Kānbangkhap khadī phǣng = Civil execution / ʻƯ̄an Khunkǣo.

การบังคับคดีแพ่ง = Civil execution / เอื้อน ขุนแก้ว.  (Text) (Text)

Auen Kunkaew.
เอื้อน ขุนแก้ว
Call no.: KPT1728 .อ83 2564Publication: [Krung Thēp ...] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Edition: Phim khrang thī 8, (kǣkhai phœ̄mtœ̄m). Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, (แก้ไขเพิ่มเติม)Description: 389 หน้าISBN: 9786165772877; 6165772870Other title: Civil execution [Parallel title]Subject(s): วิธีการก่อนพิจารณาและตัดสินคดี -- ไทยวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทยLOC classification: KPT1728 | .อ83 2564
Contents:บทที่ 1 ความทั่วไป -- บทที่ 2 ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี -- บทที่ 3 การบังคับคดี -- บทที่ 4 การขอให้บังคับคดี -- บทที่ 5 การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน -- บทที่ 6 เจ้าพนักงานบังคับคดี -- บทที่ 7 ผู้มีส่วนได้เสีย -- บทที่ 8 การยึดและการอายัด -- บทที่ 9 การขายทอดตลาด -- บทที่ 10 การงดการบังคับคดี -- บทที่ 11 การถอนการบังคับคดี -- บทที่ 12 การเพิกถอนการบังคับคดี -- บทที่ 13 การคุ้มครองสิทธิบุคคลภายนอก -- บทที่ 14 การร้องสอดชั้นบังคับคดี -- บทที่ 15 การขอกันส่วน -- บทที่ 16 การร้องขัดทรัพย์ -- บทที่ 17 การขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ -- บทที่ 18 การขอเฉลี่ยทรัพย์ -- บทที่ 19 การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย -- บทที่ 20 การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง -- บทที่ 21 การบังคับคดี ขับไล่ รื้อถอน -- บทที่ 22 การบังคับคดีในกรณีให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ -- บทที่ 23 การบังคับคดีในกรณีที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน -- บทที่ 24 การบังคับคดีจับกุมและกักขัง -- บทที่ 25 การค้ำประกันในศาล -- บทที่ 26 ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี -- ภาคผนวก.
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-New Book-202102-01-29 (Tha) | TUPRIDI-NewBook-2021-02-03 (Thai) | TUPUEY-New Book-202102-01 (tha) | Boonchoo New Book 2021-02(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016137748
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 06/07/2022 31379016136823
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016137771
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016136799
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379016137755
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016137730
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016137763
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016137789
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT1728 .อ83 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 31379016136807
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 ความทั่วไป -- บทที่ 2 ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี -- บทที่ 3 การบังคับคดี -- บทที่ 4 การขอให้บังคับคดี -- บทที่ 5 การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน -- บทที่ 6 เจ้าพนักงานบังคับคดี -- บทที่ 7 ผู้มีส่วนได้เสีย -- บทที่ 8 การยึดและการอายัด -- บทที่ 9 การขายทอดตลาด -- บทที่ 10 การงดการบังคับคดี -- บทที่ 11 การถอนการบังคับคดี -- บทที่ 12 การเพิกถอนการบังคับคดี -- บทที่ 13 การคุ้มครองสิทธิบุคคลภายนอก -- บทที่ 14 การร้องสอดชั้นบังคับคดี -- บทที่ 15 การขอกันส่วน -- บทที่ 16 การร้องขัดทรัพย์ -- บทที่ 17 การขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ -- บทที่ 18 การขอเฉลี่ยทรัพย์ -- บทที่ 19 การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย -- บทที่ 20 การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง -- บทที่ 21 การบังคับคดี ขับไล่ รื้อถอน -- บทที่ 22 การบังคับคดีในกรณีให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ -- บทที่ 23 การบังคับคดีในกรณีที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน -- บทที่ 24 การบังคับคดีจับกุมและกักขัง -- บทที่ 25 การค้ำประกันในศาล -- บทที่ 26 ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี -- ภาคผนวก.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544