Wikhro̜̜ čho̜̜lưk rāingān thāng kānngœn læ kānpramœ̄n mūnlakhā trāsān thun / Thanyalak Wičhitsārawong.

วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน / ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์.  (Text) (Text)

Thanyalak Wičhitsārawong.
ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์
Call no.: HF5681.ง3 ธ624 2563Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Chulālongkǭnmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Edition: Phim khrang thī 3, (kǣkhai prapprung). Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (แก้ไขปรับปรุง)Description: 505 หน้าISBN: 9786165724777; 6165724779Subject(s): งบการเงินการวิเคราะห์การลงทุนรายงานของผู้สอบบัญชีLOC classification: HF5681.ง3 | ธ624 2563
Contents:บทที่ 1 ภาพรวมของการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน -- บทที่ 2 การทำความเข้าใจงบการเงินและรายการของผู้สอบบัญชี -- บทที่ 3 การวิเคราะห์ธุรกิจ -- บทที่ 4 การวิเคราะห์นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล -- บทที่ 5 คุณภาพกำไรและการปรับงบการเงินเพื่อการวิเคราะห์ -- บทที่ 6 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน -- บทที่ 7 การวิเคราะห์กระแสเงินสด -- บทที่ 8 การวิเคราะห์ส่วนในการประเมินมูลค่ากิจการ -- บทที่ 9 การพยากรณ์งบการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน -- บทที่ 10 กรณีศึกษา การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน.
Summary: หนังสือ "วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน" เล่มนี้ ให้ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์รายงานทางการเงินแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์ธุรกิจ จนถึงการประเมินมูลค่าธุรกิจเพื่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ แบบรู้รอบและรู้ลึก การทำความเข้าใจงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ธุรกิจและกลยุทธ์ การวิเคราะห์นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล การวิเคราะห์คุณภาพกำไร การปรับงบการเงินและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์กระแสเงินสด และการพยากรณ์เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการ เนื้อหาสมบูรณ์ครบจบในเล่มเดียว เข้าใจง่ายและมีตัวอย่างประกอบ รวมทั้งกรณีศึกษาเพื่อให้เห็นภาพและนำไปใช้ได้จริง จึงเหมาะสำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจในการทำงานการเงินไปวิเคราะห์และตัดสินใจในโลกธุรกิจยุคใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไร้ขีดจำกัด.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books HF5681.ง3 ธ624 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/07/2022 31379016161490
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books HF5681.ง3 ธ624 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Professor Sangvian Indaravijaya Library ตั้งแต่วันที่ 06/07/2022 31379016163033
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 ภาพรวมของการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน -- บทที่ 2 การทำความเข้าใจงบการเงินและรายการของผู้สอบบัญชี -- บทที่ 3 การวิเคราะห์ธุรกิจ -- บทที่ 4 การวิเคราะห์นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล -- บทที่ 5 คุณภาพกำไรและการปรับงบการเงินเพื่อการวิเคราะห์ -- บทที่ 6 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน -- บทที่ 7 การวิเคราะห์กระแสเงินสด -- บทที่ 8 การวิเคราะห์ส่วนในการประเมินมูลค่ากิจการ -- บทที่ 9 การพยากรณ์งบการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน -- บทที่ 10 กรณีศึกษา การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน.

หนังสือ "วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน" เล่มนี้ ให้ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์รายงานทางการเงินแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์ธุรกิจ จนถึงการประเมินมูลค่าธุรกิจเพื่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ แบบรู้รอบและรู้ลึก การทำความเข้าใจงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ธุรกิจและกลยุทธ์ การวิเคราะห์นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล การวิเคราะห์คุณภาพกำไร การปรับงบการเงินและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์กระแสเงินสด และการพยากรณ์เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการ เนื้อหาสมบูรณ์ครบจบในเล่มเดียว เข้าใจง่ายและมีตัวอย่างประกอบ รวมทั้งกรณีศึกษาเพื่อให้เห็นภาพและนำไปใช้ได้จริง จึงเหมาะสำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจในการทำงานการเงินไปวิเคราะห์และตัดสินใจในโลกธุรกิจยุคใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไร้ขีดจำกัด.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544