Ratthathammanūn : prawattisāt khō̜ khwāmkhit, ʻāmnāt sathāpanā, læ kānplīanphān / Piyabut Sǣngkanokkun.

รัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนาและการเปลี่ยนผ่าน / ปิยบุตร แสงกนกกุล.  (Text) (Text)

Piyabut Sǣngkanokkun.
ปิยบุตร แสงกนกกุล
Call no.: KPT2070 .ป64 2562Publication: Nonthaburī : Fā Dīeo Kan, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2562 [2019]Edition: Phim khrang thī 2. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 14, 215 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2560.ISBN: 9786167667461; 6167667462Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2070 | .ป64 2562
Contents:บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ข้อความคิดเรื่องรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 2 อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ -- บทที่ 3 การเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมจากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย -- บทที่ 4 ผู้ร่างเป็นอย่างไรก็ได้รัฐธรรมนูญอย่างนั้น -- บทที่ 5 การสร้างคำอธิบายของนักกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบกษัตริย์นิยม.
Summary: รวมบทความของ "ปิยบุตร แสงกนกกุล" ว่าด้วย "รัฐธรรมนูญ" และแนวความคิดของ "นักกฎหมายรัฐธรรมนูญ" ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร "มติชนสุดสัปดาห์" และวารสาร "ฟ้าเดียวกัน" แล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงใหม่ ซึ่งชี้ชวนให้เราให้ความสำคัญและทำความเข้าใจต่อความหมายที่เป็นแก่นแกนของสิ่งที่เรียกกันว่า "รัฐธรรมนูญ" ในประวัติศาสตร์สังคมการเมืองของมนุษย์ หากกล่าวอย่างรวบรัดที่สุด โดยตัวของมันเองแล้ว "รัฐธรรมนูญ" ก็คือ "การปฏิวัติ" ท่ามกลางพัฒนาการของรัฐสมัยใหม่ รัฐธรรมนูญถือเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เพื่อแตกหักกับระบอบการเมืองเก่าแล้วเข้าสู่ระบอบการเมืองใหม่ ในแง่นี้ รัฐธรรมนูญจึงเป็นผลงานรังสรรค์ของมนุษย์หรือ "ประชาชน" มิใช่สิ่งที่พระเจ้าหรือผู้ปกครองอภิชนในสังคมเก่าประทานลงมาให้ อันแสดงออกซึ่งศักยภาพในการเป็นผู้ทรงอำนาจก่อตั้งรูปแบบการเมืองที่ตนปรารถนา ดังนั้น เมื่ออาศัยข้อความคิดรัฐธรรมนูญเช่นนี้มาพิจารณาการเมืองไทยปัจจุบัน นักวิชาการหนุ่มแห่งนิติราษฎร์จึงเสนอว่า สิ่งที่สำคัญกว่าในการพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญในสังคมไทย จึงไม่ใช่มุ่งจมไปยังการแสวงหารูปแบบองค์กรการเมืองหรือการออกแบบสถาบันการเมืองที่ "เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย" แต่คือการแสวงหา "ผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ" ซึ่งเป็นปมปัญหาหัวใจสำคัญแห่งยุคสมัยต่างหาก.
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2020-10-01(Tha) | TUPRIDI-NewBook-2020-11-01(Tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .ป64 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 28/12/2021 31379008817133
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .ป64 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 29/12/2021 31379008817117
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .ป64 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 26/08/2021 31379015939631
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2560.

บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ข้อความคิดเรื่องรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 2 อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ -- บทที่ 3 การเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมจากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย -- บทที่ 4 ผู้ร่างเป็นอย่างไรก็ได้รัฐธรรมนูญอย่างนั้น -- บทที่ 5 การสร้างคำอธิบายของนักกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบกษัตริย์นิยม.

รวมบทความของ "ปิยบุตร แสงกนกกุล" ว่าด้วย "รัฐธรรมนูญ" และแนวความคิดของ "นักกฎหมายรัฐธรรมนูญ" ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร "มติชนสุดสัปดาห์" และวารสาร "ฟ้าเดียวกัน" แล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงใหม่ ซึ่งชี้ชวนให้เราให้ความสำคัญและทำความเข้าใจต่อความหมายที่เป็นแก่นแกนของสิ่งที่เรียกกันว่า "รัฐธรรมนูญ" ในประวัติศาสตร์สังคมการเมืองของมนุษย์ หากกล่าวอย่างรวบรัดที่สุด โดยตัวของมันเองแล้ว "รัฐธรรมนูญ" ก็คือ "การปฏิวัติ" ท่ามกลางพัฒนาการของรัฐสมัยใหม่ รัฐธรรมนูญถือเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เพื่อแตกหักกับระบอบการเมืองเก่าแล้วเข้าสู่ระบอบการเมืองใหม่ ในแง่นี้ รัฐธรรมนูญจึงเป็นผลงานรังสรรค์ของมนุษย์หรือ "ประชาชน" มิใช่สิ่งที่พระเจ้าหรือผู้ปกครองอภิชนในสังคมเก่าประทานลงมาให้ อันแสดงออกซึ่งศักยภาพในการเป็นผู้ทรงอำนาจก่อตั้งรูปแบบการเมืองที่ตนปรารถนา ดังนั้น เมื่ออาศัยข้อความคิดรัฐธรรมนูญเช่นนี้มาพิจารณาการเมืองไทยปัจจุบัน นักวิชาการหนุ่มแห่งนิติราษฎร์จึงเสนอว่า สิ่งที่สำคัญกว่าในการพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญในสังคมไทย จึงไม่ใช่มุ่งจมไปยังการแสวงหารูปแบบองค์กรการเมืองหรือการออกแบบสถาบันการเมืองที่ "เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย" แต่คือการแสวงหา "ผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ" ซึ่งเป็นปมปัญหาหัวใจสำคัญแห่งยุคสมัยต่างหาก.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544