Kānbō̜rihān dāodēn læ sēnthāng sū phūbō̜rihān radap sūng nai miti thāng sētthasāt = Talent management and paths to the top in economic dimension / Nētnaphā Wailœ̄tsak (Yābuchita)

การบริหารดาวเด่นและเส้นทางสู่ผู้บริหารระดับสูงในมิติทางเศรษฐศาสตร์ = Talent management and paths to the top in economic dimension / เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)  (Text) (Text)

Nētnaphā Wailœ̄tsak. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Sœ̄m Sưksā læ Sapphayākō̜n Manut.
เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
Call no.: HF5549 .น738 2563Publication: Krung Thēp... : Sathāban Sœ̄m Sưksā læ Sapphayākō̜n Manut Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 15, 316 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786164880801; 6164880807Other title: Talent management and paths to the top in economic dimension [Parallel title]Subject(s): การบริหารงานบุคคลผู้บริหารสูงสุดLOC classification: HF5549 | .น738 2563Summary: ตำราเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อประกอบวิชาการบริหารดาวเด่นและการบริหารการเติบโตทางอาชีพ สำหรับนักศึกษาโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และเป็นตำราอ้างอิงแก่นักศึกษาปริญญาโทเพื่อจัดทำโครงการค้นคว้าอิสระ โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารดาวเด่นและเส้นทางสู่ผู้บริหารระดับสูงในมิติทางเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นตลาดแรงงานภายใน นอกจากนี้ผู้อ่านต้องเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีทุนนิยมผู้บริหาร และทฤษฎีข้อจำกัดของทรัพยากรบริหาร เนื่องด้วยบริษัทเอกชนไทยส่วนมากยังคงเป็นบริษัทผู้ก่อตั้งหรือธุรกิจครอบครัว สำหรับผู้บริหารในทุกระดับ นักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพของหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และบริษัทที่ปรึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ตำราเล่มนี้จะอธิบายถึงความสำคัญ การบริหาร และประเด็นที่น่าสนใจต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ โดยอาศัยกรอบวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารดาวเด่น มีเนื้อหาที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจด้านทฤษฎีตลาดแรงงานและการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงที่ทันสมัย มีความก้าวหน้าทางวิชาการที่เท่าทันกับความรู้เรื่องนี้ในระดับสากลได้เป็นอย่างดี ทำให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของไทยพัฒนาระบบที่จะสร้างผู้บริหารระดังสูงได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศอยู่เสมอ.
แสดงรายการนี้ใน: TUECON-New Books-2020-12-December | TUPRIDI-NewBook-2020-12-02(Tha) | TUBA-NewBook-2020-12-01(THA) | TUPUEY-New Book-202012-01 (tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HF5549 .น738 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014881990
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF5549 .น738 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016161334
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF5549 .น738 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016161359
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HF5549 .น738 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008578115
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HF5549 .น738 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008578107
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF5549 .น738 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015744643
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF5549 .น738 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015744635
รายการจองทั้งหมด: 0

ตำราเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อประกอบวิชาการบริหารดาวเด่นและการบริหารการเติบโตทางอาชีพ สำหรับนักศึกษาโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และเป็นตำราอ้างอิงแก่นักศึกษาปริญญาโทเพื่อจัดทำโครงการค้นคว้าอิสระ โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารดาวเด่นและเส้นทางสู่ผู้บริหารระดับสูงในมิติทางเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นตลาดแรงงานภายใน นอกจากนี้ผู้อ่านต้องเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีทุนนิยมผู้บริหาร และทฤษฎีข้อจำกัดของทรัพยากรบริหาร เนื่องด้วยบริษัทเอกชนไทยส่วนมากยังคงเป็นบริษัทผู้ก่อตั้งหรือธุรกิจครอบครัว สำหรับผู้บริหารในทุกระดับ นักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพของหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และบริษัทที่ปรึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ตำราเล่มนี้จะอธิบายถึงความสำคัญ การบริหาร และประเด็นที่น่าสนใจต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ โดยอาศัยกรอบวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารดาวเด่น มีเนื้อหาที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจด้านทฤษฎีตลาดแรงงานและการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงที่ทันสมัย มีความก้าวหน้าทางวิชาการที่เท่าทันกับความรู้เรื่องนี้ในระดับสากลได้เป็นอย่างดี ทำให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของไทยพัฒนาระบบที่จะสร้างผู้บริหารระดังสูงได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศอยู่เสมอ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544