Čhotmāihēt thalēban rātchaʻānāčhak Sīwichai dœ̄m Tāmphō̜nling kap hūamư̄ang Lǣm Malāyū / Samphan Kō̜ngsamut bannāthikān læ rīaprīang.

จดหมายเหตุทะเลบรรณ ราชอาณาจักรศรีวิชัยเดิม ตามพรลิงค์ กับหัวเมืองแหลมมลายู / สัมพันธ์ ก้องสมุทร บรรณาธิการและเรียบเรียง.  (Text) (Text)

Samphan Kō̜ngsamut,
สัมพันธ์ ก้องสมุทร, 2481-
Call no.: DS588.ก26 จ35 2562Publication: Krung Thēp : Wasī Khrīʻēchan rūam kap Dō̜kmōk, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : วสี ครีเอชั่น ร่วมกับ ดอกโมกข์, 2562 [2019]Description: 520 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่Notes: โครงการคืนความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์เพื่อสนองคุณแก่แผ่นดินมาตุภูมิ.ISBN: 9786167236438; 6167236437Subject(s): นครศรีธรรมราช (น้อย), เจ้าพระยา, 2319-2381ตากสินมหาราช, สมเด็จพระเจ้า, 2277-2325ไทย (ภาคใต้) -- ประวัติศาสตร์ศรีวิชัย (อาณาจักร) -- ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช -- ประวัติศาสตร์LOC classification: DS588.ก26 | จ35 2562
Contents:บทที่ 1 ราชอาณาจักร ก่อนเกิดอาณาจักรสยาม -- บทที่ 2 ราชอาณาจักรนครศรีธรรมโศกราช (ตามพรลิงค์) -- บทที่ 3 จดหมายเหตุเรื่องชุมชนโบราณของหัวเมืองปักษ์ใต้ -- บทที่ 4 ราชอาณาจักรตามพรลิงค์ในฐานะศรีวิชัยใหม่ของหัวเมืองปักษ์ใต้ -- บทที่ 5 ราชวงศ์กรุงธนบุรี วิถีชีวิตการกู้ชาติของพระเจ้าตากสิน -- บทที่ 6 จดหมายเหตุ การเมืองการปกครอง สมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี -- บทที่ 7 เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ราชบุตรลับยอดนักรบของพระเจ้าตากสินมหาราช -- บทที่ 8 สงครามปราบกบฎเมืองไทรบุรี (ขบถแขก) -- บทที่ 9 เส้นทางเดินทัพหลวงของพระเจ้ากรุงธนบุรี -- บทที่ 10 พระเจ้ากรุงธนบุรีกับพระอาจารย์ผู้ทรงคุณด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน -- บทที่ 11 บันทึกลับเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของพระเจ้ากรุงธนบุรี -- บทที่ 12 เจ้าพระยากำแหงสงคราม (ทองอิน ณ ราชสีมา) -- บทที่ 13 ตามรอยบาดแผลขบถประวัติศาสตร์ในแผ่นดินพระเพทราชา -- บทที่ 14 การปกครองประเทศราชในหัวเมืองปักษ์ใต้ และแหลมมลายูในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ -- บทที่ 15 ตามรอยบาดแผลในสงครามขบถเมืองแขกไทรบุรี เมื่อ 7 หัวเมืองใหญ่ของปักษ์ใต้ ตั้งตัวเป็นอิสระ -- บทที่ 16 ตามรอยนักรบโอรสลับพระเจ้าตากสิน เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ปราบกบฎเจ็ดหัวเมืองปักษ์ใต้ -- บทที่ 17 เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ปราบขบถไทรบุรี สำเร็จเป็นครั้งที่ 2 -- บทที่ 18 จดหมายเหตุจากหอสมุดแห่งชาติ จดหมายเหตุสำคัญ 10 เรื่อง เกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราชแลัวหัวเมืองปักษ์ใต้.
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2021-04-01 (Thai) | New-Arrivals-by-AAA (04-2020)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS588.ก26 จ35 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016063167
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS588.ก26 จ35 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016063183
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
DS588.ก26 ค747 2554 คู่มือความรู้เกี่ยวกับภูมิหลัง วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / DS588.ก26 ค946 2557 เรือนราชา : DS588.ก26 จ35 2562 จดหมายเหตุทะเลบรรณ ราชอาณาจักรศรีวิชัยเดิม ตามพรลิงค์ กับหัวเมืองแหลมมลายู / DS588.ก26 จ35 2562 จดหมายเหตุทะเลบรรณ ราชอาณาจักรศรีวิชัยเดิม ตามพรลิงค์ กับหัวเมืองแหลมมลายู / DS588.ก26 ท52 2552 ท่องเที่ยวภาคใต้ / DS588.ก26 ท65 พระมหากษัตริย์ไทยกับปัตตานี กลันตัน ไทรบุรี และตรังกานู ในสยามประเทศ / DS588.ก26 ท65 พระมหากษัตริย์ไทยกับปัตตานี กลันตัน ไทรบุรี และตรังกานู ในสยามประเทศ /

โครงการคืนความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์เพื่อสนองคุณแก่แผ่นดินมาตุภูมิ.

บทที่ 1 ราชอาณาจักร ก่อนเกิดอาณาจักรสยาม -- บทที่ 2 ราชอาณาจักรนครศรีธรรมโศกราช (ตามพรลิงค์) -- บทที่ 3 จดหมายเหตุเรื่องชุมชนโบราณของหัวเมืองปักษ์ใต้ -- บทที่ 4 ราชอาณาจักรตามพรลิงค์ในฐานะศรีวิชัยใหม่ของหัวเมืองปักษ์ใต้ -- บทที่ 5 ราชวงศ์กรุงธนบุรี วิถีชีวิตการกู้ชาติของพระเจ้าตากสิน -- บทที่ 6 จดหมายเหตุ การเมืองการปกครอง สมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี -- บทที่ 7 เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ราชบุตรลับยอดนักรบของพระเจ้าตากสินมหาราช -- บทที่ 8 สงครามปราบกบฎเมืองไทรบุรี (ขบถแขก) -- บทที่ 9 เส้นทางเดินทัพหลวงของพระเจ้ากรุงธนบุรี -- บทที่ 10 พระเจ้ากรุงธนบุรีกับพระอาจารย์ผู้ทรงคุณด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน -- บทที่ 11 บันทึกลับเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของพระเจ้ากรุงธนบุรี -- บทที่ 12 เจ้าพระยากำแหงสงคราม (ทองอิน ณ ราชสีมา) -- บทที่ 13 ตามรอยบาดแผลขบถประวัติศาสตร์ในแผ่นดินพระเพทราชา -- บทที่ 14 การปกครองประเทศราชในหัวเมืองปักษ์ใต้ และแหลมมลายูในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ -- บทที่ 15 ตามรอยบาดแผลในสงครามขบถเมืองแขกไทรบุรี เมื่อ 7 หัวเมืองใหญ่ของปักษ์ใต้ ตั้งตัวเป็นอิสระ -- บทที่ 16 ตามรอยนักรบโอรสลับพระเจ้าตากสิน เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ปราบกบฎเจ็ดหัวเมืองปักษ์ใต้ -- บทที่ 17 เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ปราบขบถไทรบุรี สำเร็จเป็นครั้งที่ 2 -- บทที่ 18 จดหมายเหตุจากหอสมุดแห่งชาติ จดหมายเหตุสำคัญ 10 เรื่อง เกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราชแลัวหัวเมืองปักษ์ใต้.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544