเวลานั้น.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HQ1090.7.ท9 ส56 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 27/07/2021 31379015930176
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HQ1090.7.ท9 ส56 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015930184
รายการจองทั้งหมด: 0

ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม.

ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์เรื่อง "สุภาพบุรุษ" ในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับวรรณกรรมศรีบูรพา.

1. ทำไมจึงต้องศึกษา "สุภาพบุรุษ" -- 2. กว่าจะมาเป็น "สุภาพบุรุษ" -- 3. จากชายยุค "โบราณนานมา" สู่ชายยุค "สุภาพบุรุษ" -- 4. "สุภาพบุรุษ" กับความเป็นชาย -- 5. "สุภาพบุรุษ" กับความเป็นชนชั้น -- 6. "สุภาพบุรุษ" กับความเป็นชาติ -- 7. หลักในการเป็น "สุภาพบุรุษ" -- 8. ส่งท้ายความเป็นชายแบบ "สุภาพบุรุษ"

หนังสือ "สยาม เยนเติลแมน" เล่มนี้ เกิดขึ้นมาเพื่อหาคำตอบของคำถามที่ว่า "สุภาพบุรุษ" จากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ "สุภาพบุรุษ" จากวรรณกรรมของศรีบูรพานั้น มีความแตกต่างกันหรือไม่ และมีการประกอบสร้าง การนำเสนออย่างไร รวมทั้งตอบคำถามที่ว่าความเป็นชายแบบสุภาพบุรุษ มีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของไทยด้วยหรือไม่ ผ่านการวิเคราะห์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับวรรณกรรมของศรีบูรพา ซึ่งเปรียบเสมือนภาพแทน (representation) ของสังคมไทยในช่วงเวลานั้น.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544