Phichit sō̜p Kō̜.Phō̜. phāk Kō̜. (radap 3-4) tām lakkēn mai chabap sō̜p phān čhing / ʻUdom Sukthō̜ng, Nuphā Nanthakīan, Phanatchakō̜n Phonsawat.

พิชิตสอบ ก.พ. ภาค ก. (ระดับ 3-4) ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสอบผ่านจริง / อุดม สุขทอง, ณุภา นันทเกียรติ, พนัชกร พลสวัสดิ์.  (Text) (Text)

ʻUdom Sukthō̜ng. Nuphā Nanthakīanti. Panuschagone Polsawat.
อุดม สุขทอง
ณุภา นันทเกียรติ | พนัชกร พลสวัสดิ์
Call no.: JQ1746.ฮ13ส53 อ735 2563Publication: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAidīsī Phrīmīa Čhamkat, 2563 [2020] Publication: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2563 [2020]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: x, 560 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786164871236; 6164871239Subject(s): ราชการพลเรือน -- ไทย -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบLOC classification: JQ1746.ฮ13ส53 | อ735 2563
Partial contents:บทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ -- หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) -- แนวข้อสอบ (คาดการณ์ปี 2563) -- แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ -- การเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร -- การปฏิบัติตามระเบียบการยุติการทําตอบ -- ปัญหาและคำแนะนำในการสอบ --Part 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ - คณิตศาสตร์) -- Part 2 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล) -- Part 3 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)
Summary: คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มนี้ ได้เรียบเรียงโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมามากกว่า 10 ปี การันตีด้วยจำนวนผู้สอบผ่านมากกว่า 10,000 คน มีเนื้อหาครอบคลุมสมบูรณ์ ตามเกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63 ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคิดคำนวน - คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) อีกทั้งได้รวบรวมแนวข้อสอบไว้มากกว่า 750 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาการสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (เกณฑ์การสอบใหม่ ปี 63) 2 . แนวข้อสอบมากกว่า 750 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเลียดทุกข้อ 3. เรียบเรียงจากอาจารย์ที่สอบติดข้าราชการด้วยตัวเอง มีลูกศิษย์สอบผ่านมากกว่า 10,000 คน.
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2020-06-01(tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13ส53 อ735 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015933477
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books JQ1746.ฮ13ส53 อ735 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 12/11/2021 31379015933485
รายการจองทั้งหมด: 0

บทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ -- หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) -- แนวข้อสอบ (คาดการณ์ปี 2563) -- แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ -- การเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร -- การปฏิบัติตามระเบียบการยุติการทําตอบ -- ปัญหาและคำแนะนำในการสอบ --Part 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ - คณิตศาสตร์) -- Part 2 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล) -- Part 3 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มนี้ ได้เรียบเรียงโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมามากกว่า 10 ปี การันตีด้วยจำนวนผู้สอบผ่านมากกว่า 10,000 คน มีเนื้อหาครอบคลุมสมบูรณ์ ตามเกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63 ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคิดคำนวน - คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) อีกทั้งได้รวบรวมแนวข้อสอบไว้มากกว่า 750 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาการสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (เกณฑ์การสอบใหม่ ปี 63) 2 . แนวข้อสอบมากกว่า 750 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเลียดทุกข้อ 3. เรียบเรียงจากอาจารย์ที่สอบติดข้าราชการด้วยตัวเอง มีลูกศิษย์สอบผ่านมากกว่า 10,000 คน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544