Khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi winai khārātchakān / Nitikō̜n Chaiwisēt.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวินัยข้าราชการ / นิติกร ชัยวิเศษ.  (Text) (Text)

Nitikō̜n Chaiwisēt.
นิติกร ชัยวิเศษ
Call no.: KPT2977 .น636 2564Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Description: 108 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786165810159; 6165810152Subject(s): ราชการพลเรือน -- ไทยไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- วินัยLOC classification: KPT2977 | .น636 2564
Contents:บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและการดำเนินการทางวินัย -- 1 ข้อความเบื้องต้น -- 2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของวินัยข้าราชการไทย -- 3 ข้อความคิดว่าด้วยวินัยข้าราชการ -- 4 ความผิดทางวินัย -- 5 โทษทางวินัย -- 6 ระยะเวลาการสั่งลงโทษ -- 7 หลักในการดำเนินการทางวินัย -- 8 มาตรการชั่วคราวระหว่างการสอบสวนทางวินัย -- บทที่ 2 การตรวจสอบคำสั่งลงโทษทางวินัย -- 1 การตรวจสอบคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง -- 2 การตรวจสอบโดยองค์กรพิจารณาอุทธรณ์ -- 3 การตรวจสอบคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยองค์กรตุลาการ -- 4 การเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งลงโทษทางวินัย -- 5 การลบล้างความผิดและโทษทางวินัยในกรณีอื่น -- 6 ข้ออภิปรายปลีกย่อยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนากฎหมายว่าด้วยวินัยข้า -- บรรณานุกรม.
แสดงรายการนี้ใน: TUPUEY-New Book-202106-01 (tha) | TULAW-New Book-202106-1-31 (tha) | TUPUEY-New Book-202107-01 (tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2977 .น636 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016132350
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2977 .น636 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016132335
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2977 .น636 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016132368
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2977 .น636 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016132749
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2977 .น636 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016096993
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2977 .น636 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016097322
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2977 .น636 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016132731
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2977 .น636 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016132285
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2977 .น636 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016132376
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2977 .น636 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016132764
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2977 .น636 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016132756
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2977 .น636 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/02/2022 31379016132343
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2977 .ธ22 แนวทางการลงโทษวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 / KPT2977 .น636 2564 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวินัยข้าราชการ / KPT2977 .น636 2564 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวินัยข้าราชการ / KPT2977 .น636 2564 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวินัยข้าราชการ / KPT2977 .บ356 บทวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ : KPT2977 .บ356 บทวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ : KPT2977 .ม372 2552 หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ /

บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและการดำเนินการทางวินัย -- 1 ข้อความเบื้องต้น -- 2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของวินัยข้าราชการไทย -- 3 ข้อความคิดว่าด้วยวินัยข้าราชการ -- 4 ความผิดทางวินัย -- 5 โทษทางวินัย -- 6 ระยะเวลาการสั่งลงโทษ -- 7 หลักในการดำเนินการทางวินัย -- 8 มาตรการชั่วคราวระหว่างการสอบสวนทางวินัย -- บทที่ 2 การตรวจสอบคำสั่งลงโทษทางวินัย -- 1 การตรวจสอบคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง -- 2 การตรวจสอบโดยองค์กรพิจารณาอุทธรณ์ -- 3 การตรวจสอบคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยองค์กรตุลาการ -- 4 การเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งลงโทษทางวินัย -- 5 การลบล้างความผิดและโทษทางวินัยในกรณีอื่น -- 6 ข้ออภิปรายปลีกย่อยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนากฎหมายว่าด้วยวินัยข้า -- บรรณานุกรม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544