Khai khwāmrū wannakam tamrā phēt sāt / Sukanyā Sutchāyā bannāthikān.

ไขความรู้วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ / สุกัญญา สุจฉายา บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

Sukanya Sujachaya. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai.
สุกัญญา สุจฉายา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Call no.: PN56.พ7 ข92 2563Publication: Krung Thēp... : Sāmladā, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2563 [2020]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: ก-ฎ, 324 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Notes: หนังสือจากชุดโครงการวิจัยเรื่อง "วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ของคนไทยภาคกลาง : ไขความลับเป็นความรู้" ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี พ.ศ.2559.ISBN: 9786164434080; 6164434084Subject(s): เพศในวรรณกรรมวรรณกรรม -- ประวัติและวิจารณ์สิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: PN56.พ7 | ข92 2563
Contents:คำนิยม -- ถ้อยแถลง -- ไขความรู้วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ -- องค์ความรู้จากวรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ของไทย / สุกัญญา สุจฉายา -- วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ในฐานะ "ตำราสร้างสุข" ของคู่รักในวัฒนธรรมไทย / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล -- การสื่อสารสุขภาพเกี่ยวกับ "เพศวิถีศึกษา" ในตำรานรลักษณ์ของไทย / ชนกพร พัวพัฒนกุล -- การถ่ายทอดเรื่องเพศศึกษาในวรรณกรรมการแสดง / รัตนพล ชื่นค้า -- ความรู้จากความลับ "ล่อ ๆ" ในเพลงพื้นบ้านภาคกลาง / บัวพัน สุพรรณยศ -- ข้อเสนอแนะบทความเรื่องตำราเพศศาสตร์ในฐานะ "ตำราสร้างสุข" ของคู่รักในวัฒนธรรมไทย / นิพัทธพร เพ็งแก้ว -- ข้อสังเกตในตำราเพศศาสตร์ / วรนพ ไม้สน.
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2021-05-03 (Thai) | New-Arrivals-by-AAA (04-2020)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PN56.พ7 ข92 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016054653
รายการจองทั้งหมด: 0

หนังสือจากชุดโครงการวิจัยเรื่อง "วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ของคนไทยภาคกลาง : ไขความลับเป็นความรู้" ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี พ.ศ.2559.

คำนิยม -- ถ้อยแถลง -- ไขความรู้วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ -- องค์ความรู้จากวรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ของไทย / สุกัญญา สุจฉายา -- วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ในฐานะ "ตำราสร้างสุข" ของคู่รักในวัฒนธรรมไทย / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล -- การสื่อสารสุขภาพเกี่ยวกับ "เพศวิถีศึกษา" ในตำรานรลักษณ์ของไทย / ชนกพร พัวพัฒนกุล -- การถ่ายทอดเรื่องเพศศึกษาในวรรณกรรมการแสดง / รัตนพล ชื่นค้า -- ความรู้จากความลับ "ล่อ ๆ" ในเพลงพื้นบ้านภาคกลาง / บัวพัน สุพรรณยศ -- ข้อเสนอแนะบทความเรื่องตำราเพศศาสตร์ในฐานะ "ตำราสร้างสุข" ของคู่รักในวัฒนธรรมไทย / นิพัทธพร เพ็งแก้ว -- ข้อสังเกตในตำราเพศศาสตร์ / วรนพ ไม้สน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544