Phayān phitsadān : lak kotmāi tām pǭ.wi.phǭ. læ pǭ.wi.ʻǭ. læ nǣo khamphiphāksā dīkā thī nasončhai / dōi Wichīan Dirēkʻudomsak (Jurisprudence Group).

พยานพิสดาร : หลักกฎหมาย ตาม ป.วิ.พ. และ ป.วิ.อ. และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ (Jurisprudence Group).  (Text) (Text)

Wichīan Dirēkʻudomsak. Jurisprudence Group (Thailand)
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป
Call no.: KPT1672 .ว62 2564Publication: Krung Thēp... : HǭČhǭKǭ. Sǣngčhan Kānphim, 2564 [2021] Publication: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2564 [2021]Edition: Chabap prapprung mai pī 2564. Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564Description: 560 หน้าISBN: 9786165773898; 6165773893Other title: Kotmāi phayān phitsadān : lak kotmāi tām pǭ.wi.phǭ. læ pǭ. wi.ʻǭ. læ khamphiphāksā dīkā thī nasončhai Other title: Phayān phitsadān Other title: กฎหมายพยานพิสดาร : หลักกฎหมาย ตาม ป.วิ.พ. และ ป.วิ.อ. และคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ [Cover title] | พยานพิสดาร [Portion of title]Subject(s): พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทยพยานบุคคล -- ไทยพยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อพยานบุคคล -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อLOC classification: KPT1672 | .ว62 2564
Contents:พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ประเด็น -- การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง -- ภาระการพิสูจน์ -- คำท้า -- พยานหลักฐานที่รับฟังได้ -- การยื่นบัญชีระบุพยาน -- การถามค้านพิสูจน์ต่อพยาน -- การส่งสำเนาเอกสาร -- การรับฟังพยานเอกสาร -- การสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร -- การรับฟังพยานบุคคล -- พยานหูหนวกหรือเป็นใบ้ -- การอ้างคู่ความเป็นพยาน -- การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ -- การขอสืบพยานหลักฐานล่วงหน้า -- คู่ความขอสืบพยานหลักฐานเร่งด่วน -- การเผชิญสืบ การส่งประเด็น -- การรับฟังพยานหลักฐาน -- หมายเรียกพยาน -- พยานต้องสาบานตนก่อนเบิกความ -- พยานต้องเบิกความด้วยวาจา -- ห้ามพยานเบิกความต่อหน้าพยานอื่น -- การถามพยาน -- การพิสูจน์ต่อพยาน -- การเสนอบันทึกคำพยาน -- การสืบพยานเอกสาร -- การคัดค้านพยานเอกสาร -- เอกสารมหาชน -- การตรวจพยานหลักฐาน -- พยานผู้เชี่ยวชาญ -- พยานหลักฐานตามประมวลรัษฎากร -- พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน -- การตรวจพยานหลักฐานก่อนวันสืบพยาน -- การพิจารณาคดีอาญาต้องกระทำโดยเปิดเผย -- หน้าที่นำสืบในคดีอาญา -- พยานหลักฐานในคดีอาญา -- การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน -- อำนาจศาลในการสืบพยานเพิ่มเติม -- การยื่นบัญชีระบุพยานคดีอาญา -- เดินเผชิญสืบและส่งประเด็น -- การเบิกความโดยผ่านทางจอภาพ -- พยานบุคคล -- พยานเอกสาร -- พยานวัตถุ -- ผู้เชี่ยวชาญ.
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-New Book-202102-01-29 (Tha) | Boonchoo New Book 2021-03(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1672 .ว62 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016138688
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1672 .ว62 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016130131
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1672 .ว62 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 02/05/2021 31379016130149
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1672 .ว62 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016130222
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1672 .ว62 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/05/2021 31379016130214
รายการจองทั้งหมด: 0

พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ประเด็น -- การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง -- ภาระการพิสูจน์ -- คำท้า -- พยานหลักฐานที่รับฟังได้ -- การยื่นบัญชีระบุพยาน -- การถามค้านพิสูจน์ต่อพยาน -- การส่งสำเนาเอกสาร -- การรับฟังพยานเอกสาร -- การสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร -- การรับฟังพยานบุคคล -- พยานหูหนวกหรือเป็นใบ้ -- การอ้างคู่ความเป็นพยาน -- การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ -- การขอสืบพยานหลักฐานล่วงหน้า -- คู่ความขอสืบพยานหลักฐานเร่งด่วน -- การเผชิญสืบ การส่งประเด็น -- การรับฟังพยานหลักฐาน -- หมายเรียกพยาน -- พยานต้องสาบานตนก่อนเบิกความ -- พยานต้องเบิกความด้วยวาจา -- ห้ามพยานเบิกความต่อหน้าพยานอื่น -- การถามพยาน -- การพิสูจน์ต่อพยาน -- การเสนอบันทึกคำพยาน -- การสืบพยานเอกสาร -- การคัดค้านพยานเอกสาร -- เอกสารมหาชน -- การตรวจพยานหลักฐาน -- พยานผู้เชี่ยวชาญ -- พยานหลักฐานตามประมวลรัษฎากร -- พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน -- การตรวจพยานหลักฐานก่อนวันสืบพยาน -- การพิจารณาคดีอาญาต้องกระทำโดยเปิดเผย -- หน้าที่นำสืบในคดีอาญา -- พยานหลักฐานในคดีอาญา -- การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน -- อำนาจศาลในการสืบพยานเพิ่มเติม -- การยื่นบัญชีระบุพยานคดีอาญา -- เดินเผชิญสืบและส่งประเด็น -- การเบิกความโดยผ่านทางจอภาพ -- พยานบุคคล -- พยานเอกสาร -- พยานวัตถุ -- ผู้เชี่ยวชาญ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544