Kotmāi kānprakō̜p kitčhakān phalangngān læ kānʻanurak phalangngān / ʻAmnāt Wongbanthit.

กฎหมายการประกอบกิจการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน / อำนาจ วงศ์บัณฑิต.  (Text) (Text)

Amnat Wongbandit.
อำนาจ วงศ์บัณฑิต
Call no.: KPT3431 .อ63 2563Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 18, 499 หน้าISBN: 9786164881181; 6164881188Subject(s): อุตสาหกรรมพลังงาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการอนุรักษ์พลังงาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3431 | .อ63 2563
Contents:บทที่ 1 นโยบายและแผนพลังงาน -- บทที่ 2 ความทั่วไปเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน -- บทที่ 3 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน -- บทที่ 4 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน -- บทที่ 5 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน -- บทที่ 6 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน -- บทที่ 7 การใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์โครงข่ายพลังงาน -- บทที่ 8 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทรณ์ การเปรียบเทียบ และพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน -- บทที่ 9 การอนุรักษ์พลังงาน -- บทที่ 10 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน.
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-New Book-202009-01-30 (tha) | TUPUEY-New Book-202009-01 (tha) | Boonchoo New Book 2020-09 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3431 .อ63 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015987176
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3431 .อ63 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015987184
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3431 .อ63 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 28/09/2021 31379015995443
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3431 .อ63 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 17/10/2021 31379015987127
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3431 .อ63 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015987143
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3431 .อ63 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 15/10/2021 31379015987135
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3431 .อ63 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 08/10/2021 31379015995435
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3431 .อ63 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 11/10/2021 31379015987150
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3431 .อ63 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 15/10/2021 31379015987168
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3431 .อ63 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 30/09/2021 31379015995450
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3431 .อ63 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/01/2022 31379015995476
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3431 .อ63 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 02/10/2021 31379015995468
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 นโยบายและแผนพลังงาน -- บทที่ 2 ความทั่วไปเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน -- บทที่ 3 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน -- บทที่ 4 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน -- บทที่ 5 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน -- บทที่ 6 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน -- บทที่ 7 การใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์โครงข่ายพลังงาน -- บทที่ 8 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทรณ์ การเปรียบเทียบ และพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน -- บทที่ 9 การอนุรักษ์พลังงาน -- บทที่ 10 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544