Prachāthipatai thī mī kasat yū nư̄a kānmư̄ang : wā dūai prawattisāt kānmư̄ang Thai samai mai / Thongchai Winitčhakūn.

ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง : ว่าด้วยประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ / ธงชัย วินิจจะกูล.  (Text) (Text)

Thongchai Winichakul.
ธงชัย วินิจจะกูล
Call no.: JQ1745 .ธ2342 2563Publication: Nonthaburī : Fā Dīeokan, 2563 [2020] Publication: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2563 [2020]Edition: Phim khrang thī 3. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Description: 16, 313 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2556.ISBN: 9786167667225; 6167667225Subject(s): ประชาธิปไตย -- ไทยไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2547-2555LOC classification: JQ1745 | .ธ2342 2563
Contents:ภาค 1 ประชาธิปไตยแบบไทย -- บทที่ 1 ชัยชนะของเสรีประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมือง -- บทที่ 2 วาทกรรมพระราชอำนาจหรือประชาธิปไตยแบบคิดสั้น -- บทที่ 3 ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา -- ภาค 2 รัฐประหาร -- บทที่ 4 รัฐประหารของฝ่ายเจ้ากับแรงจูงใจซ่อนเร้น -- บทที่ 5 ล้มประชาธิปไตย ภาค 3 สังหารหมู่ -- บทที่ 6 สัมฤทธิ์ผลนิยม (Pragmatism) ของปัญญาชนไทยกับการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 -- บทที่ 7 เริ่มต้นประชาธิปไตยแบบภูมิปัญญาไทยหรืออภิชนาธิปไตยขบวนสุดท้าย -- บทที่ 8 เชื้อร้าย : เมื่อร่างกายทางการเมืองไทยติดเชื้อแดง -- บทที่ 9 ฝุ่นตลบหลังมีคนถูกฆ่าตายตรงราชประสงค์ -- ภาค 4 เปลี่ยน (ไม่) ผ่าน -- บทที่ 10 มรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในปัจจุบัน -- บทที่ 11 สถาบันพระมหากษัตริย์กับฝ่ายต่อต้านเครือข่ายกษัตริย์ : ช้างสองตัวในห้องการเมืองไทยกับสภาวะปฏิเสธความเป็นจริง -- บทที่ 12 ระบบสังคมการเมืองที่ขัดฝืนการเปลี่ยนแปลงคืออันตรายที่แท้จริง.
Summary: ในสายธารประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอันยาวนาน "ธงชัย" วิเคราะห์ให้เราเห็นการต่อสู้ต่อรองของผู้เล่นมากหน้าหลายตา ทั้งการปะทะกันระหว่างสถาบันกษัตริย์และฝ่ายนิยมเจ้า กับคณะราษฏรและผู้เอาใจช่วยระบอบใหม่ที่มีจุดยืนร่วมกันว่า "อำนาจสูงสุดนั้นเป็นของราษฏรทั้งหลาย" เพื่อกำหนดสถานะและอำนาจของสถาบันกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ การปะทะกันระหว่างกองทัพกับฝ่ายเสรีนิยมที่จบลงด้วยชัยชนะอย่างไม่กระโตกกระตากของสถาบันกษัตริย์ รวมถึงความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองและกลุ่มทุน กับขบวนการพลเมืองซึ่งหันไปเป็นพันธมิตรกับฝ่ายนิยมเจ้า ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เล่นที่่ธงชัยวิเคราะห์แจกแจงบทบาทไว้อย่างละเอียด และลุ่มลึกที่สุดก็คือสถาบันกษัตริย์ที่คนส่วนใหญ่มองว่ามีสถานะ "เหนือการเมือง" บทความในหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2547-2555 ซึ่ง "ธงชัย วินิจจะกูล" ผู้เขียนได้คลี่ให้เห็นเค้าโครงประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยแบบเป็นกระแสซ้อนกัน โดยดูจากประวัติศาสตร์ในช่วงยาว ซึ่งเริ่มจากการสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัยรัชกาลที่ 5 มาจนถึงประชาธิปไตยแบบอำมาตย์ ท่ามกลางวิกฤตการเมือง เหลือง-แดง ที่ยังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง.
แสดงรายการนี้ใน: TUPOL-New Book-2021 03 | TUPRIDI-NewBook-2021-06-01 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ธ2342 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379016075245
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ธ2342 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379016167273
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books JQ1745 .ธ2342 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379016169071
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ธ2342 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379016169063
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ธ2342 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379016169089
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ธ2342 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379015768220
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1745 .ธ648 2557 ฝังหัวใจข้าไว้ที่ราชดำเนิน / JQ1745 .ธ2342 2556 ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง : ว่าด้วยประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ / JQ1745 .ธ2342 2563 ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง : ว่าด้วยประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ / JQ1745 .ธ2342 2563 ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง : ว่าด้วยประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ / JQ1745 .ธ2342 2563 ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง : ว่าด้วยประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ / JQ1745 .ธ2344 2562 เมื่อสยามพลิกผัน : ว่าด้วยกรอบมโนทัศน์พื้นฐานของสยามยุคใหม่ / JQ1745 .ธ2344 2562 เมื่อสยามพลิกผัน : ว่าด้วยกรอบมโนทัศน์พื้นฐานของสยามยุคใหม่ /

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2556.

ภาค 1 ประชาธิปไตยแบบไทย -- บทที่ 1 ชัยชนะของเสรีประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมือง -- บทที่ 2 วาทกรรมพระราชอำนาจหรือประชาธิปไตยแบบคิดสั้น -- บทที่ 3 ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา -- ภาค 2 รัฐประหาร -- บทที่ 4 รัฐประหารของฝ่ายเจ้ากับแรงจูงใจซ่อนเร้น -- บทที่ 5 ล้มประชาธิปไตย ภาค 3 สังหารหมู่ -- บทที่ 6 สัมฤทธิ์ผลนิยม (Pragmatism) ของปัญญาชนไทยกับการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 -- บทที่ 7 เริ่มต้นประชาธิปไตยแบบภูมิปัญญาไทยหรืออภิชนาธิปไตยขบวนสุดท้าย -- บทที่ 8 เชื้อร้าย : เมื่อร่างกายทางการเมืองไทยติดเชื้อแดง -- บทที่ 9 ฝุ่นตลบหลังมีคนถูกฆ่าตายตรงราชประสงค์ -- ภาค 4 เปลี่ยน (ไม่) ผ่าน -- บทที่ 10 มรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในปัจจุบัน -- บทที่ 11 สถาบันพระมหากษัตริย์กับฝ่ายต่อต้านเครือข่ายกษัตริย์ : ช้างสองตัวในห้องการเมืองไทยกับสภาวะปฏิเสธความเป็นจริง -- บทที่ 12 ระบบสังคมการเมืองที่ขัดฝืนการเปลี่ยนแปลงคืออันตรายที่แท้จริง.

ในสายธารประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอันยาวนาน "ธงชัย" วิเคราะห์ให้เราเห็นการต่อสู้ต่อรองของผู้เล่นมากหน้าหลายตา ทั้งการปะทะกันระหว่างสถาบันกษัตริย์และฝ่ายนิยมเจ้า กับคณะราษฏรและผู้เอาใจช่วยระบอบใหม่ที่มีจุดยืนร่วมกันว่า "อำนาจสูงสุดนั้นเป็นของราษฏรทั้งหลาย" เพื่อกำหนดสถานะและอำนาจของสถาบันกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ การปะทะกันระหว่างกองทัพกับฝ่ายเสรีนิยมที่จบลงด้วยชัยชนะอย่างไม่กระโตกกระตากของสถาบันกษัตริย์ รวมถึงความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองและกลุ่มทุน กับขบวนการพลเมืองซึ่งหันไปเป็นพันธมิตรกับฝ่ายนิยมเจ้า ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เล่นที่่ธงชัยวิเคราะห์แจกแจงบทบาทไว้อย่างละเอียด และลุ่มลึกที่สุดก็คือสถาบันกษัตริย์ที่คนส่วนใหญ่มองว่ามีสถานะ "เหนือการเมือง" บทความในหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2547-2555 ซึ่ง "ธงชัย วินิจจะกูล" ผู้เขียนได้คลี่ให้เห็นเค้าโครงประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยแบบเป็นกระแสซ้อนกัน โดยดูจากประวัติศาสตร์ในช่วงยาว ซึ่งเริ่มจากการสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัยรัชกาลที่ 5 มาจนถึงประชาธิปไตยแบบอำมาตย์ ท่ามกลางวิกฤตการเมือง เหลือง-แดง ที่ยังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544