Sētthasāt = Economics / Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai

เศรษฐศาสตร์ = Economics / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Text) (Text)

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
Call no.: HB180 .ศ725 2561Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561 [2018]Edition: Phim khrang thī 6. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6Description: 488 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. 2554.ISBN: 9749308964; 9789749308967Other title: Khrư̄angmư̄ phư̄a kānwikhro̜ kānlongthun sētthasāt Other title: Economics [Parallel title] | เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุนเศรษฐศาสตร์ [Cover title]Subject(s): เศรษฐศาสตร์LOC classification: HB180 | .ศ725 2561
Contents:ส่วนที่ 1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค -- บทที่ 1 ภาพรวมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ -- บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และกลไกตลาด -- บทที่ 3 การประยุกต์อุปสงค์และอุปทาน -- บทที่ 4 ทฤฎีพฤติกรรมผู้บริโภคและอุปสงค์ -- บทที่ 5 การผลิตและต้นทุน -- บทที่ 6 ตลาดผู้รับราคา -- บทที่ 7 ตลาดผู้แสวงราคา -- บทที่ 8 ตลาดทรัพยากรการผลิต -- บทที่ 9 ตลาดการเงินและอัตราดอกเบี้ย -- ส่วนที่ 2 เศรษฐศาสตร์มหภาค -- บทที่ 10 ระบบเศรษฐกิจและรายได้ประชาชาติ -- บทที่ 11 ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ -- บทที่ 12 ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ -- บทที่ 13 นโยบายการคลัง -- บทที่ 14 ระบการเงิน การธนาคาร และนโยบายการเงิน -- บทที่ 15 การประยุกต์ใช้นโยบายทางเศรษฐกิจ -- ส่วนที่ 3 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ -- บทที่ 16 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ -- บทที่ 17 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ -- บทที่ 18 ทฤษฎีเสมอภาคของอัตราแลกเปลี่ยน.
Summary: หนังสือที่จะช่วยปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ที่ถ่ายทอดออกมาอย่างสมบูรณ์ ทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ครอบคลุมถึงเรื่อง อุปสงค์ อุปทาน และกลไกตลาด ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมของหน่วยผลิต โครงสร้างตลาดแบบต่างๆ ระบบเศรษฐกิจและรายได้ประชาชาติ ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ วัฏจักรธุรกิจและเงินเฟ้อ รวมถึงดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ และในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าได้เป็นอย่างดี
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
SET Collection SET Corner HB180 .ศ725 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008573843

ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
SET Collection SET Corner HB180 .ศ725 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008573827

ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 2

รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. 2554.

ส่วนที่ 1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค -- บทที่ 1 ภาพรวมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ -- บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และกลไกตลาด -- บทที่ 3 การประยุกต์อุปสงค์และอุปทาน -- บทที่ 4 ทฤฎีพฤติกรรมผู้บริโภคและอุปสงค์ -- บทที่ 5 การผลิตและต้นทุน -- บทที่ 6 ตลาดผู้รับราคา -- บทที่ 7 ตลาดผู้แสวงราคา -- บทที่ 8 ตลาดทรัพยากรการผลิต -- บทที่ 9 ตลาดการเงินและอัตราดอกเบี้ย -- ส่วนที่ 2 เศรษฐศาสตร์มหภาค -- บทที่ 10 ระบบเศรษฐกิจและรายได้ประชาชาติ -- บทที่ 11 ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ -- บทที่ 12 ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ -- บทที่ 13 นโยบายการคลัง -- บทที่ 14 ระบการเงิน การธนาคาร และนโยบายการเงิน -- บทที่ 15 การประยุกต์ใช้นโยบายทางเศรษฐกิจ -- ส่วนที่ 3 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ -- บทที่ 16 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ -- บทที่ 17 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ -- บทที่ 18 ทฤษฎีเสมอภาคของอัตราแลกเปลี่ยน.

หนังสือที่จะช่วยปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ที่ถ่ายทอดออกมาอย่างสมบูรณ์ ทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ครอบคลุมถึงเรื่อง อุปสงค์ อุปทาน และกลไกตลาด ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมของหน่วยผลิต โครงสร้างตลาดแบบต่างๆ ระบบเศรษฐกิจและรายได้ประชาชาติ ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ วัฏจักรธุรกิจและเงินเฟ้อ รวมถึงดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ และในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าได้เป็นอย่างดี

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544