Khūmư̄ pō̜ngkan phai čhāk ʻātchayākam khām chāt : chabap prachāchon / hūanā khrōngkān Piya ʻUthāyō ; nakwičhai Prīdā Sathawō̜n, Seksan Khruakham, Narin Petchthō̜ng ; phūchūai nakwičhai Thanradī Thōnawanik ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

คู่มือป้องกันภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ : ฉบับประชาชน / หัวหน้าโครงการ ปิยะ อุทาโย ; นักวิจัย ปรีดา สถาวร, เสกสัณ เครือคำ, นรินทร์ เพชรทอง ; ผู้ช่วยนักวิจัย ธัญรดี โทณวณิก ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

Piya Uthayo, Preeda Sataworn. Seksan Khruakham. Narin Petchthō̜ng. Thanradī Thōnawanik. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam.
ปิยะ อุทาโย, 2505-
ปรีดา สถาวร | เสกสัณ เครือคำ | นรินทร์ เพชรทอง | ธัญรดี โทณวณิก | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Call no.: HV6252.5.ท9 ป64 2563Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Tamrūat hǣng Chāt, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2563 [2020]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 65 หน้า : ภาพสีประกอบNotes: ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 2563.; คู่มือฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการบริหารจัดการงานตำรวจของไทยและการยกระดับความร่วมมือกับองค์กรตำรวจของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ".ISBN: 9786168080290; 6168080295Other title: Transnational crime prevention guide [Parallel title]Subject(s): อาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมข้ามชาติ -- ไทย -- การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยสิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: HV6252.5.ท9 | ป64 2563
Contents:1. สถาณการณ์อาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัล -- 2. ภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญในประเทศไทย กับการป้องกันตนเองของประชาชน -- กลุ่ม A สารพัดกลอุบายหลอกลวง (scam) ในโลกยุคดิจิทัล -- 2.1 แก๊งคอลเซ็นเตอร์ : หลอกแสดงตนเป็นคนอื่น (impersonation scam) -- 2.2 แชร์ลูกโซ่ -- 2.3 จดหมายรักลวงโลก (romance scam) -- 2.4 ฉ้อโกงผ่านอินเทอร์เน็ต -- 2.5 ฉกเงินจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเคตดิต -- 2.6 ภาพวาบหวิวส่วนตัวหลุดไปอยู่ในโลกออนไลน์ -- 2.7 แก๊งเงินกู้นอกระบบออนไลน์ -- กลุ่ม B ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ ข้ามพรมแดน -- 2.8 ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ : การค้ามนุษย์ทางเพศ -- 2.9 ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ : การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน -- 2.10 ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ : ขบวนการขอทานข้ามชาติ -- 2.11 แก๊งกรีดหรือล้วงกระเป๋าข้ามชาติ -- 2.12 แก๊งต่างชาติฉกทรัพย์ร้ายเพชร/ร้านทอง -- 2.13 การโจรกรรมรถข้ามชาติ -- 2.14 ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ -- กลุ่ม C เครื่องมือสำคัญของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ -- 2.15 การปลอมเอกสารและธนบัตร -- 2.16 การฟอกเงิน -- 3. สวัสดิภาพความปลอดภัยในโลกวิถีใหม่ (New normal) -- 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -- 5. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -- 6. บทสรุป.
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2021-05-03 (Thai) | TUPUEY-New Book-202105-01 (tha) | Boonchoo New Book 2021-06 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV6252.5.ท9 ป64 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016072135
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV6252.5.ท9 ป64 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016072283
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV6252.5.ท9 ป64 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016072267
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV6252.5.ท9 ป64 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016072309
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV6252.5.ท9 ป64 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016072291
รายการจองทั้งหมด: 0

ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 2563.

คู่มือฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการบริหารจัดการงานตำรวจของไทยและการยกระดับความร่วมมือกับองค์กรตำรวจของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ".

1. สถาณการณ์อาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัล -- 2. ภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญในประเทศไทย กับการป้องกันตนเองของประชาชน -- กลุ่ม A สารพัดกลอุบายหลอกลวง (scam) ในโลกยุคดิจิทัล -- 2.1 แก๊งคอลเซ็นเตอร์ : หลอกแสดงตนเป็นคนอื่น (impersonation scam) -- 2.2 แชร์ลูกโซ่ -- 2.3 จดหมายรักลวงโลก (romance scam) -- 2.4 ฉ้อโกงผ่านอินเทอร์เน็ต -- 2.5 ฉกเงินจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเคตดิต -- 2.6 ภาพวาบหวิวส่วนตัวหลุดไปอยู่ในโลกออนไลน์ -- 2.7 แก๊งเงินกู้นอกระบบออนไลน์ -- กลุ่ม B ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ ข้ามพรมแดน -- 2.8 ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ : การค้ามนุษย์ทางเพศ -- 2.9 ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ : การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน -- 2.10 ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ : ขบวนการขอทานข้ามชาติ -- 2.11 แก๊งกรีดหรือล้วงกระเป๋าข้ามชาติ -- 2.12 แก๊งต่างชาติฉกทรัพย์ร้ายเพชร/ร้านทอง -- 2.13 การโจรกรรมรถข้ามชาติ -- 2.14 ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ -- กลุ่ม C เครื่องมือสำคัญของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ -- 2.15 การปลอมเอกสารและธนบัตร -- 2.16 การฟอกเงิน -- 3. สวัสดิภาพความปลอดภัยในโลกวิถีใหม่ (New normal) -- 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -- 5. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -- 6. บทสรุป.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544