Khamʻathibāi kotmāi laksana nī (phon hǣng nī) / Sanankō̜n Sōtthiphan.

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.  (Text) (Text)

Čhampī Sōtthiphan.
จำปี โสตถิพันธุ์
Call no.: KPT903 .จ636 2563Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Edition: Phim khrang thī 5, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 551 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162699191; 6162699196Subject(s): หนี้ (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: KPT903 | .จ636 2563
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2021-03-02 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT903 .จ636 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015681068
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT903 .จ636 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014254693
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT903 .จ636 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379015985964
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT903 .จ636 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 22/07/2022 31379015985972
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT903 .จ636 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015985980
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT903 .จ636 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 23/06/2022 31379015994222
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT903 .จ636 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016134554
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks KPT903 .จ636 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379008339682
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT903 .จ636 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015986038
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT903 .จ636 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015986046
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT903 .จ636 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379015986053
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT903 .จ636 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015986061
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT903 .จ636 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015986079
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT903 .จ636 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 14/06/2022 31379015994214
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT903 .จ636 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2022 31379015986004
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT903 .จ636 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 31/05/2022 31379015985998
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT903 .จ636 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015986012
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT903 .จ636 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015986020
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT903 .จ636 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379015994198
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT903 .จ636 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015994206
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Sangvian Indaravijaya Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT877 .ผ932 2563 คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (hire of property, hire purchase) / KPT900 .น64 2563 กฎหมายค้ำประกัน / KPT901 .ค753 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วยประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย บรรพ 3 มาตรา 850-897 / KPT903 .จ636 2563 คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) / KPT914 2542 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542. KPT914 2542 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542. KPT919 .ก28 2537 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติ (แก้ไขเพิ่มเติม) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544