Thai kap songkhrām lōk khrang thī 2 / dōi Direk Chainām.

ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2 / โดย ดิเรก ชัยนาม.  (Text) (Text)

Direk Chainām
ดิเรก ชัยนาม, 2447-2510
Call no.: DS584 .ด6 2560Publication: Nonthaburī : Sīpanyā, 2560 [2017] Publication: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2560 [2017]Edition: Phim khrang thī 5. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5Description: 800 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2509.ISBN: 9786164370005; 6164370000Subject(s): สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945 -- ไทยLOC classification: DS584 | .ด6 2560
Contents:ภาคหนึ่ง เริ่มสงครามด้านยุโรป ถึงเริ่มสงครามด้านเอเชีย : เหตุการณ์ต่างๆ ทั่วไป -- ไทยทำสัญญาไม่รุกรานกับฝรั่งเศส อังกฤษ และญี่ปุ่น -- อนุสัญญาสันติภาพระหว่างไทยกับฝรั่งเศส -- ไทยในท่ามกลางสงครามเศรษฐกิจ -- ญี่ปุ่นประกาศสงคราม -- ภาคสอง ระหว่างสงคราม : ไปญี่ปุ่น -- สถานการณ์ทั่วๆ ไปของญี่ปุ่นก่อนเกิดสงคราม -- ในญี่ปุ่นระหว่างมกราคม 2485 -- พฤษภาคม 2486 -- กลับเข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ -- เหตุการณ์ระหว่างสิงหาคม พ.ศ. 2487 (ค.ศ. 1944) ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ซึ่งเป็นเดือนที่ยุติสงคราม -- ข้อเขียนของนายทวี บุณยเหตุ -- ข้อเขียนของนายป๋วย อึ๊งภากรณ์ -- ข้อเขียนของพระพิศาลสุขุมวิท -- ภาคสาม หลังสงคราม : ไทยเจรจากับอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน การคลังของไทย -- ทางไมตรีระหว่างไทยกับจีน -- การคลังของไทย -- การต่างประเทศ -- การเจรจากับฝรั่งเศส -- การเลิกหัวข้อตกลงกับอังกฤษ -- การทูตไทยกับอังกฤษตามความตกลงสมบูรณ์แบบ -- ภาคผนวก เอกสารประกอบ : สัญญาไม่รุกรานกับฝรั่งเศส -- สัญญาไม่รุกรานกับอังกฤษ -- สัญญาไม่รุกรานกับญี่ปุ่น -- อนุสัญญาสันติภาพกับฝรั่งเศส -- ความตกลงสมบูรณ์แบบกับอังกฤษ -- หนังสือแลกเปลี่ยนและหัวข้อความตกลงกับภาคผนวก -- สนธิสัญญาทางไมตรีกับจีน -- ความตกลงสันติภาพฉบับที่สุดระหว่างไทยกับออสเตรเลีย -- ความตกลงระงับกรณีระหว่างไทยกับฝรั่งเศส -- คำแปลรายงานของคณะกรรมการประนอมฝรั่งเศษ-ไทย -- รายงานความเห็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ สอบสวน สะสางทรัพย์สินของชาติ ซึ่งคณะเสรีไทยได้ใช้จ่าย ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ.
Summary: ป็นงานเขียนเชิงประวัติศาสตร์ที่อธิบายถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงวิกฤตการณ์ของประเทศ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2484-2488) ที่สำคัญอย่างยิ่ง เล่มหนึ่ง โดยมุ่งอธิบายให้เห็นภาพเหตุการณ์ บุคคลแวดล้อมชั้นเชิงทางการทูต กุศโลบายทางการเมือง กลวิธีทางการทหารของประเทศที่ร่วมในสงคราม ตลอดจนวิธีคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งร่วมอยู่ในเหตุการณ์ ให้รอดพ้นมหาภัยในครั้งนั้น อย่างรอบคอบและรอบด้าน
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS584 .ด6 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016085475
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS584 .ด6 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015788988
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2509.

ภาคหนึ่ง เริ่มสงครามด้านยุโรป ถึงเริ่มสงครามด้านเอเชีย : เหตุการณ์ต่างๆ ทั่วไป -- ไทยทำสัญญาไม่รุกรานกับฝรั่งเศส อังกฤษ และญี่ปุ่น -- อนุสัญญาสันติภาพระหว่างไทยกับฝรั่งเศส -- ไทยในท่ามกลางสงครามเศรษฐกิจ -- ญี่ปุ่นประกาศสงคราม -- ภาคสอง ระหว่างสงคราม : ไปญี่ปุ่น -- สถานการณ์ทั่วๆ ไปของญี่ปุ่นก่อนเกิดสงคราม -- ในญี่ปุ่นระหว่างมกราคม 2485 -- พฤษภาคม 2486 -- กลับเข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ -- เหตุการณ์ระหว่างสิงหาคม พ.ศ. 2487 (ค.ศ. 1944) ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ซึ่งเป็นเดือนที่ยุติสงคราม -- ข้อเขียนของนายทวี บุณยเหตุ -- ข้อเขียนของนายป๋วย อึ๊งภากรณ์ -- ข้อเขียนของพระพิศาลสุขุมวิท -- ภาคสาม หลังสงคราม : ไทยเจรจากับอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน การคลังของไทย -- ทางไมตรีระหว่างไทยกับจีน -- การคลังของไทย -- การต่างประเทศ -- การเจรจากับฝรั่งเศส -- การเลิกหัวข้อตกลงกับอังกฤษ -- การทูตไทยกับอังกฤษตามความตกลงสมบูรณ์แบบ -- ภาคผนวก เอกสารประกอบ : สัญญาไม่รุกรานกับฝรั่งเศส -- สัญญาไม่รุกรานกับอังกฤษ -- สัญญาไม่รุกรานกับญี่ปุ่น -- อนุสัญญาสันติภาพกับฝรั่งเศส -- ความตกลงสมบูรณ์แบบกับอังกฤษ -- หนังสือแลกเปลี่ยนและหัวข้อความตกลงกับภาคผนวก -- สนธิสัญญาทางไมตรีกับจีน -- ความตกลงสันติภาพฉบับที่สุดระหว่างไทยกับออสเตรเลีย -- ความตกลงระงับกรณีระหว่างไทยกับฝรั่งเศส -- คำแปลรายงานของคณะกรรมการประนอมฝรั่งเศษ-ไทย -- รายงานความเห็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ สอบสวน สะสางทรัพย์สินของชาติ ซึ่งคณะเสรีไทยได้ใช้จ่าย ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ.

ป็นงานเขียนเชิงประวัติศาสตร์ที่อธิบายถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงวิกฤตการณ์ของประเทศ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2484-2488) ที่สำคัญอย่างยิ่ง เล่มหนึ่ง โดยมุ่งอธิบายให้เห็นภาพเหตุการณ์ บุคคลแวดล้อมชั้นเชิงทางการทูต กุศโลบายทางการเมือง กลวิธีทางการทหารของประเทศที่ร่วมในสงคราม ตลอดจนวิธีคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งร่วมอยู่ในเหตุการณ์ ให้รอดพ้นมหาภัยในครั้งนั้น อย่างรอบคอบและรอบด้าน

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544