Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap ʻāngʻing : tūabot khamʻathibāi yō̜ læ ʻēkkasān ʻāngʻing rīang māttrā / Surasak Likkhasitwatthanakun.

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.  (Text) (Text)

Surasak Likkhasitwatthanakun,
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-
Call no.: KPT4610 .ส74 2563กPublication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Edition: Phim khrang thī 20, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 21, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 791 หน้าISBN: 9786162699467; 6162699463Subject(s): วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทยLOC classification: KPT4610 | .ส74 2563ก
Contents:พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 -- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น -- ภาค 2 สอบสวน -- ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา -- ภาค 5 พยานหลักฐาน -- ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม -- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ -- การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ.2562 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 -- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 -- กฎกระทรวง -- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา -- ข้อบังคับของอัยการสูงสุด -- ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย -- ระเบียบ --ประกาศ.
Summary: หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ค่อนข้างจะหลากหลาย กล่าวคือเพื่อให้เป็นตัวบทที่ถูกต้องชัดเจน มีคำอธิบายโดยย่อเพื่อให้เข้าใจสาระสำคัญของมาตรานั้นๆ โดยมีคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญประกอบและในขณะเดียวกันก็เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์การคว้าอ้างอิงคำพิพากษาจึงระบุแหล่งพิมพ์และหน้าด้วย นอกจากนั้นในแต่ละมาตราก็การระบุแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม ทั้งที่เป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และบทความในวารสารทางกฎหมายต่างๆ ทำนองเดียวกับ Code Dolloz ของฝรั่งเศส ที่สำคัญเพื่อประโยชน์แต่การจดสำหรับผู้กำลังศึกษาค้นคว้า จึงได้มีการกำกับ "หัวเรื่อง" ของแต่ละมาตราไว้อีกด้วย.
แสดงรายการนี้ใน: Boonchoo New Book 2020-11(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ส74 2563ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015997563
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ส74 2563ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379015997571
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ส74 2563ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/02/2021 31379015997597
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ส74 2563ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379015997589
รายการจองทั้งหมด: 0

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 -- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น -- ภาค 2 สอบสวน -- ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา -- ภาค 5 พยานหลักฐาน -- ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม -- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ -- การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ.2562 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 -- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 -- กฎกระทรวง -- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา -- ข้อบังคับของอัยการสูงสุด -- ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย -- ระเบียบ --ประกาศ.

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ค่อนข้างจะหลากหลาย กล่าวคือเพื่อให้เป็นตัวบทที่ถูกต้องชัดเจน มีคำอธิบายโดยย่อเพื่อให้เข้าใจสาระสำคัญของมาตรานั้นๆ โดยมีคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญประกอบและในขณะเดียวกันก็เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์การคว้าอ้างอิงคำพิพากษาจึงระบุแหล่งพิมพ์และหน้าด้วย นอกจากนั้นในแต่ละมาตราก็การระบุแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม ทั้งที่เป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และบทความในวารสารทางกฎหมายต่างๆ ทำนองเดียวกับ Code Dolloz ของฝรั่งเศส ที่สำคัญเพื่อประโยชน์แต่การจดสำหรับผู้กำลังศึกษาค้นคว้า จึงได้มีการกำกับ "หัวเรื่อง" ของแต่ละมาตราไว้อีกด้วย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544