Kānkamnot khanāt tūayāng samrap ngānwičhai thāng witthayāsāt sukkhaphāp / Surīphan Wō̜raphongsathō̜n.

การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร.  (Text) (Text)

Surīphan Wō̜raphongsathō̜n.
สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร
Call no.: W20.5 .ส746 2564Publication: Chīang Mai : Hō̜Čhō̜Kō̜. Wanidā Kānphim, 2564 [2021] Publication: เชียงใหม่ : หจก. วนิดาการพิมพ์, 2564 [2021]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: ก-ถ, 308 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786165862097; 6165862098Subject(s): วิทยาศาสตร์การแพทย์ -- วิจัย
Contents:บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม -- บทที่ 2 การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยแบบสำรวจ -- บทที่ 3 การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยแบบทดลอง -- บทที่ 4 การกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป -- บทที่ 5 ข้อผิดพลาดในการใช้วิธีเลือกตัวอย่างและคำนวณขนาดตัวอย่างในงานวิจัย.
Summary: หนังสือเล่มนี้อธิบายการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยแบบสำรวจและแบบทดลอง รวมทั้งอธิบายการกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป G*Power พร้อมทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยประกอบคำอธิบายในการกำหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้สถิติอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์แต่ละวิธี ซึ่งนักวิจัยและนักวิชาการในสาขาวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปประยุกต์ในการกำหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยได้.
แสดงรายการนี้ใน: TUMED-New Books 2021-October (Tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks W20.5 .ส746 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 3137901645994
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks W20.5 .ส746 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 3137901645993
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม -- บทที่ 2 การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยแบบสำรวจ -- บทที่ 3 การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยแบบทดลอง -- บทที่ 4 การกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป -- บทที่ 5 ข้อผิดพลาดในการใช้วิธีเลือกตัวอย่างและคำนวณขนาดตัวอย่างในงานวิจัย.

หนังสือเล่มนี้อธิบายการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยแบบสำรวจและแบบทดลอง รวมทั้งอธิบายการกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป G*Power พร้อมทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยประกอบคำอธิบายในการกำหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้สถิติอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์แต่ละวิธี ซึ่งนักวิจัยและนักวิชาการในสาขาวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปประยุกต์ในการกำหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยได้.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544