Bot samrūat wāthakam chonnabot læ bānnō̜k nai khwāmpen Thai : rư̄-sāng-thopthūan samnưk læ māyā khati tō̜ khwāmkhatyǣng læ khwāmlư̄amlam khō̜ng chonnabot kap mư̄ang tangtǣ phrai khāonā khon sư̄a dǣng thưng chonchan klāngmai / Sāmchāi Sīsan khīan.

บทสำรวจวาทกรรมชนบทและบ้านนอกในความเป็นไทย : รื้อ-สร้าง-ทบทวน สำนึกและมายาคติต่อความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำของชนบทกับเมืองตั้งแต่ไพร่ ชาวนา คนเสื้อแดง ถึงชนชั้นกลางใหม่ / สามชาย ศรีสันต์ เขียน.  (Text) (Text)

Sāmchāi Sīsan,
สามชาย ศรีสันต์, 2513-
Call no.: HD1537.ท9 ส64 2563Publication: Krung Thēp... : Sommot, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2563 [2020]Edition: Phim khrang rǣk. Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 15, 247 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786165620154; 6165620159Subject(s): ชาวชนบท -- ไทยชีวิตชนบท -- ไทยการพัฒนาชนบท -- ไทยความขัดแย้งทางสังคม -- ไทยไทย -- ภาวะชนบทไทย -- ภาวะสังคมLOC classification: HD1537.ท9 | ส64 2563
Contents:บทนำ ชนบทไทย กำเนิดและความหมาย -- 1. ชนบท พื้นที่และชนชั้นที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ -- 2. ชนบท พื้นที่ล้าหลังจำเป็นต้องพัฒนา -- 3. ชนบทในฐานะชุมชนอุดมสมบูรณ์ งดงาม และพอเพียง -- 4. ชนบทในฐานะวาทกรรมที่ถูผลิตสร้าง -- 5. ชนบทในฐานะพื้นที่ทางการเมือง ทำความเข้าใจชนบทผ่านทางเมืองของคนเสื้อแดง -- 6. การศึกษาชนบทผ่านร่างกายภายใต้วาทกรรมตอบโต้ของชนชั้นนำไทย -- 7. หลังชนบท : การศึกษาชนบทไทยร่วมสมัย.
Summary: หนังสือเล่มนี้ต้องการให้ผู้อ่านได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของการรับรู้และให้ความหมายแก่ "ชนบทและความเป็นชนบท" ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ผ่านมา พร้อมกับชี้ให้เห็นว่าการรับรู้และให้ความหมายแก่ชนบทในช่วงเวลาหนึ่งๆ ไม่ใช่เพียงความรู้ธรรมดาหากแต่เป็น "ชุดความรู้" ที่ผูกพันอยู่กับการปฏิบัติการต่อชนบทของรัฐและผู้คนในสังคมช่วงเวลานั้น ๆ โดยหนังสือเล่มนี้ ได้อธิบายความเปลี่ยนแปลงของการรับรู้และให้ความหมายแก่ "ชนบทและความเป็นชนบท" ด้วยวิธีคิดและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ การถอยกลับไปสู่การอธิบายการเกิดขึ้นของ ชนบท/ความเป็นชนบท ในอดีตกาล จากนั้นจึงเคลื่อนเข้ามาสู่การทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงชุดความคิดในเรื่องนี้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ข้อเสนอสำคัญของเล่มนี้คือ การทบทวนสำนึกการรับรู้ที่มีต่อชนบทใหม่ รื้อทำลายความคิดที่มีต่อชนบทแบบเดิม สร้างคำนิยามของชนบทใหม่ให้หลุดพ้นไปจากกรอบการนิยามแบบเดิม.
แสดงรายการนี้ใน: TUPUEY-New Book-202102-01 (tha) | TUPRIDI-NewBook-2021-02-03 (Thai) | Boonchoo New Book 2021-04 (Thai) | TUPUEY-New Book-202110-01 (tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HD1537.ท9 ส64 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014253174
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HD1537.ท9 ส64 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014253182
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books HD1537.ท9 ส64 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379016060528
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD1537.ท9 ส64 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379016060510
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD1537.ท9 ส64 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016160831
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD1537.ท9 ส64 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379016160815
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HD1537.ท9 ส64 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379015767503
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HD1537.ท9 ส64 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
3137901640551
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HD1537.ท9 ส64 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/06/2022 3137901640550
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HD1537.ท9 ส64 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015747133
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HD1537.ท9 ส64 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379015747125
รายการจองทั้งหมด: 0

บทนำ ชนบทไทย กำเนิดและความหมาย -- 1. ชนบท พื้นที่และชนชั้นที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ -- 2. ชนบท พื้นที่ล้าหลังจำเป็นต้องพัฒนา -- 3. ชนบทในฐานะชุมชนอุดมสมบูรณ์ งดงาม และพอเพียง -- 4. ชนบทในฐานะวาทกรรมที่ถูผลิตสร้าง -- 5. ชนบทในฐานะพื้นที่ทางการเมือง ทำความเข้าใจชนบทผ่านทางเมืองของคนเสื้อแดง -- 6. การศึกษาชนบทผ่านร่างกายภายใต้วาทกรรมตอบโต้ของชนชั้นนำไทย -- 7. หลังชนบท : การศึกษาชนบทไทยร่วมสมัย.

หนังสือเล่มนี้ต้องการให้ผู้อ่านได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของการรับรู้และให้ความหมายแก่ "ชนบทและความเป็นชนบท" ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ผ่านมา พร้อมกับชี้ให้เห็นว่าการรับรู้และให้ความหมายแก่ชนบทในช่วงเวลาหนึ่งๆ ไม่ใช่เพียงความรู้ธรรมดาหากแต่เป็น "ชุดความรู้" ที่ผูกพันอยู่กับการปฏิบัติการต่อชนบทของรัฐและผู้คนในสังคมช่วงเวลานั้น ๆ โดยหนังสือเล่มนี้ ได้อธิบายความเปลี่ยนแปลงของการรับรู้และให้ความหมายแก่ "ชนบทและความเป็นชนบท" ด้วยวิธีคิดและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ การถอยกลับไปสู่การอธิบายการเกิดขึ้นของ ชนบท/ความเป็นชนบท ในอดีตกาล จากนั้นจึงเคลื่อนเข้ามาสู่การทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงชุดความคิดในเรื่องนี้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ข้อเสนอสำคัญของเล่มนี้คือ การทบทวนสำนึกการรับรู้ที่มีต่อชนบทใหม่ รื้อทำลายความคิดที่มีต่อชนบทแบบเดิม สร้างคำนิยามของชนบทใหม่ให้หลุดพ้นไปจากกรอบการนิยามแบบเดิม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544