Wichā thammasāt wādūai kānkhlang phāk rat / Preecha Suwannathat.

วิชาธรรมศาสตร์ว่าด้วยการคลังภาครัฐ / ปรีชา สุวรรณทัต.  (Text) (Text)

Preecha Suwannathat.
ปรีชา สุวรรณทัต
Call no.: KPT3526 .ป463 2562Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Edition: Phim khrang thī 6, kǣkhai prapprung. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขปรับปรุงDescription: 23, 417 หน้า : ภาพสีประกอบ, แผนที่สีSubject(s): การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3526 | .ป463 2562Summary: "วิชาธรรมศาสตร์ว่าด้วยการคลังภาครัฐ" เล่มนี้ ได้ว่าด้วย อารัมภบท วิวัฒนาการที่เป็นความคิดอันเป็นพลวัตของวิชาการคลัง กรอบวินัยทางการเงินการคลังและงบประมาณตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ความสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์ของหลักกฎหมายการคลังมหาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินการคลังที่เป็นแก่นของกฎหมายการคลัง กิจกรรมการบริหารการเงินการคลังของงรัฐที่อยู่นอกระบบงบประมาณรายจ่าย รายจ่ายตามข้อผูกพันที่เป็นหนี้สาธารณะ การจำแนกหลักกฎหมายการคลังมหาชนที่สอดคล้อง และไม่สอดคล้องกับหลักวินัยทางงบประมาณและการคลังและมาตรการในการรักษาวินัยทางการคลัง ด้วยเนื้อหาที่ละเอียด เข้าใจง่าย ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
แสดงรายการนี้ใน: TUPUEY-New Book-202010-01 (tha) | Boonchoo New Book 2020-11(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379015989016
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379015988992
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379015989032
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379015989081
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379015989065
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379015989057
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379015743488
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379015743470
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379015989040
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379015989024
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379015989099
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379015989073
รายการจองทั้งหมด: 0

"วิชาธรรมศาสตร์ว่าด้วยการคลังภาครัฐ" เล่มนี้ ได้ว่าด้วย อารัมภบท วิวัฒนาการที่เป็นความคิดอันเป็นพลวัตของวิชาการคลัง กรอบวินัยทางการเงินการคลังและงบประมาณตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ความสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์ของหลักกฎหมายการคลังมหาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินการคลังที่เป็นแก่นของกฎหมายการคลัง กิจกรรมการบริหารการเงินการคลังของงรัฐที่อยู่นอกระบบงบประมาณรายจ่าย รายจ่ายตามข้อผูกพันที่เป็นหนี้สาธารณะ การจำแนกหลักกฎหมายการคลังมหาชนที่สอดคล้อง และไม่สอดคล้องกับหลักวินัยทางงบประมาณและการคลังและมาตรการในการรักษาวินัยทางการคลัง ด้วยเนื้อหาที่ละเอียด เข้าใจง่าย ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544