Kānkamnot khanāt tūayāng samrap ngānwičhai thāng witthayāsāt sukkhaphāp / Surīphan Wō̜raphongsathō̜n.

การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร.  (Text) (Text)

Surīphan Wō̜raphongsathō̜n.
สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร
Call no.: W20.5 .ส746 2564Publication: Chīang Mai : Hō̜Čhō̜Kō̜. Wanidā Kānphim, 2564 [2021] Publication: เชียงใหม่ : หจก. วนิดาการพิมพ์, 2564 [2021]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: ก-ถ, 308 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786165862097; 6165862098Subject(s): วิทยาศาสตร์การแพทย์ -- วิจัย
Contents:บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม -- บทที่ 2 การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยแบบสำรวจ -- บทที่ 3 การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยแบบทดลอง -- บทที่ 4 การกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป -- บทที่ 5 ข้อผิดพลาดในการใช้วิธีเลือกตัวอย่างและคำนวณขนาดตัวอย่างในงานวิจัย.
Summary: หนังสือเล่มนี้อธิบายการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยแบบสำรวจและแบบทดลอง รวมทั้งอธิบายการกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป G*Power พร้อมทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยประกอบคำอธิบายในการกำหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้สถิติอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์แต่ละวิธี ซึ่งนักวิจัยและนักวิชาการในสาขาวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปประยุกต์ในการกำหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยได้.
แสดงรายการนี้ใน: TUMED-New Book 2021-October (Tha) | TUMED-หนังสือการวิจัยกลุ่มสุขศาสตร์ (Tha) | TUMED-New Book 2022-Febuary (Tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks W20.5 .ส746 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
3137901645220
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks W20.5 .ส746 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
3137901645219
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks W20.5 .ส746 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
3137901645994
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks W20.5 .ส746 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
3137901645993
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม -- บทที่ 2 การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยแบบสำรวจ -- บทที่ 3 การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยแบบทดลอง -- บทที่ 4 การกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป -- บทที่ 5 ข้อผิดพลาดในการใช้วิธีเลือกตัวอย่างและคำนวณขนาดตัวอย่างในงานวิจัย.

หนังสือเล่มนี้อธิบายการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยแบบสำรวจและแบบทดลอง รวมทั้งอธิบายการกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป G*Power พร้อมทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยประกอบคำอธิบายในการกำหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้สถิติอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์แต่ละวิธี ซึ่งนักวิจัยและนักวิชาการในสาขาวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปประยุกต์ในการกำหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยได้.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544