75 pī wan santiphāp Thai : bāng rư̄ang kīeokap phra bō̜romwongsānuwong nai rawāng songkhrām lōk khrang thī 2 / Kasidit ʻAnanthanāthō̜n bannāthikān.

75 ปี วันสันติภาพไทย : บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 / กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

Kasidit Ananthanathorn. ʻAppaphatsarāphā Thēokun, Mō̜m Čhao, Puey Ungphakorn, Pridi Banomyong, Mahawitthayālai Thammasāt.
กษิดิศ อนันทนาธร | อัปภัศราภา เทวกุล, หม่อมเจ้า, 2446-2524 | ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542 | ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Call no.: D802.ท9 ก1754 2563Publication: Krung Thēp : Sayām Parithat, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2563 [2020]Edition: Phim khrang thī 4, (prapprung mai). Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (ปรับปรุงใหม่)Description: 158 หน้า : ภาพประกอบNotes: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในวาระ 75 ปี วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม 2563.ISBN: 9786164860278; 616486027XOther title: Čhet sip hā pī wan santiphāp Thai : bāng rư̄ang kīeokap phra bō̜romwongsānuwong nai rawāng songkhrām lōk khrang thī 2 Other title: เจ็ดสิบห้าปีวันสันติภาพไทย : บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2Subject(s): เสรีไทย -- ประวัติสงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945 -- งานใต้ดิน -- ไทยสันติภาพไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2484-2488ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 8, 2477-2489LOC classification: D802.ท9 | ก1754 2563
Contents:บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 -- การถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระศรีสวรินทิราพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงคราม / ม.จ.อัปภัศราภา เทวกุล -- พระบรมวงศานุวงศ์และขบวนการเสรีไทย / ป้วย อึ้งภากรณ์ -- ความเป็นไปภายในคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ / ปรีดี พนมยงค์ -- ภาคผนวก : อนุสนธิจากปาฐกถาของนายควง อภัยวงศ์ -- กิจกรรมรำลึก 74 ปี วันสันติกาพไทย -- คำกล่าวเปิดงาน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ -- คำกล่าวรำลึกจากผู้แทนนักศึกษา -- การเสวนา เรื่อง "รำลึกถึงเสรีไทย รำลึกถึงวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร".
Summary: "75 ปีวันสันติภาพไทย : บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2" เล่มนี้ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในวาระ 75 ปี วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม 2563 เป็นหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ ขบวนการเสรีไทย และเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ในประเทศไทย รวบรวมและร่วมเขียนโดย "นายปรีดี พนมยงค์" ซึ่งในห้วงของสงคราม เป็นทั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และหัวหน้าขบวนการเสรีไทย ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ มีการปรับปรุงใหม่จากฉบับก่อนหน้านี้หลายประการ อาทิ การเพิ่มเติมภาพประกอบ และภาพบุคคลที่เกี่ยวข้อง การทำสาแหรกอธิบายความสัมพันธ์ของบุคคลที่กล่าวถึง และการนำภาคผนวกที่นายปรีดีฯ เขียนอธิบายเพิ่มเติมเรื่องไว้ในภายหลัง มาแทรกในระหว่างเนื้อหา เพื่อความสะดวกในการอ่าน นอกจากนี้ ตอนท้ายเล่ม ยังมีการนำบันทึกการจัดงานครบรอบ 74 ปี วันสันติภาพไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มารวมพิมพ์ไว้ด้วย อาทิ การเสวนาเรื่อง "รำลึกถึงเสรีไทย รำลึกถึงวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร" โดย ดุษฎี พนมยงค์ พล.อ. บัญชร ชวาลศิลป์ และนริศ จรัสจรรยาวงศ์.
แสดงรายการนี้ใน: LP. New Book 2021-10 (Thai) Serveymonkey No.1
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks D802.ท9 ก1754 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015578314
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks D802.ท9 ก1754 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015578306
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks D802.ท9 ก1754 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015578348
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks D802.ท9 ก1754 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015578355
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks D802.ท9 ก1754 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015578298
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks D802.ท9 ก1754 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015578280
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks D802.ท9 ก1754 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015578330
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks D802.ท9 ก1754 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015578322
รายการจองทั้งหมด: 0

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในวาระ 75 ปี วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม 2563.

บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 -- การถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระศรีสวรินทิราพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงคราม / ม.จ.อัปภัศราภา เทวกุล -- พระบรมวงศานุวงศ์และขบวนการเสรีไทย / ป้วย อึ้งภากรณ์ -- ความเป็นไปภายในคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ / ปรีดี พนมยงค์ -- ภาคผนวก : อนุสนธิจากปาฐกถาของนายควง อภัยวงศ์ -- กิจกรรมรำลึก 74 ปี วันสันติกาพไทย -- คำกล่าวเปิดงาน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ -- คำกล่าวรำลึกจากผู้แทนนักศึกษา -- การเสวนา เรื่อง "รำลึกถึงเสรีไทย รำลึกถึงวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร".

"75 ปีวันสันติภาพไทย : บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2" เล่มนี้ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในวาระ 75 ปี วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม 2563 เป็นหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ ขบวนการเสรีไทย และเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ในประเทศไทย รวบรวมและร่วมเขียนโดย "นายปรีดี พนมยงค์" ซึ่งในห้วงของสงคราม เป็นทั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และหัวหน้าขบวนการเสรีไทย ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ มีการปรับปรุงใหม่จากฉบับก่อนหน้านี้หลายประการ อาทิ การเพิ่มเติมภาพประกอบ และภาพบุคคลที่เกี่ยวข้อง การทำสาแหรกอธิบายความสัมพันธ์ของบุคคลที่กล่าวถึง และการนำภาคผนวกที่นายปรีดีฯ เขียนอธิบายเพิ่มเติมเรื่องไว้ในภายหลัง มาแทรกในระหว่างเนื้อหา เพื่อความสะดวกในการอ่าน นอกจากนี้ ตอนท้ายเล่ม ยังมีการนำบันทึกการจัดงานครบรอบ 74 ปี วันสันติภาพไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มารวมพิมพ์ไว้ด้วย อาทิ การเสวนาเรื่อง "รำลึกถึงเสรีไทย รำลึกถึงวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร" โดย ดุษฎี พนมยงค์ พล.อ. บัญชร ชวาลศิลป์ และนริศ จรัสจรรยาวงศ์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544