Rūam botkhwām thāng wichākān khō̜ng Samnakngān Sān Ratthathammanūn Chut thī 19, Sān Ratthammanūn yưt lak nititham khamčhun prachāthipatai hūangyai sitthi læ sērīphāp khō̜ng prachāchon / [chatthamdōi Sathāban Rathammanūn Suksā Samnakngān Sān Ratthathammanūn] ; phūkhīan Čhadetʻ ʻInsawāng ... [khonʻư̄nʻư̄n].

รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 19, ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / [จัดทำโดย สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ] ; ผู้เขียน จเด็จ อินสว่าง ... [คนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

Jadet ʻInsawāng, Dēchaphiwat Na Songkhlā. Tavee Piyaphatthanā. Banhān Čhongčharœ̄nprasert. Prīyanāt Sunthō̜nwātha. Pisit Laosirirat. Porranee Līnutphong. Visanu Prasattongosoth, Phon Tō̜ ʻŌ̜. Wanchai Tōkhwāmrū. Sangwō̜n Liptō̜phanlop. Somchai Satčhaphong, Sarawut Chalō̜yū Phon.ʻŌ̜. Supojana Laosuʻāphā. Surachai Līangbunlœ̄tchai. Suraphan Burānon. Sathīan Sēsotsit. Sǣngchai ʻAphichātthanaphat. ʻAnanphō̜n Phūnnitiphō̜n. Areerat Laohapol. Samnakngān Sān Ratthathammanūn.
จเด็จ อินสว่าง, 2490- | เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา | ทวี ปิยะพัฒนา | บรรหาญ จงเจริญประเสริฐ | ปรียนาถ สุนทรวาทะ | พิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์ | ภรณี ลีนุตพงษ์ | วิสนุ ปราสาททองโอสถ, พล.ต.อ | วันชัย โตความรู้ | สังวรณ์ ลิปตพัลลภ | สมชัย สัจจพงษ์, 2504- | สราวุฒิ ชลออยู่, พล.อ | สุพจน์ เหล่าสุอาภา | สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย | สุรพันธ์ บุรานนท์ | เสถียร เศรษฐสิทธิ์ | แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ | อนัญพร พูลนิติพร | อารีรัตน์ เลาหพล | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
Call no.: KPT2620 .ร543 2564 ล.19Series: รวมบทความทางวิชาการ ; ชุดที่ 19Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Sān Ratthathammanūn, 2564 [2021] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2564 [2021]Description: 6, 452 หน้าISBN: 9786168033630; 6168033637Other title: ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนSubject(s): ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทยกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยสิทธิพลเมือง -- ไทยLOC classification: KPT2620 | .ร543 2564 ล.19
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2021-10-04 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 2564 ล.19 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016109200
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2620 .ร543 2553 ล. 9 รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. KPT2620 .ร543 2553 ล. 9 รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. KPT2620 .ร543 2553 ล. 9 รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. KPT2620 .ร543 2564 ล.19 รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 19, ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / KPT2620 .ว56 2557 เรื่อง(ไม่)สนุกในศาลรัฐธรรมนูญ / KPT2620 .ว56 2557 เรื่อง(ไม่)สนุกในศาลรัฐธรรมนูญ / KPT2620 .ว62 วิเคราะห์ผลกระทบตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตาม "โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ" : การบรรยายพิเศษ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544