Kanchā : phư̄t thānglư̄ak mai phonkrathop thāng sētthakit læ khwāmkhumkhā nai kānlongthun / phūkhīan Rawitsā Suchātō, Natthaphon Photčhanāprasœ̄t, ʻAtcharā Pathumnākun.

กัญชา : พืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน / ผู้เขียน รวิสสาข์ สุชาโต, ณัฐพล พจนาประเสริฐ, อัจฉรา ปทุมนากุล.  (Text) (Text)

Rawitsā Suchātō. Natthaphon Photčhanāprasœ̄t. ʻAtcharā Pathumnākun. Thailand. Sathāban Khlang Samō̜ng Khō̜ng Chāt. Thailand. Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt.
รวิสสาข์ สุชาโต
ณัฐพล พจนาประเสริฐ | อัจฉรา ปทุมนากุล | สถาบันคลังสมองของชาติ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
Call no.: QV766.5.C2 ร56 2564Publication: Krung Thēp... : Sathāban Khlang Samō̜ng Khō̜ng Chāt, Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt (Wō̜Chō̜.), 2564 [2021] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2564 [2021]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 148 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789743266836; 9743266836Subject(s): กัญชา (พืช)กัญชาทางการแพทย์ -- การใช้รักษาอุตสาหกรรมกัญชา -- ไทย
Contents:บทที่ 1 อารัมภบท -- บทที่ 2 อุตสาหกรรมกัญชาในต่างประเทศและประเทศไทย -- บทที่ 3 ต้นทุน ผลตอบแทน และความคุ้มค่าในการลงทุนการปลูกกัญชาทางการแพทย์ -- บทที่ 4 ขนาดตลาดและผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย -- บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ.
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2021-09-03 (Thai) | TUMED-New Books 2021-September (Tha) | TUPUEY-New Book-202110-01 (tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks QV766.5.C2 ร56 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
3137901641005
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks QV766.5.C2 ร56 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
3137901641004
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks QV766.5.C2 ร56 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016239189
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks QV766.5.C2 ร56 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016239155
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks QV766.5.C2 ร56 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016100928
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks QV766.5.C2 ร56 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016100894
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks QV766.5.C2 ร56 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016100902
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks QV766.5.C2 ร56 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016100878
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 อารัมภบท -- บทที่ 2 อุตสาหกรรมกัญชาในต่างประเทศและประเทศไทย -- บทที่ 3 ต้นทุน ผลตอบแทน และความคุ้มค่าในการลงทุนการปลูกกัญชาทางการแพทย์ -- บทที่ 4 ขนาดตลาดและผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย -- บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544