Sangkhommasāt thāng lư̄ak = Alternative social science / Chairat Čharœ̄nsinʻōlān.

สังคมศาสตร์ทางเลือก = Alternative social science / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.  (Text) (Text)

Chairat Čharœ̄nsinʻōlān.
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
Call no.: H61 .ช947 2563Publication: Krung Thēp... : Wiphāsā, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2563 [2020]Edition: Phim khrang rǣk. Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 12, 564 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786167801155; 6167801150Other title: Alternative social science [Parallel title]Subject(s): สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทยการรับรู้ทางสังคม -- ไทยไทย -- การเมืองและการปกครองLOC classification: H61 | .ช947 2563
Contents:คำนำ -- ทฤษฎี: การจัดการกับอัตวิสัย/วัตถุวิสัยในสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ -- บาร์ตส์กับการวิเคราะห์แบบหลังโครงสร้างนิยม -- คิดแบบการทำให้เป็นความเฉพาะเจาะจง -- ชีลส์ เดอเลิซกับอำนาจของภาษา -- ภาษากับอำนาจ --บทวิเคราะห์: สุนทรียศาสตร์กับการเมืองของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย -- ขบวนการเสื้อแดงกับการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทางการเมือง -- อารมณ์กับประชาธิปไตยไทย -- จุดเปลี่่ยน: การสร้างการรับรู้ในสังคมไทย : เรื่องเล่า -- การสร้างการรับรู้ในสังคมไทย : อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด แอฟเฟ็คท์ -- การสร้างการรับรู้ในสังคมไทย : การรับรู้ทางเลือก -- บรรณานุกรม -- ดรรชนี.
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2021-03-02 (Thai) | Boonchoo New Book 2021-04 (Thai) | TUPUEY-New Book-202104-01 (tha) | New-Arrivals-by-AAA (04-2020) | Boonchoo New Book 2021-06 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks H61 .ช947 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014258173
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks H61 .ช947 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014253315
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks H61 .ช947 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014253323
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks H61 .ช947 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 10/02/2022 31379016079841
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks H61 .ช947 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 20/02/2022 31379016079858
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks H61 .ช947 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 19/02/2022 31379016079833
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books H61 .ช947 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 20/02/2022 31379015766166
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books H61 .ช947 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 07/02/2022 31379015766158
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks H61 .ช947 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 20/02/2022 31379015783062
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks H61 .ช947 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015783070
รายการจองทั้งหมด: 0

คำนำ -- ทฤษฎี: การจัดการกับอัตวิสัย/วัตถุวิสัยในสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ -- บาร์ตส์กับการวิเคราะห์แบบหลังโครงสร้างนิยม -- คิดแบบการทำให้เป็นความเฉพาะเจาะจง -- ชีลส์ เดอเลิซกับอำนาจของภาษา -- ภาษากับอำนาจ --บทวิเคราะห์: สุนทรียศาสตร์กับการเมืองของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย -- ขบวนการเสื้อแดงกับการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทางการเมือง -- อารมณ์กับประชาธิปไตยไทย -- จุดเปลี่่ยน: การสร้างการรับรู้ในสังคมไทย : เรื่องเล่า -- การสร้างการรับรู้ในสังคมไทย : อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด แอฟเฟ็คท์ -- การสร้างการรับรู้ในสังคมไทย : การรับรู้ทางเลือก -- บรรณานุกรม -- ดรรชนี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544