Kān prapā chumchon mư̄ang læ chonnabot / Praphat Pentāmwā.

การประปาชุมชนเมืองและชนบท / ประพัฒน์ เป็นตามวา.  (Text) (Text)

Praphat Pentāmwā.
ประพัฒน์ เป็นตามวา
Call no.: TD365 .ป463 2563Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 454 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789740339816; 9740339816Subject(s): การจัดการคุณภาพน้ำน้ำประปา -- ไทยประปาการบริโภคน้ำ -- ไทยLOC classification: TD365 | .ป463 2563Summary: "น้ำ" เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษยชาติ มนุษย์จะมีสุขภาพดีได้ต้องมาจากการอุปโภคบริโภคน้ำที่สะอาด มีปริมาณเพียงพอและปลอดภัย หนังสือ "การประปาชุมชนเมืองและชนบท" เล่มนี้ เหมาะสำหรับอาจารย์ผู้สอน นิสิต นักศึกษา ที่มีการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขชุมชน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปและผู้ดูแลระบบผลิตน้ำสะอาด จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ องค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและการผลิตน้ำสะอาดทั้งในเขตเมืองและชนบท รวมถึงเนื้อหาบางส่วนสามารถนำไปปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย การปรับปรุงคุณภาพน้ำสะอาด ระบบประปา แหล่งน้ำสำหรับผลิตประปา ลักษณะสมบัติของน้ำดิบ วิธีการผลิตน้ำสะอาด การปรับปรุงคุณภาพน้ำ การแก้น้ำกระด้าง การใช้ระบบแลกเปลี่ยนประจุ การเกาะหรือดูดติดผิว การฆ่าเชื้อโรค การให้ฟลูออไรด์ การกำจัดเหล็กและแมงกานีส การผลิตน้ำจืดจากน้ำเค็ม กระบวนการเมนเบรน ระบบแจกจ่ายน้ำประปา ขนาดของระบบประปา และการปรับปรุงคุณภาพน้ำในภาวะฉุกเฉิน.
แสดงรายการนี้ใน: Boonchoo New Book 2021-07 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks TD365 .ป463 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014258272
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks TD365 .ป463 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014258280
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks TD365 .ป463 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014258876
รายการจองทั้งหมด: 0

"น้ำ" เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษยชาติ มนุษย์จะมีสุขภาพดีได้ต้องมาจากการอุปโภคบริโภคน้ำที่สะอาด มีปริมาณเพียงพอและปลอดภัย หนังสือ "การประปาชุมชนเมืองและชนบท" เล่มนี้ เหมาะสำหรับอาจารย์ผู้สอน นิสิต นักศึกษา ที่มีการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขชุมชน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปและผู้ดูแลระบบผลิตน้ำสะอาด จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ องค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและการผลิตน้ำสะอาดทั้งในเขตเมืองและชนบท รวมถึงเนื้อหาบางส่วนสามารถนำไปปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย การปรับปรุงคุณภาพน้ำสะอาด ระบบประปา แหล่งน้ำสำหรับผลิตประปา ลักษณะสมบัติของน้ำดิบ วิธีการผลิตน้ำสะอาด การปรับปรุงคุณภาพน้ำ การแก้น้ำกระด้าง การใช้ระบบแลกเปลี่ยนประจุ การเกาะหรือดูดติดผิว การฆ่าเชื้อโรค การให้ฟลูออไรด์ การกำจัดเหล็กและแมงกานีส การผลิตน้ำจืดจากน้ำเค็ม กระบวนการเมนเบรน ระบบแจกจ่ายน้ำประปา ขนาดของระบบประปา และการปรับปรุงคุณภาพน้ำในภาวะฉุกเฉิน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544