"Saphā ʻongkō̜n chumchon" kap kānkhapkhlư̄an prachāthipatai thānrāk : 11 phư̄nthī rūppatham saphā ʻongkō̜n chumchon sū chumchon prachāthipatai / bannāthikān Suwat Khongpǣn ; khana phūkhīan/rīaprīang Chumpon Kanthamūn ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

"สภาองค์กรชุมชน" กับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานราก : 11 พื้นที่รูปธรรมสภาองค์กรชุมชน สู่ชุมชนประชาธิปไตย / บรรณาธิการ สุวัฒน์ คงแป้น ; คณะผู้เขียน/เรียบเรียง ชุมพล กันทะมูล ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

Suwat Khongpǣn. Chumpon Kanthamūn. Ānupap Nunsong. Dararat kanthawong. Suwan Wangsanthia. Thō̜ngbai Singsīthao. Warāwut Manīphlǣng. Laphatradā Chaiyō. Prānʻom Phengphāt. Supaporn Srisawad. Sutthī Purāthakā. Bunthan Māphong. Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon. Samnak Sư̄sān Kānphatthanā.
สุวัฒน์ คงแป้น | ชุมพล กันทะมูล | อานุภาพ นุ่นสง | ดารารัตน์ กันทวงค์ | สุวรรณ์ วังสันเทียะ | ทองใบ สิงสีเทา | วราวุธ มณีแผลง | ลภัสรดา ไชยโย | ปรานอม เพ็งพาท | สุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ | สุทธี ปุราทะกา | บุญทัน มาพงษ์ | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. สำนักสื่อสารการพัฒนา
Call no.: HN700.55.ฮ9อ22 ส46 2557Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chamuchon (ʻOngkān Mahāchon) Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557 [2014]Edition: Phim khrang rǣk. Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 224 หน้า : ภาพประกอบOther title: 11 phư̄nthī rūppatham saphā ʻongkō̜n chumchon sū chumchon prachāthipatai Other title: Sipʻet phư̄nthī rūppatham saphā ʻongkō̜n chumchon sū chumchon prachāthipatai Other title: 11 พื้นที่รูปธรรมสภาองค์กรชุมชน สู่ชุมชนประชาธิปไตย [Portion of title] | สิบเอ็ด พื้นที่รูปธรรมสภาองค์กรชุมชน สู่ชุมชนประชาธิปไตยSubject(s): องค์กรชุมชน -- ไทยการพัฒนาชุมชน -- ไทยLOC classification: HN700.55.ฮ9อ22 | ส46 2557
แสดงรายการนี้ใน: LP. New Book 2021-10 (Thai) Serveymonkey No.1
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.55.ฮ9อ22 ส46 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016058357
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.55.ฮ9อ22 ส46 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016052236
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544