Chīwit thī lư̄amlam : lư̄amlam talō̜t chīwit / čhattham dōi Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt ; kō̜ng bannāthikān Naphon Suksai, Phlō̜i Thammāphirānon.

ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ : เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต / จัดทำโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ ณพล สุกใส, พลอย ธรรมาภิรานนท์.  (Text) (Text)

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. Kānsammanā thāng Wichākān Naphon Suksai. Phlō̜i Thammāphirānon.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 42 : 2563)
ณพล สุกใส | พลอย ธรรมาภิรานนท์
Call no.: HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563Publication: Krung Thēp... : Khana, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : คณะ, 2563 [2020]Edition: Phim khrang rǣk. Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 521 หน้า : ภาพประกอบNotes: งานสัมมนาทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 42 (Econ Symposium 2020)ISBN: 9786164881242; 6164881242Subject(s): การกระจายรายได้ -- ไทย -- การประชุมความเสมอภาค -- ไทย -- การประชุมความเสมอภาคทางการศึกษา -- ไทย -- การประชุมความเสมอภาค -- แง่สุขภาพและอนามัย -- ไทย -- การประชุมความยากจน -- ไทย -- การประชุมLOC classification: HC445.ฮ9ร64 | ธ44 2563
Contents:การศึกษาตัวชี้วัดแนวโน้มความเหลื่อมล้ำ และความกินดีอยู่ดีของครัวเรือนในประเทศไทย / ผศ.ดร. เฉลิมพงษ์ คงเจริญ -- การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ / ผศ.ดร. ณัฐพงษ์ พัฒนพงศ์, Arturo M. Martinez Jr., Ron Lester Santos Durante, พิชญ์ จงวัฒนากุล -- เหลื่อมล้ำในวัยเรียน : สองทศวรรษของความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพการศึกษา และการจัดสรรทรัพยากรระดับพื้นที่ของประเทศไทย / รศ.ดร. ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ -- ความไม่สอดคล้องทางการศึกษากับความเหลื่อมล้ำของค่าจ้างแรงงานไทย / ผศ.ดร. ชญานี ชวะโนทย์ -- สุขภาพเด็กไทย ใครกำหนด? : สถานการณ์ปัจจุบันและปัจจัยกำหนดความเหลื่อมล้ำในสุขภาวะเด็กปฐมวัย / ผศ.ดร. ภัททา เกิดเรือง -- ความเหลื่อมล้ำเชิงภูมิภาคด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุบั่นทอนนโยบายผู้สูงอายุระดับชาติอย่างไร / ศ.ดร. เอื้อมพร พิชัยสนิธ.
แสดงรายการนี้ใน: TUPUEY-New Book-202011-01 (tha) | TUECON-New Books-2020-11-November | TUPOL-New Book-2020 11 | TUPRIDI-NewBook-2020-11-01(Tha) | TUBA-NewBook-2020-11-01(THA) | TUECON-ผลงานอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ | New Books 2016-10 (Foreign) | TUECON-EconSymposium-งานสัมมนาทางวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016052863
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015998181
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก symposium 2563 เก็บที่ชั้นsymposium 01/06/2021 31379014882410
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
symposium 2563 เก็บที่ชั้นsymposium 31379014882428
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008577364
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016059009
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016058993
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015767263
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008577331
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379008577380
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379016059017
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015998173
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015998165
รายการจองทั้งหมด: 0

งานสัมมนาทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 42 (Econ Symposium 2020)

การศึกษาตัวชี้วัดแนวโน้มความเหลื่อมล้ำ และความกินดีอยู่ดีของครัวเรือนในประเทศไทย / ผศ.ดร. เฉลิมพงษ์ คงเจริญ -- การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ / ผศ.ดร. ณัฐพงษ์ พัฒนพงศ์, Arturo M. Martinez Jr., Ron Lester Santos Durante, พิชญ์ จงวัฒนากุล -- เหลื่อมล้ำในวัยเรียน : สองทศวรรษของความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพการศึกษา และการจัดสรรทรัพยากรระดับพื้นที่ของประเทศไทย / รศ.ดร. ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ -- ความไม่สอดคล้องทางการศึกษากับความเหลื่อมล้ำของค่าจ้างแรงงานไทย / ผศ.ดร. ชญานี ชวะโนทย์ -- สุขภาพเด็กไทย ใครกำหนด? : สถานการณ์ปัจจุบันและปัจจัยกำหนดความเหลื่อมล้ำในสุขภาวะเด็กปฐมวัย / ผศ.ดร. ภัททา เกิดเรือง -- ความเหลื่อมล้ำเชิงภูมิภาคด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุบั่นทอนนโยบายผู้สูงอายุระดับชาติอย่างไร / ศ.ดร. เอื้อมพร พิชัยสนิธ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544