Ratthathammanūn : prawattisāt khō̜ khwāmkhit, ʻāmnāt sathāpanā, læ kānplīanphān / Piyabut Sǣngkanokkun.

รัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนาและการเปลี่ยนผ่าน / ปิยบุตร แสงกนกกุล.  (Text) (Text)

Piyabut Sǣngkanokkun.
ปิยบุตร แสงกนกกุล
Call no.: KPT2070 .ป64 2562Publication: Nonthaburī : Fā Dīeo Kan, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2562 [2019]Edition: Phim khrang thī 2. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 14, 215 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2560.ISBN: 9786167667461; 6167667462Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2070 | .ป64 2562
Contents:บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ข้อความคิดเรื่องรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 2 อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ -- บทที่ 3 การเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมจากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย -- บทที่ 4 ผู้ร่างเป็นอย่างไรก็ได้รัฐธรรมนูญอย่างนั้น -- บทที่ 5 การสร้างคำอธิบายของนักกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบกษัตริย์นิยม.
Summary: รวมบทความของ "ปิยบุตร แสงกนกกุล" ว่าด้วย "รัฐธรรมนูญ" และแนวความคิดของ "นักกฎหมายรัฐธรรมนูญ" ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร "มติชนสุดสัปดาห์" และวารสาร "ฟ้าเดียวกัน" แล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงใหม่ ซึ่งชี้ชวนให้เราให้ความสำคัญและทำความเข้าใจต่อความหมายที่เป็นแก่นแกนของสิ่งที่เรียกกันว่า "รัฐธรรมนูญ" ในประวัติศาสตร์สังคมการเมืองของมนุษย์ หากกล่าวอย่างรวบรัดที่สุด โดยตัวของมันเองแล้ว "รัฐธรรมนูญ" ก็คือ "การปฏิวัติ" ท่ามกลางพัฒนาการของรัฐสมัยใหม่ รัฐธรรมนูญถือเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เพื่อแตกหักกับระบอบการเมืองเก่าแล้วเข้าสู่ระบอบการเมืองใหม่ ในแง่นี้ รัฐธรรมนูญจึงเป็นผลงานรังสรรค์ของมนุษย์หรือ "ประชาชน" มิใช่สิ่งที่พระเจ้าหรือผู้ปกครองอภิชนในสังคมเก่าประทานลงมาให้ อันแสดงออกซึ่งศักยภาพในการเป็นผู้ทรงอำนาจก่อตั้งรูปแบบการเมืองที่ตนปรารถนา ดังนั้น เมื่ออาศัยข้อความคิดรัฐธรรมนูญเช่นนี้มาพิจารณาการเมืองไทยปัจจุบัน นักวิชาการหนุ่มแห่งนิติราษฎร์จึงเสนอว่า สิ่งที่สำคัญกว่าในการพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญในสังคมไทย จึงไม่ใช่มุ่งจมไปยังการแสวงหารูปแบบองค์กรการเมืองหรือการออกแบบสถาบันการเมืองที่ "เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย" แต่คือการแสวงหา "ผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ" ซึ่งเป็นปมปัญหาหัวใจสำคัญแห่งยุคสมัยต่างหาก.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT2070 .ป64 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Pridi Banomyong Library ตั้งแต่วันที่ 13/06/2022 31379008817133
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .ป64 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008817117
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .ป64 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379015939631
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2560.

บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ข้อความคิดเรื่องรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 2 อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ -- บทที่ 3 การเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมจากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย -- บทที่ 4 ผู้ร่างเป็นอย่างไรก็ได้รัฐธรรมนูญอย่างนั้น -- บทที่ 5 การสร้างคำอธิบายของนักกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบกษัตริย์นิยม.

รวมบทความของ "ปิยบุตร แสงกนกกุล" ว่าด้วย "รัฐธรรมนูญ" และแนวความคิดของ "นักกฎหมายรัฐธรรมนูญ" ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร "มติชนสุดสัปดาห์" และวารสาร "ฟ้าเดียวกัน" แล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงใหม่ ซึ่งชี้ชวนให้เราให้ความสำคัญและทำความเข้าใจต่อความหมายที่เป็นแก่นแกนของสิ่งที่เรียกกันว่า "รัฐธรรมนูญ" ในประวัติศาสตร์สังคมการเมืองของมนุษย์ หากกล่าวอย่างรวบรัดที่สุด โดยตัวของมันเองแล้ว "รัฐธรรมนูญ" ก็คือ "การปฏิวัติ" ท่ามกลางพัฒนาการของรัฐสมัยใหม่ รัฐธรรมนูญถือเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เพื่อแตกหักกับระบอบการเมืองเก่าแล้วเข้าสู่ระบอบการเมืองใหม่ ในแง่นี้ รัฐธรรมนูญจึงเป็นผลงานรังสรรค์ของมนุษย์หรือ "ประชาชน" มิใช่สิ่งที่พระเจ้าหรือผู้ปกครองอภิชนในสังคมเก่าประทานลงมาให้ อันแสดงออกซึ่งศักยภาพในการเป็นผู้ทรงอำนาจก่อตั้งรูปแบบการเมืองที่ตนปรารถนา ดังนั้น เมื่ออาศัยข้อความคิดรัฐธรรมนูญเช่นนี้มาพิจารณาการเมืองไทยปัจจุบัน นักวิชาการหนุ่มแห่งนิติราษฎร์จึงเสนอว่า สิ่งที่สำคัญกว่าในการพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญในสังคมไทย จึงไม่ใช่มุ่งจมไปยังการแสวงหารูปแบบองค์กรการเมืองหรือการออกแบบสถาบันการเมืองที่ "เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย" แต่คือการแสวงหา "ผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ" ซึ่งเป็นปมปัญหาหัวใจสำคัญแห่งยุคสมัยต่างหาก.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544