Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap ʻāngʻing : tūabot khamʻathibāi yō̜ læ ʻēkkasān ʻāngʻing rīang māttrā / Surasak Likkhasitwatthanakun.

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.  (Text) (Text)

Surasak Likkhasitwatthanakun,
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-
Call no.: KPT4610 .ส74 2563กPublication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Edition: Phim khrang thī 20, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 21, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 794 หน้าISBN: 9786162699467; 6162699463Subject(s): วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทยLOC classification: KPT4610 | .ส74 2563ก
Contents:พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 -- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น -- ภาค 2 สอบสวน -- ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา -- ภาค 5 พยานหลักฐาน -- ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม -- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ -- การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ.2562 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 -- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 -- กฎกระทรวง -- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา -- ข้อบังคับของอัยการสูงสุด -- ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย -- ระเบียบ --ประกาศ.
Summary: หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ค่อนข้างจะหลากหลาย กล่าวคือเพื่อให้เป็นตัวบทที่ถูกต้องชัดเจน มีคำอธิบายโดยย่อเพื่อให้เข้าใจสาระสำคัญของมาตรานั้นๆ โดยมีคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญประกอบและในขณะเดียวกันก็เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์การคว้าอ้างอิงคำพิพากษาจึงระบุแหล่งพิมพ์และหน้าด้วย นอกจากนั้นในแต่ละมาตราก็การระบุแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม ทั้งที่เป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และบทความในวารสารทางกฎหมายต่างๆ ทำนองเดียวกับ Code Dolloz ของฝรั่งเศส ที่สำคัญเพื่อประโยชน์แต่การจดสำหรับผู้กำลังศึกษาค้นคว้า จึงได้มีการกำกับ "หัวเรื่อง" ของแต่ละมาตราไว้อีกด้วย.
แสดงรายการนี้ใน: Boonchoo New Book 2020-11(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ส74 2563ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 17/11/2021 31379014254891
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ส74 2563ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 02/11/2021 31379016131246
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ส74 2563ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 12/11/2021 31379015997571
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ส74 2563ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/02/2021 31379015997597
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT4610 .ส74 2563ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/11/2021 31379015997589
รายการจองทั้งหมด: 0

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 -- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น -- ภาค 2 สอบสวน -- ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา -- ภาค 5 พยานหลักฐาน -- ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม -- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ -- การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ.2562 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 -- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 -- กฎกระทรวง -- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา -- ข้อบังคับของอัยการสูงสุด -- ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย -- ระเบียบ --ประกาศ.

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ค่อนข้างจะหลากหลาย กล่าวคือเพื่อให้เป็นตัวบทที่ถูกต้องชัดเจน มีคำอธิบายโดยย่อเพื่อให้เข้าใจสาระสำคัญของมาตรานั้นๆ โดยมีคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญประกอบและในขณะเดียวกันก็เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์การคว้าอ้างอิงคำพิพากษาจึงระบุแหล่งพิมพ์และหน้าด้วย นอกจากนั้นในแต่ละมาตราก็การระบุแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม ทั้งที่เป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และบทความในวารสารทางกฎหมายต่างๆ ทำนองเดียวกับ Code Dolloz ของฝรั่งเศส ที่สำคัญเพื่อประโยชน์แต่การจดสำหรับผู้กำลังศึกษาค้นคว้า จึงได้มีการกำกับ "หัวเรื่อง" ของแต่ละมาตราไว้อีกด้วย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544