Mahāsưk khon chon thēp = [Record of Ragnarok] / rư̄ang læ phāp ʻĀčhičhika ; rư̄ang tonchabap Chinya ʻUmēmura ; lamdap rư̄ang Thakhumi Fukhuʻi ; plǣ Pongkhičhi.

มหาศึกคนชนเทพ = [Record of Ragnarok] / เรื่องและภาพ อาจิจิกะ ; เรื่องต้นฉบับ ชินยะ อุเมมุระ ; ลำดับเรื่อง ทาคุมิ ฟุคุอิ ; แปล ปงคิจิ.  (Text) (Text)

Ajichika. Umemura, Shin'ya. Fukui, Takumi. Pongkhičhi.
อาจิจิกะ
อุเมมุระ, ชินยะ | ฟุคุอิ, ทาคุมิ | ปงคิจิ
Call no.: กต .อ62ม56Publication: Krung Thēp... : Phoenix, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : Phoenix, 2563 [2020]Description: เล่ม : ภาพประกอบNotes: แปลจาก: Shumatsu no warukyure.ISBN: 9786164642591; 6164642590; 9786164642607; 6164642604; 9786164643055; 6164643058; 9786164643352; 616464335XOther title: Record of Ragnarok [Parallel title]
แสดงรายการนี้ใน: TUPUEY-New Book-202106-01 (tha) | TUPRIDI-NewBook-2021-08-09 (Thai) | TUPUEY-New Book-202111-01 (tha) | TUPUEY-New Book-202203-01 (tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Graphic Novel Graphic Novel Pridi Banomyong Library
Manga & Comics Manga & Comics กต .อ62ม56 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016089212
Graphic Novel Graphic Novel Pridi Banomyong Library
Manga & Comics Manga & Comics กต .อ62ม56 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016089246
Graphic Novel Graphic Novel Pridi Banomyong Library
Manga & Comics Manga & Comics กต .อ62ม56 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016089253
Graphic Novel Graphic Novel Pridi Banomyong Library
Manga & Comics Manga & Comics กต .อ62ม56 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016089238
Graphic Novel Graphic Novel Pridi Banomyong Library
Manga & Comics Manga & Comics กต .อ62ม56 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016089220
Graphic Novel Graphic Novel Pridi Banomyong Library
Manga & Comics Manga & Comics กต .อ62ม56 ล. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016089147
Graphic Novel Graphic Novel Pridi Banomyong Library
Manga & Comics Manga & Comics กต .อ62ม56 ล. 8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016089121
Graphic Novel Graphic Novel Pridi Banomyong Library
Manga & Comics Manga & Comics กต .อ62ม56 ล. 9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016089113
Graphic Novel Graphic Novel Pridi Banomyong Library
Manga & Comics Manga & Comics กต .อ62ม56 ล. 7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016089139
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .อ62ม56 ล. 11 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
3137901642943
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .อ62ม56 ล. 9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
3137901640887
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .อ62ม56 ล. 10 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
3137901640886
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .อ62ม56 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015788624
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .อ62ม56 ล. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015788632
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .อ62ม56 ล. 7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015788640
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .อ62ม56 ล. 8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015788657
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .อ62ม56 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 17/07/2022 31379015788582
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .อ62ม56 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 17/07/2022 31379015788590
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .อ62ม56 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015788608
Graphic Novel Graphic Novel Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Manga & Comics Manga & Comics กต .อ62ม56 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015788616
รายการจองทั้งหมด: 0

แปลจาก: Shumatsu no warukyure.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544