Krabūanthat kānwičhai sư̄sān mūanchon : (chœ̄ng khunnaphāp, chœ̄ng parimān læ phasom withī) = The paradigm of mass communication research (qualitative, quantitative, and mixed methods) / Kānčhanā Chōkrīansukchai.

กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน : (เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสมวิธี) = The paradigm of mass communication research (qualitative, quantitative, and mixed methods) / กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย.  (Text) (Text)

Kānčhanā Chōkrīansukchai.
กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
Call no.: P91.3 ก622 2560Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 401 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789740336303; 9740336302Other title: Paradigm of mass communication research : (qualitative, quantitative, and mixed methods) [Parallel title]Subject(s): การสื่อสาร -- วิจัยการสื่อสาร -- วิจัย -- วิธีวิทยาLOC classification: P91.3 | ก622 2560
Contents:แนวคิดพื้นฐานและกระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน -- กระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพ -- กระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน -- รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน -- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยสื่อสารมวลชน: การสนทนากลุ่มเฉพาะ -- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยสื่อสารมวลชน: การสังเกต -- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยสื่อสารมวลชน: การสัมภาษณ์ -- กระบวนทัศน์การวิจัยเชิงปริมาณในการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน -- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจัยสื่อสารมวลชน: การสำรวจ -- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจัยสื่อสารมวลชน: การวิเคราะห์เนื้อหา -- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจัยสื่อสารมวลชน: การดำเนินการเชิงทดลอง -- กระบวนทัศน์การวิจัยเชิงปริมาณ -- กระบวนทัศน์การวิจัยผสมวิธีในการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน -- รูปแบบการวิจัยผสมวิธีในการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน -- การวิจัยผสมวิธี : กรณีศึกษา -- บรรณานุกรม -- ดัชนี.
Summary: ภายหลังจากการเกิด “สงครามกระบวนทัศน์” (paradigm wars) ระหว่างนักวิจัยเชิงคุณภาพและนักวิจัยเชิงปริมาณ ก่อให้เกิดกระบวนทัศน์รูปแบบที่สามซึ่งเป็นวิธีวิจัยในชื่อว่า การวิจัยผสมวิธี (mixed methods research) ซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการวิจัยที่ผสมความเข้มแข็งของการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้ด้วยกัน นับเป็นกระบวนทัศน์ทางเลือกของวิธีวิจัยที่สำคัญและควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวคิด กติกา รูปแบบ และวิธีดำเนินการของ “การวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสมวิธี” พร้อมทั้งยังได้นำเสนอวิธีการเก็บและรูปแบบการนำเสนอข้อมูลวิจัยที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละแนวคิดในมุมมองของนักวิจัยสื่อสารมวลชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เริ่มต้นทำวิจัยที่อาจจะยังมีประสบการณ์น้อยในการประยุกต์วิธีวิจัยแต่ละแนวคิดสู่สาขาวิชาสื่อสารมวลชนต่อไป.
แสดงรายการนี้ใน: TUJC-New Book-202106-01
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P91.3 ก622 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/02/2022 31379016091994
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P91.3 ก622 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 22/02/2022 31379016091978
รายการจองทั้งหมด: 0

แนวคิดพื้นฐานและกระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน -- กระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพ -- กระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน -- รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน -- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยสื่อสารมวลชน: การสนทนากลุ่มเฉพาะ -- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยสื่อสารมวลชน: การสังเกต -- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยสื่อสารมวลชน: การสัมภาษณ์ -- กระบวนทัศน์การวิจัยเชิงปริมาณในการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน -- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจัยสื่อสารมวลชน: การสำรวจ -- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจัยสื่อสารมวลชน: การวิเคราะห์เนื้อหา -- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจัยสื่อสารมวลชน: การดำเนินการเชิงทดลอง -- กระบวนทัศน์การวิจัยเชิงปริมาณ -- กระบวนทัศน์การวิจัยผสมวิธีในการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน -- รูปแบบการวิจัยผสมวิธีในการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน -- การวิจัยผสมวิธี : กรณีศึกษา -- บรรณานุกรม -- ดัชนี.

ภายหลังจากการเกิด “สงครามกระบวนทัศน์” (paradigm wars) ระหว่างนักวิจัยเชิงคุณภาพและนักวิจัยเชิงปริมาณ ก่อให้เกิดกระบวนทัศน์รูปแบบที่สามซึ่งเป็นวิธีวิจัยในชื่อว่า การวิจัยผสมวิธี (mixed methods research) ซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการวิจัยที่ผสมความเข้มแข็งของการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้ด้วยกัน นับเป็นกระบวนทัศน์ทางเลือกของวิธีวิจัยที่สำคัญและควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวคิด กติกา รูปแบบ และวิธีดำเนินการของ “การวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสมวิธี” พร้อมทั้งยังได้นำเสนอวิธีการเก็บและรูปแบบการนำเสนอข้อมูลวิจัยที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละแนวคิดในมุมมองของนักวิจัยสื่อสารมวลชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เริ่มต้นทำวิจัยที่อาจจะยังมีประสบการณ์น้อยในการประยุกต์วิธีวิจัยแต่ละแนวคิดสู่สาขาวิชาสื่อสารมวลชนต่อไป.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544