Theknik kānwikhro̜ tamnǣng brǣn / Wut Sukčharœ̄n.

เทคนิคการวิเคราะห์ตำแหน่งแบรนด์ / วุฒิ สุขเจริญ.  (Text) (Text)

Wut Sukčharœ̄n.
วุฒิ สุขเจริญ
Call no.: HF5415.1255 .ว73 2563Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 144 หน้า : ภาพประกอบNotes: ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: การสร้างแบรนด์ให้ตรงใจลูกค้าและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อกำหนดตำแหน่งแบรนด์.ISBN: 9789740339328; 9740339328Subject(s): การสร้างตราผลิตภัณฑ์ (การตลาด)ชื่อตราผลิตภัณฑ์ -- การจัดการLOC classification: HF5415.1255 | .ว73 2563
Contents:ตอนที่ 1 เทคนิคการวิเคราะห์ตำแหน่งแบรนด์ -- บทที่ 1 ตำแหน่งแบรนด์ -- บทที่ 2 พื้นฐานการสร้างแผนที่ตำแหน่งแบรนด์ -- บทที่ 3 การวิเคราะห์คุณค่าในมุมมองของลูกค้า -- บทที่ 4 แผนที่ตำแหน่งแบรนด์แบบ 2 มิติ -- บทที่ 5 แผนที่ตำแหน่งแบรนด์ร่วมกับตลาดเป้าหมาย -- บทที่ 6 แผนที่ตำแหน่งแบรนด์แบบอนุกรมเวลา -- ตอนที่ 2 เทคนิคการวิเคราะห์ตำแหน่งสินค้าแบบ 3 มิติ -- บทที่ 7 การสร้างแผนที่ตำแหน่งสินค้าแบบ 3 มิติ -- บทที่ 8 การวิเคราะห์แผนที่ตำแหน่งสินค้าแบบ 3 มิติ -- ตอนที่ 3 จริยธรรมและบทสรุป -- บทที่ 9 จริยธรรมทางธุรกิจ -- บทที่ 10 บทสรุปและการประยุกต์.
Summary: เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ เริ่มต้นจากแนวคิดเกี่ยวกับตำแหน่งแบรนด์ เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบรนด์และตำแหน่งแบรนด์ จากนั้นจึงเป็นเนื้อหาเทคนิคการสร้างแผนที่ตำแหน่งแบรนด์รูปแบบต่าง ๆ เทคนิคการวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด การสร้างแผนที่ตำแหน่งสินค้าแบบ 3 มิติ โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูล การนำเข้าข้อมูล การสร้างแผนที่ตำแหน่งแบรนด์รูปแบบต่าง ๆ เทคนิคการวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด และสร้างแผนที่ตำแหน่งสินค้าแบบ 3 มิติ นอกจากนั้นผู้เขียนยังได้เตรียมไฟล์ข้อมูลให้กับผู้อ่านเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามเนื้อหาได้ โดยผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์ SiamKM.com
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HF5415.1255 .ว73 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008574478
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HF5415.1255 .ว73 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008338163
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HF5415.1255 .ว73 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008338148
รายการจองทั้งหมด: 0

ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: การสร้างแบรนด์ให้ตรงใจลูกค้าและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อกำหนดตำแหน่งแบรนด์.

ตอนที่ 1 เทคนิคการวิเคราะห์ตำแหน่งแบรนด์ -- บทที่ 1 ตำแหน่งแบรนด์ -- บทที่ 2 พื้นฐานการสร้างแผนที่ตำแหน่งแบรนด์ -- บทที่ 3 การวิเคราะห์คุณค่าในมุมมองของลูกค้า -- บทที่ 4 แผนที่ตำแหน่งแบรนด์แบบ 2 มิติ -- บทที่ 5 แผนที่ตำแหน่งแบรนด์ร่วมกับตลาดเป้าหมาย -- บทที่ 6 แผนที่ตำแหน่งแบรนด์แบบอนุกรมเวลา -- ตอนที่ 2 เทคนิคการวิเคราะห์ตำแหน่งสินค้าแบบ 3 มิติ -- บทที่ 7 การสร้างแผนที่ตำแหน่งสินค้าแบบ 3 มิติ -- บทที่ 8 การวิเคราะห์แผนที่ตำแหน่งสินค้าแบบ 3 มิติ -- ตอนที่ 3 จริยธรรมและบทสรุป -- บทที่ 9 จริยธรรมทางธุรกิจ -- บทที่ 10 บทสรุปและการประยุกต์.

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ เริ่มต้นจากแนวคิดเกี่ยวกับตำแหน่งแบรนด์ เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบรนด์และตำแหน่งแบรนด์ จากนั้นจึงเป็นเนื้อหาเทคนิคการสร้างแผนที่ตำแหน่งแบรนด์รูปแบบต่าง ๆ เทคนิคการวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด การสร้างแผนที่ตำแหน่งสินค้าแบบ 3 มิติ โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูล การนำเข้าข้อมูล การสร้างแผนที่ตำแหน่งแบรนด์รูปแบบต่าง ๆ เทคนิคการวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด และสร้างแผนที่ตำแหน่งสินค้าแบบ 3 มิติ นอกจากนั้นผู้เขียนยังได้เตรียมไฟล์ข้อมูลให้กับผู้อ่านเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามเนื้อหาได้ โดยผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์ SiamKM.com

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544