88 pī prachāthipatai Thai khon Thai rīanrū ʻarai bāng? / bannāthikān Phinphakā Ngāmsom.

88 ปี ประชาธิปไตยไทย คนไทยเรียนรู้อะไรบ้าง? / บรรณาธิการ พิณผกา งามสม.  (Text) (Text)

Phinphakā Ngāmsom.
พิณผกา งามสม
Call no.: JQ1745 .ป86 2563Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Wō̜ Thawī Čhamkat, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวอยซ์ ทีวี จำกัด, 2563 [2020]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 307 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786169359500; 6169359501Other title: Pǣtsippǣt pī prachāthipatai Thai Khon Thai rīanrū ʻarai bāng ? Other title: แปดสิบแปด ปี ประชาธิปไตยไทย คนไทยเรียนรู้อะไรบ้าง?Subject(s): ประชาธิปไตย -- ไทยความเสมอภาค -- ไทยเสรีภาพประชาธิปไตยและการศึกษา -- ไทยไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-?LOC classification: JQ1745 | .ป86 2563
Contents:หลักเอกราช -- ปัจจุบันคือฝันร้ายของนักลบ (ประวัติศาสตร์) / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ -- คนไทยไม่เคยสูญเสียเอกราช ฤดูใบไม้ผลิของประชาธิปไตยจะมาถึงอีกครั้ง / สุรชาติ บำรุงสุข -- นิติรัฐ คือหลักประกันเอกราช แต่นิติรัฐไม่ใช่สักแต่ปกครองด้วยกฎหมาย / วรเจตน์ ภาคีรัตน์ -- ความหมายที่เปลี่ยนไป จากจุดกำเนิดในยุโรปมาสู่ 'เอกราช' แบบไทยๆ / จันจิรา สมบัติพูนศิริ -- หลักความปลอดภัย -- ยุติธรรมมี สามัคคีเกิด / ภราดร พัฒนถาบุตร -- เห็นเสรีภาพประชาธิปไตยในปีที่ 88 พระยาพหลฯ คง "ขอตายต่อไป ไม่มาเกิดหรอก" / พุทธินาถ พหลพลพยุหเสนา -- ความคิดล้าหลังคืออุปสรรคความมั่นคงของชาติ / สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ -- 88ปี รัฐประหารถี่ เพราะทหารยุ่งการเมือง - นักการเมืองไม่เข้าใจประชาธิปไตย / ชวลิต ยงใจยุทธหลักเศรษฐกิจ -- 2475 ทำให้ไพร่เป็นพลเมือง และพลเมืองจะมีสิทธิออกแบบสวัสดิการ / ภาคภูมิ แสงกนกกุล -- ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ คือความทะเยอทะยานของคณะราษฎรที่ยังไม่ลุล่วง / อภิชาต สถิตรามัย -- เศรษฐกิจที่เป็นธรรมมาจากโครงสร้างการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย / ดวงมณี เลาวกุล -- หลักเสมอภาค -- ประสบการณ์ของประชาชนต่อพรรคการเมือง เป็นพื้นฐานที่ดีต่อประชาธิปไตย / จาตุรนต์ ฉายแสง -- จิตใจแห่ง 2475 คือความกล้าและความมุ่งมั่น / ปิยบุตร แสงกนกกุล -- จาก 2475 ถึง 2563 ภารกิจปักหมุดความเสมอภาคที่ยังไม่สิ้นสุด / จอน อึ๊งภากรณ์ -- "ข้อเท็จจริงสำคัญกว่าความเห็น" / ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ -- คณะราษฎรกับชายแดนใต้ อดีตที่พลาดโอกาส กับหนทางสู่สันติภาพ-ประชาธิปไตยในอนาคต / นวลน้อย ธรรมเสถียร -- "สภาสิงสถิตอำนาจประชาชน" / อุทัย พิมพ์ใจชนหลักเสรีภาพ -- ถ้าคุณไม่มีเสรีภาพทางความคิด โลกนี้มันก็ไม่ก้าวมาถึงวันนี้ได้ / เซีย ไทยรัฐ -- 88 ปี ประชาธิปไตย กับ '8 ความเหลื่อมล้ำที่ซ่อนอยู่' / พริษฐ์ วัชรสินธุ -- เสรีภาพภายใต้กฎหมายไทย / สาวตรี สุขศรี -- หลักการศึกษา -- การลบประวัติศาสตร์ กระทบการเรียนรู้-เติบโตของสังคมไทย / ชาตรี ประกิตนนทการ -- ราษฎรควรได้รับ 'การศึกษาเท่าเทียม' ตั้งแต่ 'ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน' / ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ -- ประชาธิปไตยไม่มา คุณภาพการศึกษาไม่เกิด / จอห์น - วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ -- ถ้าเราเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของคณะราษฎร การศึกษาไทยจะเป็นอีกแบบ / สฤณี อาชวานันทกุล -- บทส่งท้าย -- หน้าที่คนสวน คือการดูแล 'ต้นไม้ประชาธิปไตย' / ฐากูร บุนปาน.
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2020-10-01(Tha) | TUPUEY-New Book-202010-01 (tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ป86 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/02/2021 31379008816093
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ป86 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008816069
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ป86 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008816051
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ป86 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008816036
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ป86 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/02/2021 31379008816044
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ป86 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008816077
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ป86 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008816101
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ป86 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008816119
รายการจองทั้งหมด: 0

หลักเอกราช -- ปัจจุบันคือฝันร้ายของนักลบ (ประวัติศาสตร์) / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ -- คนไทยไม่เคยสูญเสียเอกราช ฤดูใบไม้ผลิของประชาธิปไตยจะมาถึงอีกครั้ง / สุรชาติ บำรุงสุข -- นิติรัฐ คือหลักประกันเอกราช แต่นิติรัฐไม่ใช่สักแต่ปกครองด้วยกฎหมาย / วรเจตน์ ภาคีรัตน์ -- ความหมายที่เปลี่ยนไป จากจุดกำเนิดในยุโรปมาสู่ 'เอกราช' แบบไทยๆ / จันจิรา สมบัติพูนศิริ -- หลักความปลอดภัย -- ยุติธรรมมี สามัคคีเกิด / ภราดร พัฒนถาบุตร -- เห็นเสรีภาพประชาธิปไตยในปีที่ 88 พระยาพหลฯ คง "ขอตายต่อไป ไม่มาเกิดหรอก" / พุทธินาถ พหลพลพยุหเสนา -- ความคิดล้าหลังคืออุปสรรคความมั่นคงของชาติ / สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ -- 88ปี รัฐประหารถี่ เพราะทหารยุ่งการเมือง - นักการเมืองไม่เข้าใจประชาธิปไตย / ชวลิต ยงใจยุทธ

หลักเศรษฐกิจ -- 2475 ทำให้ไพร่เป็นพลเมือง และพลเมืองจะมีสิทธิออกแบบสวัสดิการ / ภาคภูมิ แสงกนกกุล -- ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ คือความทะเยอทะยานของคณะราษฎรที่ยังไม่ลุล่วง / อภิชาต สถิตรามัย -- เศรษฐกิจที่เป็นธรรมมาจากโครงสร้างการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย / ดวงมณี เลาวกุล -- หลักเสมอภาค -- ประสบการณ์ของประชาชนต่อพรรคการเมือง เป็นพื้นฐานที่ดีต่อประชาธิปไตย / จาตุรนต์ ฉายแสง -- จิตใจแห่ง 2475 คือความกล้าและความมุ่งมั่น / ปิยบุตร แสงกนกกุล -- จาก 2475 ถึง 2563 ภารกิจปักหมุดความเสมอภาคที่ยังไม่สิ้นสุด / จอน อึ๊งภากรณ์ -- "ข้อเท็จจริงสำคัญกว่าความเห็น" / ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ -- คณะราษฎรกับชายแดนใต้ อดีตที่พลาดโอกาส กับหนทางสู่สันติภาพ-ประชาธิปไตยในอนาคต / นวลน้อย ธรรมเสถียร -- "สภาสิงสถิตอำนาจประชาชน" / อุทัย พิมพ์ใจชน

หลักเสรีภาพ -- ถ้าคุณไม่มีเสรีภาพทางความคิด โลกนี้มันก็ไม่ก้าวมาถึงวันนี้ได้ / เซีย ไทยรัฐ -- 88 ปี ประชาธิปไตย กับ '8 ความเหลื่อมล้ำที่ซ่อนอยู่' / พริษฐ์ วัชรสินธุ -- เสรีภาพภายใต้กฎหมายไทย / สาวตรี สุขศรี -- หลักการศึกษา -- การลบประวัติศาสตร์ กระทบการเรียนรู้-เติบโตของสังคมไทย / ชาตรี ประกิตนนทการ -- ราษฎรควรได้รับ 'การศึกษาเท่าเทียม' ตั้งแต่ 'ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน' / ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ -- ประชาธิปไตยไม่มา คุณภาพการศึกษาไม่เกิด / จอห์น - วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ -- ถ้าเราเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของคณะราษฎร การศึกษาไทยจะเป็นอีกแบบ / สฤณี อาชวานันทกุล -- บทส่งท้าย -- หน้าที่คนสวน คือการดูแล 'ต้นไม้ประชาธิปไตย' / ฐากูร บุนปาน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544