Rabop sārasonthēt phư̄a kānčhatkān = Management information system : MIS / ʻŌphāt ʻĪamsiriwong.

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information system : MIS / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.  (Text) (Text)

ʻŌphāt ʻĪamsiriwong.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
Call no.: HD30.213 .อ946 2560Publication: Krung Thēp... : Sīʻetyūkhēchan, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560 [2017]Edition: Chabap prapprung phœ̄mtœ̄m. Edition: ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมDescription: 480 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786160830053; 6160830058Other title: Management information systems : MIS [Parallel title]Subject(s): ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการLOC classification: HD30.213 | .อ946 2560
Contents:ส่วนที่ 1 บทบาทสำคัญของระบบสารสนเทศกับองค์กร -- บทที่ 1 ระบบสารสนเทศและการจัดการในโลกยุคติจิตอล -- บทที่ 2 ระบบสารสนเทศ องค์กร และกลยุทธ์ -- ส่วนที่ 2 โครงพื้นฐานทางด้านไอที --บทที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีและเทคโนโลยี่เกิดใหม่ -- บทที่ 4 การจัดการทรัพยากรข้อมูล -- บทที่ 5 เครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคมในทางธุรกิจ -- ส่วนที่ 3 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในทางธุรกิจ -- บทที่ 6 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ -- บทที่ 7 โซ่อุปทานและแอปพลิเคชั่นระดับองค์กร -- บทที่ 8 อีบิสซิเนสและอีคอม้มิร์ช -- บทที่ 9 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบชาญฉลาด -- ส่วนที่ 4 การสร้างระบบและการรักษาความปลอดภัย -- บทที่ 10 การสร้างระบบสารสนเทศ – บทที่ 11 การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ.
Summary: หนังสือเล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัย โดยผู้อ่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการจัดการในโลกยุคดิจิทัล ระบบสารสนเทศ องค์กร และกลยุทธ์ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีและเทคโนโลยีเกิดใหม่ การจัดการทรัพยากรข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคมในทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โซ่อุปทานและแอปพลิเคชันระดับองค์กร รวมถึงอีบิสซิเนสและอีคอมเมิร์ซ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น มีคำถามท้ายบท พร้อมกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับคณาจารย์ในการนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาด้านระบบสารสนเทศด้วยตนเอง.
แสดงรายการนี้ใน: TUBA-NewBook-2020-08-01(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HD30.213 .อ946 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008336688
รายการจองทั้งหมด: 0

ส่วนที่ 1 บทบาทสำคัญของระบบสารสนเทศกับองค์กร -- บทที่ 1 ระบบสารสนเทศและการจัดการในโลกยุคติจิตอล -- บทที่ 2 ระบบสารสนเทศ องค์กร และกลยุทธ์ -- ส่วนที่ 2 โครงพื้นฐานทางด้านไอที --บทที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีและเทคโนโลยี่เกิดใหม่ -- บทที่ 4 การจัดการทรัพยากรข้อมูล -- บทที่ 5 เครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคมในทางธุรกิจ -- ส่วนที่ 3 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในทางธุรกิจ -- บทที่ 6 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ -- บทที่ 7 โซ่อุปทานและแอปพลิเคชั่นระดับองค์กร -- บทที่ 8 อีบิสซิเนสและอีคอม้มิร์ช -- บทที่ 9 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบชาญฉลาด -- ส่วนที่ 4 การสร้างระบบและการรักษาความปลอดภัย -- บทที่ 10 การสร้างระบบสารสนเทศ – บทที่ 11 การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ.

หนังสือเล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัย โดยผู้อ่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการจัดการในโลกยุคดิจิทัล ระบบสารสนเทศ องค์กร และกลยุทธ์ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีและเทคโนโลยีเกิดใหม่ การจัดการทรัพยากรข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคมในทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โซ่อุปทานและแอปพลิเคชันระดับองค์กร รวมถึงอีบิสซิเนสและอีคอมเมิร์ซ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น มีคำถามท้ายบท พร้อมกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับคณาจารย์ในการนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาด้านระบบสารสนเทศด้วยตนเอง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544