Wichā thammasāt wādūai kānkhlang phāk rat / Preecha Suwannathat.

วิชาธรรมศาสตร์ว่าด้วยการคลังภาครัฐ / ปรีชา สุวรรณทัต.  (Text) (Text)

Preecha Suwannathat.
ปรีชา สุวรรณทัต
Call no.: KPT3526 .ป463 2562Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Edition: Phim khrang thī 6, kǣkhai prapprung. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขปรับปรุงDescription: 23, 417 หน้า : ภาพสีประกอบ, แผนที่สีSubject(s): การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3526 | .ป463 2562Summary: "วิชาธรรมศาสตร์ว่าด้วยการคลังภาครัฐ" เล่มนี้ ได้ว่าด้วย อารัมภบท วิวัฒนาการที่เป็นความคิดอันเป็นพลวัตของวิชาการคลัง กรอบวินัยทางการเงินการคลังและงบประมาณตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ความสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์ของหลักกฎหมายการคลังมหาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินการคลังที่เป็นแก่นของกฎหมายการคลัง กิจกรรมการบริหารการเงินการคลังของงรัฐที่อยู่นอกระบบงบประมาณรายจ่าย รายจ่ายตามข้อผูกพันที่เป็นหนี้สาธารณะ การจำแนกหลักกฎหมายการคลังมหาชนที่สอดคล้อง และไม่สอดคล้องกับหลักวินัยทางงบประมาณและการคลังและมาตรการในการรักษาวินัยทางการคลัง ด้วยเนื้อหาที่ละเอียด เข้าใจง่าย ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
แสดงรายการนี้ใน: TUPUEY-New Book-202010-01 (tha) | Boonchoo New Book 2020-11(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/01/2022 31379015989016
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379015988992
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379015989032
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 06/01/2022 31379015989081
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379015989065
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379015989057
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379015743488
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379015743470
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books Shelving Cart KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016143696
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379015989040
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 06/01/2022 31379015989024
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379015989099
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379015989073
รายการจองทั้งหมด: 0

"วิชาธรรมศาสตร์ว่าด้วยการคลังภาครัฐ" เล่มนี้ ได้ว่าด้วย อารัมภบท วิวัฒนาการที่เป็นความคิดอันเป็นพลวัตของวิชาการคลัง กรอบวินัยทางการเงินการคลังและงบประมาณตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ความสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์ของหลักกฎหมายการคลังมหาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินการคลังที่เป็นแก่นของกฎหมายการคลัง กิจกรรมการบริหารการเงินการคลังของงรัฐที่อยู่นอกระบบงบประมาณรายจ่าย รายจ่ายตามข้อผูกพันที่เป็นหนี้สาธารณะ การจำแนกหลักกฎหมายการคลังมหาชนที่สอดคล้อง และไม่สอดคล้องกับหลักวินัยทางงบประมาณและการคลังและมาตรการในการรักษาวินัยทางการคลัง ด้วยเนื้อหาที่ละเอียด เข้าใจง่าย ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544