Rūam botkhwām thāng wichākān khō̜ng Samnakngān Sān Ratthathammanūn Chut thī 18, Sān Ratthammanūn yưt lak nititham khamčhun prachāthipatai hūangyai sitthi læ sērīphāp khō̜ng prachāchon / phūkhīan Khanit Wanyaphet ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ชุดที่ 18, ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / ผู้เขียน คณิต วัลยะเพ็ชร์ ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

Khanit Wanyaphet. Thailand. Samnakngān Sān Ratthathammanūn.
คณิต วัลยะเพ็ชร์ | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Call no.: KPT2620 .ร543 2563 ล. 18Publication: Krung thēp... : Samnakngān Sān Ratthathammanūn, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563 [2020]Description: 6, 444 หน้าISBN: 9786168033586; 6168033580Other title: Sān Ratthammanūn yưt lak nititham khamčhun prachāthipatai hūangyai sitthi læ sērīphāp khō̜ng prachāchon Other title: ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน [Portion of title]Subject(s): ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทยกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยสิทธิพลเมือง -- ไทยLOC classification: KPT2620 | .ร543 2563 ล. 18
Contents:หลักนิติธรรม การได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม การพัฒนาหลักกฎหมายการรับฟังพยานหลักฐานของไทยในคดีอาญา -- กระบวนการยุติธรรม ปัญหาสิทธิมนุษยชนกับสิ่งแวดล้อม -- ประชาธิปไตยในมุมมองสากล -- ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ -- หลักความมั่นคงในการดำรงตำแหน่งตุลาการในฐานะส่วนหนึ่งของหลักนิติธรรม -- สิทธิมนุษยชนสิทธิในด้านการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 -- ประชามติกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย -- หลักประชาธิปไตยในที่ทำงาน -- ความสัมพันธ์ระหว่างหลักประชาธิปไตยกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ -- สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองอเมริกันภายใต้หลักประชาธิปไตย -- หลักนิติธรรมกับอำนาจการบริหารในหน่วยงานของรัฐ -- ความท้าทายและการสร้างเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบความชอบด้วยเนื้อหาของกฎหมาย -- การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักนิติธรรม -- หลักสิทธิมนุษยชนกับประชาคมอาเซียน -- สิทธิมนุษยชนกับความเท่าเทียมทางเพศ -- มุมมองหลักสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย -- หลักนิติธรรม.
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-New book-202105-01-31 (Tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 2563 ล. 18 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/01/2022 31379016078785
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2620 .ร543 2553 ล. 9 รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. KPT2620 .ร543 2561 ล. 16 รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ชุดที่ 16, ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / KPT2620 .ร543 2561 ล. 16 รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ชุดที่ 16, ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / KPT2620 .ร543 2563 ล. 18 รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ชุดที่ 18, ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / KPT2620 .ว62 วิเคราะห์ผลกระทบตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตาม "โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ" : KPT2620 .ว62 วิเคราะห์ผลกระทบตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตาม "โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ" : KPT2620 .ว62 วิเคราะห์ผลกระทบตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตาม "โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ" :

หลักนิติธรรม การได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม การพัฒนาหลักกฎหมายการรับฟังพยานหลักฐานของไทยในคดีอาญา -- กระบวนการยุติธรรม ปัญหาสิทธิมนุษยชนกับสิ่งแวดล้อม -- ประชาธิปไตยในมุมมองสากล -- ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ -- หลักความมั่นคงในการดำรงตำแหน่งตุลาการในฐานะส่วนหนึ่งของหลักนิติธรรม -- สิทธิมนุษยชนสิทธิในด้านการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 -- ประชามติกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย -- หลักประชาธิปไตยในที่ทำงาน -- ความสัมพันธ์ระหว่างหลักประชาธิปไตยกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ -- สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองอเมริกันภายใต้หลักประชาธิปไตย -- หลักนิติธรรมกับอำนาจการบริหารในหน่วยงานของรัฐ -- ความท้าทายและการสร้างเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบความชอบด้วยเนื้อหาของกฎหมาย -- การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักนิติธรรม -- หลักสิทธิมนุษยชนกับประชาคมอาเซียน -- สิทธิมนุษยชนกับความเท่าเทียมทางเพศ -- มุมมองหลักสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย -- หลักนิติธรรม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544