Prīapthīap kanpatirū sātsanā Khrit- Phut læ sangkhom lōk wisai / Suraphot Thawīsak.

เปรียบเทียบการปฏิรูปศาสนาคริสต์-พุทธและสังคมโลกวิสัย / สุรพศ ทวีศักดิ์.  (Text) (Text)

Suraphot Thawīsak.
สุรพศ ทวีศักดิ์
Call no.: BQ4570.ก55 ส7485 2564Publication: Krung Thēp : Sayām Parithat, 2564 [2021] Publication: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2564 [2021]Edition: Phim khrang rǣk. Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 302 หน้าISBN: 9786164860506; 6164860504Subject(s): พุทธศาสนากับการเมืองพุทธศาสนากับการเมือง -- ไทยพุทธศาสนากับรัฐพุทธศาสนากับรัฐ -- ไทยLOC classification: BQ4570.ก55 | ส7485 2564Summary: การที่มหาเถรสมาคมซึ่งเป็นศาสนจักรของรัฐมีมติให้พระสงฆ์ทุกวัดทั่วประเทศเทศนาสอนประชาชนให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขณะที่มีมติและคำสั่งห้ามภิกษุสามเณรจัดอภิปราย เสวนา แสดงความเห็นหรือร่วมชุมนุมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยของประชาชน นี่เป็นข้อเท็จจริงที่แสดงว่าพระเณรไม่มีเสรีภาพทางศาสนาใช่หรือไม่ เพราะ "เสรีภาพ" (freedom) หมายถึง "เลือกได้" เช่น เลือกได้ว่าจะตีความพุทธธรรมสนับสนุนความรักชาติ ศาศน์ กษัตริย์ก็ได้ จะตีความพุทธธรรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยก็ได้เป็นต้น ดังนั้น ถ้าพระเณรมีเสรีภาพทางศาสนาจริง ก็ต้องเลือกตีความพุทธธรรมสนับสนุนอุดมการณ์ชาติ ศาศน์ กษัตริย์ และอุดมการณ์ประชาธิปไตยได้อย่างเท่าเทียมกัน ปัญหาว่าพระเณรมีเสรีภาพทางศาสนา จริงหรือไม่? เป็นปัญหาสำคัญพอๆกับปัญหาว่านักการเมือง มีเสรีภาพทางการเมืองหรือไม่? ซึ่งชัดเจนว่าในบ้านเรานักการเมืองไม่ได้มีเสรีภาพอย่างแท้จริงเพราะไม่สามารถอภิปรายประเด็นปัญหาสถาบันกษัตริย์กับประชาธิปไตยในสภาได้อย่างตรงไปตรงมา เพียงแค่นักการเมืองพูดพาดพิงสถาบันกษัตริย์เฉียดๆ ก็ถูกประท้วง กระทั่งถูกแจ้งความเอาผิดตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 112.
แสดงรายการนี้ใน: TUPUEY-New Book-202108-01 (tha) | Boonchoo New Book 2021-10 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks BQ4570.ก55 ส7485 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016085509
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks BQ4570.ก55 ส7485 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016085491
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks BQ4570.ก55 ส7485 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 25/11/2021 31379016087174
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks BQ4570.ก55 ส7485 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 26/11/2021 31379016087190
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks BQ4570.ก55 ส7485 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 22/11/2021 31379016183213
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks BQ4570.ก55 ส7485 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 18/11/2021 31379016183221
รายการจองทั้งหมด: 0

การที่มหาเถรสมาคมซึ่งเป็นศาสนจักรของรัฐมีมติให้พระสงฆ์ทุกวัดทั่วประเทศเทศนาสอนประชาชนให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขณะที่มีมติและคำสั่งห้ามภิกษุสามเณรจัดอภิปราย เสวนา แสดงความเห็นหรือร่วมชุมนุมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยของประชาชน นี่เป็นข้อเท็จจริงที่แสดงว่าพระเณรไม่มีเสรีภาพทางศาสนาใช่หรือไม่ เพราะ "เสรีภาพ" (freedom) หมายถึง "เลือกได้" เช่น เลือกได้ว่าจะตีความพุทธธรรมสนับสนุนความรักชาติ ศาศน์ กษัตริย์ก็ได้ จะตีความพุทธธรรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยก็ได้เป็นต้น ดังนั้น ถ้าพระเณรมีเสรีภาพทางศาสนาจริง ก็ต้องเลือกตีความพุทธธรรมสนับสนุนอุดมการณ์ชาติ ศาศน์ กษัตริย์ และอุดมการณ์ประชาธิปไตยได้อย่างเท่าเทียมกัน ปัญหาว่าพระเณรมีเสรีภาพทางศาสนา จริงหรือไม่? เป็นปัญหาสำคัญพอๆกับปัญหาว่านักการเมือง มีเสรีภาพทางการเมืองหรือไม่? ซึ่งชัดเจนว่าในบ้านเรานักการเมืองไม่ได้มีเสรีภาพอย่างแท้จริงเพราะไม่สามารถอภิปรายประเด็นปัญหาสถาบันกษัตริย์กับประชาธิปไตยในสภาได้อย่างตรงไปตรงมา เพียงแค่นักการเมืองพูดพาดพิงสถาบันกษัตริย์เฉียดๆ ก็ถูกประท้วง กระทั่งถูกแจ้งความเอาผิดตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 112.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544