Haikhio!! khū top fā prathān / rư̄ang : phāp Haruichi Furudate ; plǣ Sančhuthā Thanēsākō̜n.

ไฮคิว!! คู่ตบฟ้าประทาน / เรื่อง : ภาพ Haruichi Furudate ; แปล สัณฑ์จุฑา ธเนศากร.  (Text) (Text)

Furudate, Haruichi. Sančhuthā Thanēsākō̜n.
ฟุรุดาเตะ, ฮารุอิชิ
สัณห์จุฑา ธเนศากร
Call no.: กต .ฟ67ฮ92Publication: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khō̜mik, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, 2556 [2013]Edition: Phim pen phāsā Thai khrang thī 1. Edition: พิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งที่ 1Description: เล่ม : ภาพประกอบNotes: แปลจาก: Haikyū!!.ISBN: 9786162548994; 6162548996; 9786162996412; 6162996417; 9786162996429; 6162996425; 9786162996436; 6162996433; 9786163695406; 6163695402; 9786163696687; 6163696689; 9786163696694; 6163696697; 9786163696700; 6163696700; 9786163696717; 6163696719; 9786164101562; 6164101565; 9786164104495; 6164104491; 9786164106345; 6164106346; 9786164108400; 6164108403; 9786164109940; 6164109949; 9786164571105; 6164571103; 9786164571273; 6164571278; 9786164572652; 6164572657; 9786164574236; 6164574234; 9786164574595; 6164574595; 9786164575509; 6164575508; 9786164576353; 6164576350; 9786164920040; 6164920043; 9786164929890; 616492989X; 9786165750509; 6165750508; 9786165750806; 616575080X; 9786165751629; 6165751628; 9786165752343; 6165752349
Contents:เล่ม 3 ทีมคาราสุโนะเดินเครื่อง -- เล่ม 4 คู่ปรับ -- เล่ม 5 สู่สนามศึกอินเตอร์ไฮ! -- เล่ม 6 ศึกประชันเช็ตเตอร์ -- เล่ม 8 ลอกคราบ, ราชาเดียวดาย -- เล่ม 12 เปิดฉากการแข่ง!! -- เล่ม 13 สนามเด็กเล่น -- เล่ม 14 การต่อสู้ของคนไม่อดทน -- เล่ม 15 จอมทำลาย -- เล่ม 16 การต่อสู้ของอดีตจอมขี้แพ้ -- เล่ม 21 ศึกทางความคิด -- เล่ม 24 หิมะแรก -- เล่ม 26 สนามรบ -- เล่ม 27 โอกาสที่เชื่อมโยงต่อไป -- เล่ม 28 วันที่สอง -- เล่ม 29 ค้นพบ -- เล่ม 31 ฮีโร่ -- เล่ม 32 หมุด -- เล่ม 33 งานเลี้ยงของเหล่าสัตว์ประหลาด -- เล่ม 34 กรงเล็บแมว -- เล่ม 35 กรงนก -- เล่ม 36 ฉันชนะ -- เล่ม 39 ยักษ์ใหญ่ตัวจิ๋ว -- เล่ม 40 ยอมรับ -- เล่ม 41 ยักษ์ใหญ่ตัวจิ๋ว VS -- เล่ม 42 จะเป็นอะไร -- เล่ม 43 ลาสต์บอส.
แสดงรายการนี้ใน: TUPUEY-New Book-202108-01 (tha) | TUPUEY-New Book-202110-01 (tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
3137901640286
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180375
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/11/2021 31379016180383
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180391
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180409
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180417
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180425
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 13 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180433
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 14 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180441
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 15 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180458
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180466
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 21 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180474
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 24 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180482
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 26 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180490
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 27 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180508
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 28 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180516
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 29 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180524
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 31 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180532
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 32 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180540
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180557
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180565
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 35 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180573
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180581
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 39 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180599
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 40 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180607
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 41 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180615
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .ฟ67ฮ92 ล. 42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016180623
รายการจองทั้งหมด: 0

แปลจาก: Haikyū!!.

เล่ม 3 ทีมคาราสุโนะเดินเครื่อง -- เล่ม 4 คู่ปรับ -- เล่ม 5 สู่สนามศึกอินเตอร์ไฮ! -- เล่ม 6 ศึกประชันเช็ตเตอร์ -- เล่ม 8 ลอกคราบ, ราชาเดียวดาย -- เล่ม 12 เปิดฉากการแข่ง!! -- เล่ม 13 สนามเด็กเล่น -- เล่ม 14 การต่อสู้ของคนไม่อดทน -- เล่ม 15 จอมทำลาย -- เล่ม 16 การต่อสู้ของอดีตจอมขี้แพ้ -- เล่ม 21 ศึกทางความคิด -- เล่ม 24 หิมะแรก -- เล่ม 26 สนามรบ -- เล่ม 27 โอกาสที่เชื่อมโยงต่อไป -- เล่ม 28 วันที่สอง -- เล่ม 29 ค้นพบ -- เล่ม 31 ฮีโร่ -- เล่ม 32 หมุด -- เล่ม 33 งานเลี้ยงของเหล่าสัตว์ประหลาด -- เล่ม 34 กรงเล็บแมว -- เล่ม 35 กรงนก -- เล่ม 36 ฉันชนะ -- เล่ม 39 ยักษ์ใหญ่ตัวจิ๋ว -- เล่ม 40 ยอมรับ -- เล่ม 41 ยักษ์ใหญ่ตัวจิ๋ว VS -- เล่ม 42 จะเป็นอะไร -- เล่ม 43 ลาสต์บอส.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544